• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 444
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders hem geleneksel hem de yenilikçi kanallarıyla medya ve spor sektörünün bir iş kolu olarak görülmesini hedeflemektedir. Öğrenciler spor iş tanımını ve çeşitli eğlence segmentlerinde iş prensiplerini örneğin habercilik, gazete, dergi, internet yayıncılığı, televizyon birimleri ve spor merkezli ve radyo, video gazeteciliği tema ve spor ile ilgili tanımları öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencileri medya ve spor sektöründe kullanmak üzere temel yönetim bilgi ve becerileriyle donatmak üzere tasarlanmıştır. Ders amaç koyma, liderlik, net stratejik vizyon ve analiz ortamı yaratma konularıyla açıklanacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Ders, 2- Tartışmalı Ders, 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Temel spor gazeteciliği kavramlarını ifade eder 2, 4 1, 2, 15 A,C
2- Gazetecilik ve spor gazeteciliği ile ilgili bakış açısı geliştirir. 4, 9 1, 2, 15 A,C
3- Medya, toplum ve spor arasındaki bağlantıyı kurar ve güncel toplumlarda gazeteciliğin önemini belirtir. 2, 4, 7 1, 2, 15 A,C
4- Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel ve etik açıdan yorumlar. 2, 4, 7, 9 1, 2, 15 A,C
5- Spor ve haber arasındaki ilişkiyi tanımlar. 2, 4, 7, 9 1, 2, 15 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Spor Gazeteciliğine Giriş  
2 Türkiye'de spor medyasının tarihi gelişimi  
3 Spor Gazeteciliği ve Sosyal Etki  
4 Online Spor Gazeteciliği  
5 Spor ve futbol kulüplerinde doğru iletişim, medya planlama ve pazarlama yönetimi  
6 3 grup halinde FutbolArena.com , Dugout.com ve Vole’nin incelenmesi  
7 Basın Toplantısı Yönetimi ve Etkin Soru Teknikler  
8 Ara sınav  
9 Uzman spor siteleri- resmi Spor siteleri- resmi olmayan ve hayranlara dayalı sitelerin incelenmesi  
10 Futbol Ekonomisi  
11 TFF yayın ihale sürecinin Türk futboluna etkileri.  
12 Yayın Sporculuğu  
13 Basın Toplantısı Yönetimi ve Etkin Soru Teknikleri  
14 Öncü Uluslararası Spor Kurumları  
15 Kulüp Muhabirliği. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Simon Cuper-Stefan Szymansky, Futbolun Şifreleri (Soccernomics) İthaki (2010).
Diğer Kaynaklar Declan HiLL, ŞİKE Futbol ve Organize İşler (Show To Fix A Football Match -2008

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Vize sınavı ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.     X      
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.   X        
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.       X    
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.     X      
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri