• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 321
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki bağlantıyı kurarak sosyal medyanın gazeteciliğe nasıl entegre olduğunu açıklamayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Bu ders gelişen medya teknolojileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle sosyal medyanın gazeteciliğe nasıl entegre olduğu incelenecektir. Öğrenciler derste yapacakları uygulamalarla bloglar, mikrobloglar, podcastler, RSS, viral videolar ve gelişen diğer web teknolojileri konusunda uzmanlaşacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Ders, 2- Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.  Sosyal medya kavramının gelişimini ve geleneksel medya üzerine etkilerini tanımlar. 2, 7, 9 1, 2 A, C
2. Geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki bağlantıyı kurar. 2, 7, 9 1, 2 A, C
3. Sosyal medya bileşenlerini açıklar. 2, 7, 9 1, 2 A, C
4. Blog, mikroblog, sohbet odaları, sosyal ağlar gibi sosyal medya bileşenlerini yorumlar. 2, 7, 9 1, 2 A, C
5. Sosyal medyanın gazeteciliğe nasıl entegre olduğunu açıklar. 2, 7, 9 1, 2 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Medya kavramının açıklanması  
2 Sosyal Medya Teknikleri  
3 Küreselleşmenin Sosyal Medya’ya etkisi  
4 Sosyal Ağ Siteleri  
5 Network (Ağ) Teorisi  
6 Blog, Blogging ve Blog yazarları  
7 Ara Sınav  
8 Facebook sayfası yaratma  
9 Gazeteciler ve Facebook  
10 Gazeteciler ve Twitter (Yurttaş Gazeteciliği Kavramı)  
11 Açık Kaynak Problemi  
12 Oyuncu Teorisi (Gamer Theory) : Second Life Oyunu ve video oyunları  
13 Dijital Bölünme ve Web  
14 Sosyal Medyanın Geleceği  
15 Genel Tekrar  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Safko, L., ve Brake, D., (2009). The Social Media Bible:Tactics, Tools & Strategies For Business Success, New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
Diğer Kaynaklar Meeker, M., Devitt, S., Wu, L. (2010). Internet Trends. Morgan Stanley Research.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Vize ve final.
   

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.     X      
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.       X    
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri