• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 482
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilerin gazetecilikle ilgili güncel ve özel konulardaki eleştirel anlayışlarını derinleştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Derste gerçeğin doğası, doğru ve kurmaca arasındaki karmaşa, etik, özel ve kamusal bilgi, gizlilik ve aleniyet,  haber değeri ve içeriklere etkisi gibi haber yapma refleksini etkileyen özel kavramlar tartışılacak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev, 19: Konuk Konuşmacı,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev,

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Gazetecilikle ilgili önemli konu başlıklarını tanımlar 3, 5, 8 1, 2, 19 A, C
2) Medyanın sorunlarını ele alır  3, 5, 8 1, 2, 15, 19 A, C
3) Medya endüstrisinin gelişim sürecini ifade eder 3, 5, 8 1, 2, 15, 19 A, C
4) Bağımsız ve sınır ötesi medyayı yorumlar 3, 5, 8 1, 2, 15, 19 A, C
5) Alandaki yeni kavramların altını çizer 3, 5, 8 1, 2, 19 A, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2

Basılı Gazeteler Ölüyor mu? Gazeteciliğin Geleceği

 
3 Gazetecinin Örgütlenme ve Hak Sorunu  
4 Haberden Eğlenceye: Medyadaki İşlevsel Dönüşüm  
5 Küresel Haber Tekelleri ve Tek Yönlü Haber Akışı  
6

Medya ve Siyaset İlişkisi: Örnek Olay Watergate

 
7 Ara sınav  
8 Kamusal Yayıncılık ve Rekabet  
9

Gazetecilik Etiği: Kaynak sorunu ve Judith Miller Olayı

 
10 İliştirilmiş Gazetecilik: Körfez Savaşları  
11 Medyanın Eşik Bekçiliği  
12 Örnek Olay İncelemesi  
13 Örnek Olay İncelemesi  
14 Örnek Olay İncelemesi  
15 Örnek Olay İncelemesi  
16 Final sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Madia Matters- Robert W. Chesney

Media Planning and Buying in the 21st Century- Ronald D. Geskey

Sansürsüz Sansür- Nuri Kayış- Serhat Hürkan

The Problem of the Media- Ronald D. Geskey

The Real Watergate Scandal- Geoff Shepard

 

Diğer Kaynaklar Ayrıca her hafta ile ilgili notlar paylaşılacaktır.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav ve Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (Yıl içi ödevler de eklenecektir)   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.     X      
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.         X  
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.       X    
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 2 12 24
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     112
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

4