• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 121
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, temel teoriler, kavramlar, yaklaşımlar ve politika bilimine dair sorular içeren temel bir bakış açısı sunar. Öğrenci, tarihsel bağlamda modern siyaseti anlamak için gerekli olan temel bilgi ve analiz becerisi kazanır.
Dersin İçeriği: 

Temel politika kavramları, siyasi partiler ve ideolojiler, siyasal sistemler ve yaklaşımlar, kamuoyu ve propaganda, baskı grupları ve lobicilik, ulus-devlet kavramları ve tartışmaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlar 3 1 A
2) Temel kavramları kullanarak siyasal gelişmeleri sınıflandırır ve değerlendirir. 3 1,2 A
3) Temel ideolojik yaklaşımları ayırt eder. 3,5 1,2 A
4) Siyasal gelişmeler arasındaki nedenleri açıklamaya ve aralarında bağlantı kurmaya başlar.  3,5 1,2 A
       

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve dersin tanıtımı  
2 Siyasal kültür ve kurumsal siyasetin doğuşu Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 1: What is Politics?,  ,Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 1- 26. 
3 Siyasal İdeolojiler: Temel gelenekler ve yeni yaklaşımlar Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 2: Political Ideas and Ideologies Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 27-55. 
4 Devlet: Devletin rolü ve rakip devlet teorileri Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 3: Politics and The State,  Palgrave Macmillian: 4th Edition.pp- 56-79.

Ferejohn, J. (1999), Accountability and authority: toward a theory of political accountability Democracy, accountability, and representation, Ed. Przeworski, C. Stokes, Manini, Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, http://ebooks.adelaide.edu.au/r/rousseau/jean_jacques/r864s/

5 Demokrasi: Modeller ve uygulamalar Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 4: Democracy and Legitimacy, Palgrave Macmillian: 4th Edition, pp- 80- 107.
Touraine, Alain. (1997), A New Idea (Chapter 1), What is Democracy?, Boulder, CO : WestviewPress
6 Millet ve milliyetçilik Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 5: Nation and Nationalism, Palgrave Macmillian: 4th Edition.. pp- 108- 127.
Stilz, Anna (2009). Civic Nationalism and Language Policy, Wiley Periodicals, Inc. Philosophy & Public Affairs 37, no. 3
7 Hükümet- Sistem- Rejim Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 12: Regimes of Modern World, ,Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 265- 283.
8 Ara sınav  
9 Siyasi Partiler ve örgütlenme kültürü Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 10: Parties and Party Systems , Palgrave Macmillian: 4th Edition.. pp- 221- 243.
10 Anayasa- Yargı ve Meclis: Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 15: Constitution, Law and Judges, Palgrave Macmillian: 4th Edition.. pp- 231- 250.
11 Siyasi Partiler ve örgütlenme kültürü Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 9: Representation, Elections and Voting, Palgrave Macmillian: 4th Edition, pp- 221- 243.
12 Politika ve Toplum Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 7: Politics, Society and Identity, 4 Palgrave Macmillian: 4th Edition.. pp- 151- 170.
Jean-Jacques Rousseau, “Discourse on the Origins of Inequality...,” http://www.fordham.edu/halsall/mod/Rousseau-inequality2.asp
13 Yeni Dünya Düzeni: Güvenlik ve Ulusötesi devletler Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 18: Security: Domestic and International, Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 399- 420.

Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 19: World Order and Global Governance, Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 421- 442

14 Sivil İtaatsizlik Civil Disobedience- Henry David Thoureau, http://www.gutenberg.org/files/205/205-h/205-h.htm

 
Zain  & Yusoff (2017), Civil Disobedience: Concept and Practice, Asian Social Science; Vol. 13, No. 8. https://www.researchgate.net/publication/318675425 _Civil_Disobedience_Concept_and_Practice

15 Siyasal Kültür ve Medya Heywood, A. (2013). Politics. Chapter 8: Political Culture and The Media, Palgrave Macmillian: 4th Edition. pp- 171- 196.
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders Notu Heywood, A. (2013). Politics., Palgrave Macmillian: 4th Edition. 
Diğer Kaynaklar Öğretim Üyesinin sınıf içi sunumları

Touraine, Alain. (1997), A New Idea (Chapter 1), What is Democracy?, Boulder, CO : WestviewPress,.

Ferejohn, J. (1999), Accountability and authority: toward a theory of political accountability Democracy, accountability, and representation, Ed. Przeworski, C. Stokes, Manini, Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press.

Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, http://ebooks.adelaide.edu.au/r/rousseau/jean_jacques/r864s/

Stilz, Anna (2009). Civic Nationalism and Language Policy, Wiley Periodicals, Inc. Philosophy & Public Affairs 37, no. 3

Civil Disobedience- Henry David Thoureau, http://www.gutenberg.org/files/205/205-h/205-h.htm

Zain  & Yusoff (2017), Civil Disobedience: Concept and Practice, Asian Social Science; Vol. 13, No. 8. https://www.researchgate.net/publication/318675425 _Civil_Disobedience_Concept_and_Practice

Jean-Jacques Rousseau, “Discourse on the Origins of Inequality...,” http://www.fordham.edu/halsall/mod/Rousseau-inequality2.asp

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         x  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.       x    
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 2 2
Sözlü Sunum - - -
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Ders AKTS Kredisi     5
1