• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 291
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders toplumları etkileyen sorunları tartışmaya açmayı ve bu konularda bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Derste özellikle göç, eğitim sorunları, dezavantajlı gruplara yönelik algı, şiddet, terör, töre, çevre sorunları gibi Türkiye’de yaşayan insanları etkileyen konular ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders 2: Tartışmalı Ders 15: Ödev, 19: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sosyal sorunları tanımlar ve farklı yaklaşımları tartışır. 3 1, 2, 15 A
2) Toplumsal sorunların kaynağını ve gelişiminin tartışır. 3 1, 2, 15, 19 A, C
3) Toplumsal sorunların üretilmesi ve çözümünde gazetecilik mesleğinin rolü ve gücünü değerlendirir 3, 5, 8 1, 2, 15 A, C
4) Medyanın toplumsal sorunlara bakışı ve aktarımını tartışır. 3, 5, 8 1, 2 A, C
5) Farklı konuları ele alır ve bütün halde değerlendirebilir. 3 1, 2 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal Sorunlar: Kavramsal Tartışma Ve Yaklaşımlar  
2 Medya Ve Çevre Sorunları  
3 Medyanın İyilik Vitrini: Hayvan Haklarının  
4 Gençlik Sorunları Ve Eğitim  
5 Toplumda Cinsiyet Rollerinin Biçilmesinde Medyanın Rolü  
6 Engelli Algısında Medyanın Rolü  
7 Göç- Nüfus Politikaları  
8 Ara Sınav  
9 Suç Ve Suçun Olağanlaştırılması: Medya Ve Suç İlişkisi  
10 Şiddet Politikası: Medyada Şiddetin Doğası  
11 Terör Ve Medyada Sunumu   
12 Yoksulluk- Zenginlik: Medyanın Kavramları Yeniden Üretimi  
13 Töre: Görünmez Olağanlık Anlatım ve Konuk Konuşmacı
14 Toplum Katmanlarının Üç Maymunu: Çocuk- İstismar Ve Medya  
15 Bireyselden Toplumsala: Bağımlılık Ve Medya Anlatım ve Konuk Konuşmacı
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Inroduction to Social Problems, T.J.Sullivan,
Diğer Kaynaklar Türkiye'nin Toplumsal Sorunları , Doç. Dr. Mustafa Gündüz,  Ankara :Anı

Inroduction to Social Problems, T.J.Sullivan,

Kazan, Hüseyin. (2016), Terör- Medya İlişkisi ve MEdyada Terör Haberciliği, https://dergipark.org.tr/tr/pub/guvenlikstrtj/issue/26863/282496

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yed.tepe.edu.tr
Ödevler Öğrenciler Ders akışında bulunan konulardan birini, belirlenen dönemde gazete haberlerini araştırıp rapor hazırlayacaklar.
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Dersler

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.     X      
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.   X        
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 20 20
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.88
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri