• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilerin uluslararası iletişim ve haber ajansları ile ilgili temel kavramları, yaklaşımları ve sorunları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, uluslararası iletişim, haber ajansları, bilgi edinme hakkı, haberciliğe uluslararası yaklaşımlar, yeni medya düzeni, küreselleşme ve etki alanı, uluslararası kuruluşların bilgi akışı ile ilgili karar ve düzenlemeleri içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev, 19: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Uluslararası iletişim ile ilgili kavram ve yaklaşımları tanımlar. 1, 4 1 A, C
2. Uluslararası kuruluşların haber ile ilgili tanım ve yaklaşımlarını açıklar. 1, 4 1, 2 A, C
3.Haber ajanslarının işleyiş ve yapıları ile ilgili bilgiyi ifade eder. 4, 5, 8 1, 19 A
4. Küreselleşmenin haber ve gazetecilik üzerindeki içerik ve teknolojik etkilerini tartışır. 3, 4, 5, 8 1, 2 A
5. Haber medyasının ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla ilişkisini ve bu paydaşların habercilik üzerindeki etkilerini değerlendirir. 3, 4, 5, 8 1, 13 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Dersin anlatımı ve ders izlencesinin paylaşımı
2 Uluslararası İletişimin Tanımı ve Kavramsal Çerçeve  
3 Uluslararası İletişime kuramsal yaklaşımlar  
4 Uluslararası Haber Ajansları: Tanım, İşleyişi ve Yapılanması  
5 Uluslararası İletişimde Kimlik- kimliksizleştirme  
6 Haber Ajanslarının türleri ve yapıları (Ulusal- Uluslararası ajanslar ve resmi ajanslar)  
7 Haber Ajanslarının sorunları Konuk Konuşmacı
8 Ara Sınav  
9 Küreselleşme ve iletişim ağlarının oluşumu  
10 Bilginin dolaşımı ve bilgi edinme hakkı: Yasal yorumlar ve yaklaşımlar (BM Kararları ve AİHM maddeleri)  
11 Bilgi edinme özgürlüğü  
12 Yeni medya düzeni  
13 Teknolojinin içeriğin dağıtımına etkileri  
14 Uluslararası sansür ve denetim: Haber kaynakları ve haber ambargosu  
15 Haber ajanslarının içerikleri  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler Bir uluslararası haber kuruluşunun incelenmesi
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.         X  
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.         X  
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.     X      
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.         X  
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev 1 10 10
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     105
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.28
Dersin AKTS Kredisi     4

 

3