• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 242
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, dijital medyada yayınlama ve raporlama üzerine odaklanarak hem teorik hem de pratik bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders dijital medyanın gazetecilik mesleğine etkilerini anlamayı ve tartışmayı içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yeni medya kavramını tanımlar 1,2,5,6 1,2,3 A,C
2. Yeni medya alanındaki gelişmeleri saptar 1,4,5,6 1,2,3 A,C
3. Geleneksel medyadan dijital medyaya geçiş sürecini yorumlar 1,3,4,5 1,2,3 A,C
4. Gazetecilik alanındaki teknolojik yeniliklerin altını çizer 3,5,6 1,2,3 A,C
5. Dijital ortamda haber yapma pratiklerini edinir 2,5,7,9 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital gazetecilik ve kavramlar Dijital Gazetecilik alanındaki kavramlara giriş
2 Yeni medya ve sosyal medya arasındaki farklılıklar Feldman, T. (1997). An introduction to digital media. Psychology Press
3 Küreselleşme ve Yeni Medya Pavlik, J. 2001. Journalism and new media. New York: Columbia University Press
4 İnternet ve diğer mobil cihazlar arasındaki yöndeşme kavramı Singer, J.B. (2004) ‘Strange Bedfellows? The Diffusion of Convergence in Four News Organisations’, Journalism Studies 5(1): 3-18.
5 Dijital medyanın sosyal ve ekonomik etkileri Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism, Kevin Kawamoto Rowman & Littlefield, 2003
6 Dijital medyanın kültürel ve siyasi etkileri Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism, Kevin Kawamoto Rowman & Littlefield, 2003
7 ARA SINAV  
8 Dijital medyanın gazetecilikteki rolü Cottle, S. (2003) ‘Media Organisation and Production: Mapping the Field’, in Cottle, S. (ed.) Media Organization and Production. London: Sage Publications.
9 Online Gazetelerin incelenmesi Türkiyede’ki Online Gazetelerin İncelenmesi
10 Online Gazetelerdeki Yapı Değişikliği ve değişen roller Scott, B. 2005. A contemporary history of digital journalism. Television and New Media 6(1): 89–126.
11 Siber Kültür ve Kimlik Sigman, A. (2009). Well connected?  The biological implications of ‘social networking’. Biology, 56(1), 14-20
12 Siber Suç, Siber Savaş ve Siber Ekonomi Compaine, B. M. (Ed). (2001). The digital divide: Facing a crisis or creating a myth? Cambridge, MA:  MIT Press
13 Dijital Medyanın Geleceği Bowman, S. and C. Willis. 2003. We media: How audiences are shaping the future of news and

information. The Media Centre. http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf

(accessed 18 June 2009)

14 Konuk Konuşmacı  
15 Genel Değerlendirme  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Digital Media Tools, Nigel Chapman.,2008

Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism, Kevin Kawamoto Rowman & Littlefield, 2003

Diğer Kaynaklar Convergence Culture:Where Old and New Media, Henry Jenkins,

Journalism, Society and Politics in the Digital Media Era (Book): Nael Jebril, ,Stephen Jukes, Sofia Iordanidou and Emmanouil Takas (2020)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Dijital medya ile ilgili akademik makaleler
Ödevler Online gazetelerin analizi
Sınavlar Ara sınav , Final sınavı ,Blog yaratma ödevi

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.       X    
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.     X      
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.       X    
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.         X  
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.         X  
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.     X      
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.         X  
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.       X    
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 13 8 104
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6

 

2