• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 351
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Gazetecilikte araştırma yöntemlerine giriş dersidir. Bu derste öğrenciler, araştırmacı gazetecilikte araştırma projelerinin ve konularının, haber materyallerinin nasıl toplanacağı ve hazırlanacağını öğrenerek, veri analizlerinin ve röportajların bu alanda nasıl yorumlanacağı üzerine uygulamalar yaparlar.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilere, gazetecilik pratikleri açısından gerekli araştırma yöntemlerinin ve bu yöntemlerle üretilmiş gazetecilik ürünlerinin tanıtılması ders içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Araştırmacı gazeteciliğin tanımını ve işlevini ele alır. 2, 4, 5 1, 2 A,C
2) Gazetecilikte araştırma yöntemlerini ve tekniklerinin önemini belirtir. 4, 7, 9 1,2 A,C
3) Araştırmacı gazeteciliğin dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimini yorumlar. 4, 5, 6 1,2 A,C
4) Dünya ve Türkiye’deki örnek araştırmacı gazetecilik olaylarını açıklar. 4, 5, 6, 7 1,2 A,C
5)  Güncel toplumsal olayları araştırmacı gazetecilik yöntemlerini gözeterek rapor eder. 7, 9   1,2 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırmacı Gazeteciliğe Giriş ve Temel Kavramlar  
2 Araştırmacı Gazeteciliğin Tarihçesi ve İşlevleri  
3 Araştırmacı Gazeteciliğin Ortaya Çıkış Koşulları  
4 Kamu Yararı ve Özel Çıkarlar Arasında Çatışma  
5 Sosyal Sorumluluk- Dördüncü Güç Kavramları ve Araştırmacı Gazetecilik  
6 Medyada Değişen Dengeler ve Araştırmacı Gazetecilikte Dönüşüm  
7 Araştırmacı Gazetecinin görevi  
8 Ara sınav  
9 Araştırmacı Gazetecilikte Temel Yöntemler  
10 Araştırmacı Gazetecilik Haber Bulma, Araştırma ve Fikri Takip  
11 Toplumsal Olayları Araştırmacı Gazetecilik Yöntemleriyle Rapor Etme  
12 Araştırmacı Gazetecilikte Özel Dosya Takibi  
13 Farklı Örneklerle Araştırmacı Gazetecilik  
14 Yeni Medya ve Araştırmacı Gazetecilikte Değişen Yöntemler  
15 Araştırmacı Gazetecilik Başarılarını Tartışma  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu The Journalist and The Murder- Janet Malcom

Investigative reporting: a study in technique- David Spark

Diğer Kaynaklar Araştırmacı Gazetecilik (Yöntem ve örneklerle) – Gürsoy Değirmencioğlu

Araştırmacı Gazetecilik- Seyfettin Turhan

Bu öğrencilere bu işi mi öğrettiler? - Gökçer Tahincioğlu, Kemal Göktaş

Beyaz Toros, Faili Belli Devlet Cinayetleri- Gökçer Tahincioğlu

Türkiye’de Sorumlu Gazetecilik- Gülen Kurt Öncel

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav-Final Sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.       X    
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.     X      
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.   X        
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.     X      
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.     X      
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.     X      
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

3