• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 213
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders öğrencilerin editöryel açıdan bilgiyi kullanma ve haber haline getirme aşamalarında etkili olan etkenleri tanımasını, yazı işlerindeki sınırlılık ve sorumlulukları öğrenmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Derste editörün sınırlılıkları, sorumlulukları, haber içeriklerindeki etkisi, basındaki mülkiyet yapısı içinde mesleki işlevi, haber içeriklerinin oluşmasında etkili olan güçlerle ilişkisi ve o güçlere mesleki tavrı gibi konular örneklerle anlatılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Ders, 2- Tartışmalı Ders, 12- Grup Çalışması, 14- Laboratuvar, 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A- Sınav, C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Farklı haber türüne ve mecraya uygun haber dili uygulamaları yapar. 1, 7 1, 14, A
2- Medya içeriklerinin hangi kurallara ve değişkenlere göre okunması gerektiğini bilir. 3, 4, 8 1, 2, 12 A, C
3- Haber ve gerçeklik kavramlarını tartışır. 1, 3 1, 2,  15 A, C
4- Haber kurulumunu etkileyen etmenleri tanımlar 3, 4, 8 2, 12, 15 A, C
4- Haberin toplumsal sorumluluklarını tanımlar 1, 3, 4, 8 1, 14, A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Kurumsal yapı içinde Editörlük  
2 Haberde içeriğinde editörün sorumluluk ve sınırlılıkları  
3 Örneklerle haber değeri  
4 Eşik bekçisi olarak Editör  
5 Gündem belirlemede Editörün rolü ve sorumluluğu  
6 Haber metninde etik ve yasal sorumluluk  
7 Dezenformasyon, misenformasyon: Yayın politikasının editöryel aşamalara etkisi  
8 ARA SINAV  
9 Redaksiyon ve uygulamalar  
10 Redaksiyon ve uygulamalar  
11 Deşifre teknikleri ve metin düzenleme  
12 Dil tercihinde ideolojik etkiler  
13 Haber içeriklerinde sermaye ve  reklam ilişkisi: Sansür ve Oto-sansür  
14 Metin düzenlemede editöryel aşamalar  
15 Metin düzenlemede editöryel aşamalar  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu sınıfta paylaşılacaktır
Diğer Kaynaklar
  • Günlük haber bültenleri
  • Philips, A. (2015), Journalism in Context, NY: Routledge.
  • Shoemaker, P. J. (2009), Journalists as Gatekeepers, the Handbook of Journalism Studies, NY: Routledge
  • Tattersall, A. Ö. (2011), İngilizce- Türkçe Haber Çeviri Teknikleri, Alanya: Yeni Alanya Matbaacılık Ltd. Şti.
  • Godwin J. (2009), Planning Your Assey, NY: Palgrave.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler 2 ödev hazırlanacaktır
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav    
Ödev 3 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.       X    
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.       X    
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.   X        
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.     X      
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.     X      
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 2 3
Ödev 3 1 3
Final 1 2 5
Toplam İş Yükü     151
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,04
Dersin AKTS Kredisi     6

 

2