• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, alternatif medyayı kullanarak demokratik bir hak olarak iletişim özgürlüğünün kullanılmasını öğretmek ve tartışılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Teknolojinin medyaya etkisi haberin küreselleşmesi ve habere erişim şeklinde olmuştur. Medyanın merkeziyetçi yapısı ve özgürlük tartışmaları medyanın demokratik bir hak olarak kullanılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu noktada Alternatif Gazetecilik Türleri çok önemlidir. Ders, alternatif medya ve ana akım medya, haber alma ve verme özgürlüğü nasıl doğru kullanılır, demokrasiye katkısı, medyanın merkeziyetçi yapısı ve medya teknolojilerinin bu yapıya etkisi tartışır. Öğrenciler, alternatif gazetecilik türleri olan barış gazeteciliği, robot gazetecilik, yavaş gazetecilik, toplumsal gazetecilik gibi türleri öğrenecekler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 12: Grup Çalışması, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Alternatif gazeteciliği ve türlerini tanımlar. 1 1 A
2) Alternatif gazeteciliğin toplumsal önemini vurgular. 3, 4 1, 2 A
3) Ana akım ve Alternatif medya sistemlerini tartışır. 3, 4, 5, 8 1, 2, 15 A, C
4) Demokrasi, insan hakları ve sivil toplum gibi kavramları gazetecilikle ilişkilendirir. 3, 4, 5, 8 1, 2, 6, 12 A, F
5) Alternatif gazetecilik alanındaki yeni kavramların altını çizer ve yorumlar. 1, 8 1, 2, 6, 15 A, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Ana Akım ve Alternatif Medya Atton, C. (2006), Approaching Alternative Media: Theory and Methodology, Alternative Media, London: Sage,  pp. 1- 29.

Forde, Susan. (2009), What's so alternative about alternative journalism?, https://www.researchgate.net/ publication/45109510_What%27s _so_alternative_about_alternative_journalism

 

3 Demokratik bir Hak olarak Gazetecilik

 

Helberger, Natali (2019) On the Democratic Role of News Recommenders,

Digital Journalism, https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1623700

Josephi, B. (2012), How much democracy does journalism need?, Volume: 14 issue: 4, page(s): 474-489: 2013, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884912464172

4 Medya ve Sivil Toplumun Gelişimi Atton, C. (2006), Alternative Media and New Social Movements, Alternative Media, London: Sage, pp. 80- 98.

Public journalism as a journalism of publics, Tanni Haas, Linda Steiner. (https://www.researchgate.net/publication/240701391_Public_ journalism_as_a_journalism_of_publicsImplications_of_the _Habermas-Fraser_debate_for_public_journalism).

 

5 Dijitalleşmenin şekillendirdiği Küreselleşme Bailey ve Diğerleri (2008), Translocalization, Glocalization And The Internet: The Radioswap Project, Understanding Alternative Media, Berkshire: McGraw-Hill
6 Neden Alternatif Gazetecilik? Alankuş, S. (2016), Peace Journalism Handbok, Istanbul: BİA, 28- 89.
7 Eski bir Alternatif olarak: Yerel Medya Nielsen, Rasmus Klein. (2015), Local Journalism, I.B.Tauris & Co. Ltd London, pp. 141- 164

 

Rafsky, Sara. (2018), The Print that Binds:

Local Journalism, Civic Life and the Public Sphere, https://cmsw.mit.edu/wp/wp-ywni kaynaklarcontent/uploads/2018/06/381064193-Sara-Rafsky-The-Print-that-Binds-Local-Journalism-Civic-Life-and-the-Public-Sphere.pdf

8 Ara Sınav  
9 İnsan Hakları ve Medya: Dezavantajlı Gruplar Shaw, Ibrahim Seaga. Human rights journalism’: a critical conceptual, https://core.ac.uk/download/pdf/41240029.pdf

framework of a complementary strand of peace

journalism

PEW dönem raporları

Sınır Tanımayan Gazeteciler Raporları

10 Hak Temelli Gazetecilik Hak Temelli Gazetecilik Atölyesi
11 Toplum Gazeteciliği   Nip , Joyce Y. M. (2008), The Last Days of Civic Journalism, ISSN: 1751-2786 , https://doi.org/10.1080/17512780801999352

Azınlık Basını yayın sahibi konukluğu

Bailey ve Diğerleri (2008), Ethnic-Religious Groups And Alternative Journalism, Understanding Alternative Media, Berkshire: McGraw-Hill

12 Yurttaş Gazeteciliği Allen, Stuart and Thorstan, Einar, (2009), Citizen Journalism, Global Perspectives, Citizen Journalism- Peter Lang,

 

13 Barış Gazeteciliği Alankuş, S. (2016), Why another kind of journalism , Peace Journalism Handbok, Istanbul: BİA, pp. 24- 27.
14 Yavaş Gazetecilik Megan Le Masurier (2015) What is Slow Journalism?, Journalism Practice, 9:2,

138-152, DOI: 10.1080/17512786.2014.916471

Megan Le Masurier (2016) Slow Journalism, Digital Journalism, 4:4, 405-413,

DOI: 10.1080/21670811.2016.1139904

15 Çözüm Gazeteciliği Aitamurto, T. and Varma A. (2018), The Constructive Role of Journalism, Journalism Practice, https://doi.org/10.1080/17512786.2018.1473041

https://nyujournalismprojects.org/newsliteracy2019/topics/solution-journ...

16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Atton, C. (2006), Alternative Media and New Social Movements, Alternative Media, London: Sage.

 

 

Diğer Kaynaklar Aitamurto, T. and Varma A. (2018), The Constructive Role of Journalism, Journalism Practice, https://doi.org/10.1080/17512786.2018.1473041

https://nyujournalismprojects.org/newsliteracy2019/topics/solution-journalism/

 

Allen, Stuart and Thorstan, Einar, (2009), Citizen Journalism, Global Perspectives, Citizen Journalism- Peter Lang

Alankuş, S. (2016), Peace Journalism Handbok, Istanbul: BİA

Bailey and others (2008), Translocalization, Glocalization And The Internet: The Radioswap Project, Understanding Alternative Media, Berkshire: McGraw-Hill.

Forde, Susan. (2009), What's so alternative about alternative journalism.

 

Helberger, Natali (2019) On the Democratic Role of News Recommenders,

Digital Journalism, https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1623700

 

Josephi, B. (2012), How much democracy does journalism need?, Volume: 14 issue: 4, page(s): 474-489: 2013, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884912464172

Megan Le Masurier (2015) What is Slow Journalism?, Journalism Practice, 9:2,

138-152, DOI: 10.1080/17512786.2014.916471

 

Nielsen, Rasmus Klein. (2015), Local Journalism, I.B.Tauris & Co. Ltd London,

PEW reports related term

Reporters sans frontières (RFS) reports related term

Rafsky, Sara. (2018), The Print that Binds:

Local Journalism, Civic Life and the Public Sphere, https://cmsw.mit.edu/wp/wp-ywni kaynaklarcontent/uploads/2018/06/381064193-Sara-Rafsky-The-Print-that-Binds-Local-Journalism-Civic-Life-and-the-Public-Sphere.pdf

Shaw, Ibrahim Seaga. Human rights journalism’: a critical conceptual, https://core.ac.uk/download/pdf/41240029.pdf

framework of a complementary strand of peace

journalism

Nip , Joyce Y. M. (2008), The Last Days of Civic Journalism, ISSN: 1751-2786 , https://doi.org/10.1080/17512780801999352

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.caodsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler İlgili iki başlık
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.     X      
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.   X        
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.       X    
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.         X  
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.     X      
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 2 24
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 2 1 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     72
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,88
Dersin AKTS Kredisi     3

 

 

4