• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 252
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders gazetecilikte uzmanlaşma konusunu ele almaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, çok geniş bir kapsamı olan haber kavramını kategorilere göre ele almaktadır. Öğrenciler farklı haber kategorilerini tanımayı, analiz etmeyi, farklı türlerde haber toplamayı ve yazmayı öğrenerek uzmanlaşacaklardır. Bu derste siyaset, ekonomi, polis, spor, magazin ve eğlence haberleri ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Haber kavramını kategorilere göre ele alır. 2 1,2 A,C
2. Farklı haber toplama yöntemleri arasında bağlantı kurar. 2,6 1,2 A,C
3. Siyaset, ekonomi, spor, magazin, sağlık, eğitim, bilim, teknoloji ve eğlence haberlerini ele alır 2,1 1,2 A,C
4. Veri toplama ve raporlama tekniklerini adlandırır. 2 1,2 A,C
5. Farklı mecralarda üretilen metin türlerini saptar. 2,6,8 1,2 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Araştırmacı Gazetecilik  
3 Siyaset Gazeteciliği  
4 Diploması Gazeteciliği  
5 Polis Adliye Gazeteciliği  
6 Barış Gazeteciliği  
7 Vize  
8 Savaş Gazeteciliği  
9 Magazin Gazeteciliği  
10 Kültür Sanat Gazeteciliği  
11 Moda Gazeteciliği  
12 Spor Gazeteciliği  
13 Sağlık Gazeteciliği  
14 Çevre Sorunları ve Çevre Gazeteciliği  
15 Öğrenci Sunumları  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Lynch, L. (2013). Exploring Journalism and Media. South Western: United States
Diğer Kaynaklar Turhan, S. (1997). Araştırmacı gazetecilik. UMAG Vakfı Yayınları: Ankara Burgh H. (2008). Investigative Journalism, Routledge: NewYork

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar -
Ödevler Her uzmanlık alanına ilişkin ödev.
Sınavlar Vize ve final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav - -
Ödev 2 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         X  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.       X    
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 2 2 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri