• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 142
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, günlük sosyal hayatımızda ve iş dünyasında dijital iletişimi ve etkileşimi en uygun biçimde kullanabilme biçimlerini teorilere dayandırarak öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Dijital iletişim ve etkileşimin önemini anlamayı ve tartışmayı içerir. Dijital etkileşimin kriterlerini ve ölçeklerini tartışır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 İletişim disiplinindeki yeni teknolojik gelişmelerin etkilerinin altını çizer 1,3 1,2 A,C
Yeni dijital dünya düzeni alanındaki gelişmeleri tanımlar. 1,4,9 1,2 A,C
İletişim alanında yeni dijital fikirler ve fütüristtik yaklaşımlar kazanır. 4,6,9 1,2 A,C
Dijitalleşmenin avantaj ve dezavantajlarını tartışır. 1,3,9 1,2 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Dijital İletişim ve Dijital Vatandaşlık Mossberger, K., Tolbert, C., & S. McNeal, R. (2007). Digital Citizenship: The Internet, Society,

and Participation. London, England: The MIT Press.

2 Web 1.0’dan Web 4.0’a kısa bir web tarihçesi Tarihsel süreç içerisinde Web teknolojilerindeki gelişmeler tartışılacak
3 Etkileşim Gibson, William (1998). “Neuromancer” (Çev. Melike Altıntaş)  İstanbul: Sarmal Yayınları.
4 Sanal Gerçeklik Lanier, Jaron. Minsky, M. Fisher, S. & Druin, A. (1989). “Virtual Environments And Interactivity: Windows To The Future”.  ACM Siggraph Computer Graphics 23(5): 7-18.
5 Panoptikon Erdoğdu, Ahu B., Tanrıkulu, K.,  (Mayıs, 2014) Panaptikon Düzenin Yeni Medya Ekonomisine Etkisi, Çanakkale:18 Mart Üniversitesi ISBN 978-605-4222-44-5
6 Nesnelerin İnterneti Alpaslan ,Delibalta (2018)Akıllı Nesnelerin Kişiselleştirilmiş Gerçek Zamanlı Pazarlamaya Yansımaları: Global Media Journal TR Edition, 9 (17)Güz/Fall 2018
7 Çevrimiçi

 Platformlar

Brennen, S., & Kreiss, D. (2014). Digitalization and digitization. Culture Digitally, September 8
8 Ara Sınav  
9 Günümüzün Çevrimiçi Toplulukları ‘HER’ filmi seyredilecek
10 Dijital Hikaye Anlatıcılığı WATPADD uygulamasının incelenmesi
11 Influencers  
12 İlgi Çekici Platformlar ve İlgi Çekici İçerikler Watkins, C. S. (2009). The young and the digital: What the migration to social-network sites, games and anytime, anywhere media means for our future. Boston, MA: Beacon Press
13 Emojiler Urcan,T (2020) UTILIZATION OF MOBILE ICONS AND EMOJIS IN DIGITAL DESIGN OF THE 21ST CENTURY’:Master thesis
14 Baudrillard ve Simülasyon Kuramı Baudillard, Jean. (2014). “Simülakr ve Simülasyon” 7. Basım (Çev. Oğuz Adanır). Ankara: Doğu Batı Yayınları
15 Fijital Kavramı Ferhat,S.(2016) Dijital Dünyanın Gerçekliği, Gerçek Dünyanın Sanallığı Bir Dijital Medya Ürünü Olarak Sanal Gerçeklik, ISSN 2149-9446    Cilt 01     Sayı 02     Temmuz 2016    Dijital Medya Sayısı
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Compaine, B. M. (Ed). (2001). The digital divide: Facing a crisis or creating a myth? Cambridge, MA:  MIT Press

Ferhat,S.(2016) Dijital Dünyanın Gerçekliği, Gerçek Dünyanın Sanallığı Bir Dijital

Diğer Kaynaklar Alpaslan ,Delibalta (2018)Akıllı Nesnelerin Kişiselleştirilmiş Gerçek Zamanlı Pazarlamaya Yansımaları: Global Media Journal TR Edition, 9 (17)

Güz/Fall 2018

Erdoğdu, Ahu B., Tanrıkulu, K.,  (Mayıs, 2014) Panaptikon Düzenin Yeni Medya Ekonomisine Etkisi, Çanakkale:18 Mart Üniversitesi ISBN 978-605-4222-44-5

Lanier, Jaron. Minsky, M. Fisher, S. & Druin, A. (1989). “Virtual Environments And Interactivity: Windows To The Future”.  ACM Siggraph Computer Graphics

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Dijital trendlerle ilgili akademik makaleler
Ödevler Günümüz çevrimiçi dünya düzenin tartışılacağı deneme yazıları
Sınavlar Ara sınav, final sınavı, deneme yazıları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.       X    
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.         X  
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.       X    
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.     X      
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 6 60
Ara Sınav 1 3 2
Kısa sınav 2 1 2
Ödev 2 25 50
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     162
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,56
Dersin AKTS Kredisi     7

 

1