• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 336
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Derste öğrencilerin tarihsel ve sosyolojik hatırlama ve bellek pratiklerini öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste bellek, toplumsal bellek konuları,  toplumsal olayların ve travmaların hatırlanması, hatırlamanın unutulması ya da üstesinden gelme biçimleri, belleğin oluşumundaki değişkenler, farklı toplumsal yapılarda belleğin oluşumu gibi konuların tartışılması amaçlanmaktadır. Medyanın tarihin ve belleğin oluşumundaki rolü, hatırlama ve unutmadaki rolü de tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 12: Grup Çalışması, 13: Saha Çalışması, 19: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Toplumsal olayların nasıl aktarıldığını tarih, sosyoloji ve psikoloji perspektiflerle tanımlar 3, 5 1, 19 A
2. Farklı toplum yapılarının hatırlama biçimlerini ifade eder. 3 1 A
3. Toplumların hatırlama biçimini analiz eder 3, 5, 6 1 A
4. Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle hatırlama ve yüzleşmenin topluma etkisini tartışır. 3, 5 1, 13 C
5. Belleğin oluşumunda etkili olan toplumsal dinamikleri değerlendirir 3, 6 1, 19 A, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin anlatımı ve ders izlencesi paylaşımı
2 Belleği Tanıyalım: Neyi Nasıl Hatırlar? Boyer, Pascal and Wertsch, James V. (2009), Collective Memory , Memory In Mind and Culture, New York: Cambridge Uni Press
3 Toplumsal Hafızaya Teorik Bakış Assman, Jan (2011), Memory Culture, Cultural Memory and Early Civilization The Theoretical Basis, Part 1, New York: Cambridge  uni Press. pp. 15- 33.
4 Toplumsal Hafızaya Teorik Bakış Assman, Jan (2011), Forms Of Collective Memory, Cultural Memory and Early Civilization The Theoretical Basis, Part 1, New York: Cambridge  uni Press. pp.34- 69.
5 Kimlik ve Bellek  

Stanley B. Klein and Shaun Nichols. (2012), Memory and the Sense of Personal Identity, https://www.jstor.org/stable/23321780?seq =1&cid=pdf-reference#references_tab_contents

 

6 Mekan ve bellek  Halbwachs , Maurice.  Space And The Collective Memory, The Collective Memory, http://web.mit.edu/allanmc/www/hawlbachsspace.pdf

Parmaksız Yelsalı, P. M, Belleğin Mekanından Mekanın Belleğine: Kavramsal Bir Tartışma

https://orcid.org/0000-0001-7659-4077

Saha Çalışması: Mekan ve Bellek Çalışması

7 Dijital bellek: Dijital toplumlarda hatırlama ve sosyal medya belleği Hoskins, Andrew (2017), The Restless Past: An Introduction to Digital Memory and Media,  10.4324/9781315637235-1
8 Ara Sınav  
9 Kaybın belleği: Anma ve yas Ders Notu

Konuk Konuşmacı

10 Bellek Politikası Storey, John (2003), The politics of memory, www.jstor.org/stable/j.ctt155jfm0.10
11 Travma: Geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma Neiger, Motti and Others,  The Democratic Potential of Mediated Collective Memory, On Media Memory, Collective Memory in a New Media Age, Palgrave Macmillan,
12 Hafıza ve Kültür Boyer, Pascal and Wertsch, James V. (2009), How Does Memory Shape Culture? , Memory In Mind and Culture, New York: Cambridge Uni Press..
13 Medyada hatırlama: Popüler imgeler Neiger, Motti and Others,  Media Memory and Popular Culture, On Media Memory, Collective Memory in a New Media Age, Palgrave Macmillan,

- Ders Notu

14 Bellek ve Gazetecilik/ Medya Neiger, Motti and Others,  Media Memory, Journalism, and Journalistic Practice, On Media Memory, Collective Memory in a New Media Age, Palgrave Macmillan, pp. 189- 212.
15 Fotoğraf ve Bellek Haber Fotoğrafı İnceleme

Okuma: Susan Sontag, Başkalarının Acısına Bakmak

16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Assman, Jan (2011), Memory Culture, Cultural Memory and Early Civilization The Theoretical Basis, Part 1, New York: Cambridge  uni Press.

 

Diğer Kaynaklar Boyer, Pascal and Wertsch, James V. (2009), How Does Memory Shape Culture? , Memory In Mind and Culture, New York: Cambridge Uni Press..

Halbwachs , Maurice.  Space And The Collective Memory, The Collective Memory, http://web.mit.edu/allanmc/www/hawlbachsspace.pdf

Hoskins, Andrew (2017), The Restless Past: An Introduction to Digital Memory and Media,  10.4324/9781315637235-1

Neiger, Motti and Others,  The Democratic Potential of Mediated Collective Memory, On Media Memory, Collective Memory in a New Media Age, Palgrave Macmillan,

Parmaksız Yelsalı, P. M, Belleğin Mekanından Mekanın Belleğine: Kavramsal Bir Tartışma https://orcid.org/0000-0001-7659-4077

Stanley B. Klein and Shaun Nichols. (2012), Memory and the Sense of Personal Identity, https://www.jstor.org/stable/23321780?seq =1&cid=pdf-reference#references_tab_contents

Storey, John (2003), The politics of memory, www.jstor.org/stable/j.ctt155jfm0.10

Susan Sontag, (2004), Regarding of the Pain of Others,

Film: Shootig Dogs (2005)

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler Gazetelerin Hafızası
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav - -
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Ders

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.   X        
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.       X    
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.         X  
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.   X        
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     77
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,08
Dersin AKTS Kredisi     3

 

 

3