• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, alternatif medyayı kullanarak demokratik bir hak olarak iletişim özgürlüğünün kullanılmasını öğretmek ve tartışılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Teknolojinin medyaya etkisi haberin küreselleşmesi ve habere erişim şeklinde olmuştur. Medyanın merkeziyetçi yapısı ve özgürlük tartışmaları medyanın demokratik bir hak olarak kullanılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu noktada Alternatif Gazetecilik Türleri çok önemlidir. Ders, alternatif medya ve ana akım medya, haber alma ve verme özgürlüğü nasıl doğru kullanılır, demokrasiye katkısı, medyanın merkeziyetçi yapısı ve medya teknolojilerinin bu yapıya etkisi tartışır. Öğrenciler, alternatif gazetecilik türleri olan barış gazeteciliği, robot gazetecilik, yavaş gazetecilik, toplumsal gazetecilik gibi türleri öğrenecekler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Alternatif medyayı tanımlar ve demokrasiyle ilişkisini kurar 2, 4 1, 2,3, 4 A, C
2) Medyanın sorunlarını tartışır 2, 7 1, 2,3, 4 A, C
3) Dijitalleşme ile oluşan yeni gazetecilik ihtiyaçlarını ifade eder 2, 7 1, 2,3, 4 A, C
4) Alternatif gazeteciliğin gazeteciliğe katkılarını ifade eder 4, 5 1, 2,3, 4 A, C
5)Gazetecilik alanındaki yeni kavramların altını çizer 5, 7 1, 2,3, 4 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Ana Akım Medya ve Gazetecilik  
3 Alternatif Medya ve Gazetecilik  
4 Dijitalleşme ve Gazeteciliğin Değişimi  
5 Demokratik Bir Hak Ve İhtiyaç Olarak Gazetecilik  
6 Sivil Toplum Gazeteciliği    
7 Ara sınav  
8 Hak Temelli Gazetecilik  
9 Barış Gazeteciliği  
10 Toplum gazeteciliği  
11 Yurttaş Gazeteciliği  
12 Çevre Gazeteciliği  
13 Yavaş Gazetecilik  
14 Veri Gazeteciliği  
15 Edebi Gazetecilik  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu The Problem of the Media- Ronald D. Geskey

Understanding Alternative Media- Olga Guedes Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpenter

Participatory Journalism- Jane B. Singer, Alfred Hermida ve Diğerleri.

Community Journalism: Hope for a Society Without Heroes, Cuthbert F. Alexander

Diğer Kaynaklar Alternative and Activist New Media- Leah Lievrouw

Public journalism as a journalism of publics, Tanni Haas, Linda Steiner. (https://www.researchgate.net/publication/240701391_Public_journalism_as_a_journalism_of_publicsImplications_of_the_Habermas-Fraser_debate_for_public_journalism).

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav ve Final, blog.

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sıra Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 50
Ödev (Blog) 2 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
 

1

Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlâki boyutlarıyla tanımlar. Medya, toplum ve iktidar arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.          
2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri basılı ve görsel ortamda yayına hazırlar.          
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur.   X      
 

4

Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda medyada kullanır.        

X

 
 

5

Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.          

X

 

6

Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirerek dijital ortama uygun içerik hazırlar.          
7 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin iç ve dış paydaşlarını tanımlayarak değişen dinamiklerin altını çizer.   X      
8 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar. Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek, medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.           
9 İletişim Biliminin prensiplerini ve kuramlarını tanımlar. Bu prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.           
10 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlayarak basın hareketlerinin tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklar.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Derse Hazırlık Süresi 4 3 12
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 6 6