• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 322
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Derste, dijital okuryazarlık kavramına ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma gibi çok çeşitli konular işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 16: Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Medya okuryazarlığının kavramlarını dijital medyaya uyarlayabilecek ve her tür dijital içeriği değerlendirebilecek. 3, 4 1 ,2 A, C
2) Dijital okuryazarlığın önemini ve gazetecilik uygulamalarından nasıl kullanılabileceğini anlayacak. 7 ,9, 10 1, 2, 16 A, C
3) Dijital medyayı bilgi alma ve araştırma yapmak için kullanmayı öğrenecek. 9, 10 1, 2, 16 A, C
4) Veri depolama ve diğer çevrimiçi programları kullanabilecek ve bunları gazetecilik uygulamalarında nasıl kullanacağını anlayacak. 7, 9, 10 1, 16 A, C
5) Dijital medya ile ilgili etik konuları anlayabilecek. 8 1, 2 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması  
2 Dijital Okuryazarlık nedir? Giriş  
3 Veriyi anlamak. Veri nedir?  
4 Dijital demokrasi  
5 Dijital aktivizm  
6 Dijitalleşme ve Etik  
7 ARA SINAV  
8 Dijital pazarlama  
9 Dijital sanatlar  
10 Kripto para ve dark web nedir?  
11 Güvenlik ve Çevrimiçi Güvenlik  
12 Power searching  
13 Yapay zekâ  
14 Dönem sonu ve ödevlerin değerlendirilmesi  
15 Dönem sonu ve ödevlerin değerlendirmesi  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Binark, Mutlu ve Bek Mine G. (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon Yayınları

İnal, Kemal (2009). Medya Okuryazarlığı El Kitabı. Ankara Ütopya Yayınevi.

Kovach, Bill ve Rosenstiel, Tom (2001). Gazeteciliğin Esasları. Ankara: ODTÜ Yayıncılık

Kellner, Douglas ve Share Jeff (2005). “Media Literacy in the US.” Medien Padogogik.

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav - -
Ödev 2 20
Toplam 3 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.         X  
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.       X    
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.         X  
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 2 2 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri