• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 222
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencinin Osmanlı İmparatorluğu ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile devam eden değişim sürecini değerlendirmek ve alt yapı kazanmasını sağlamaktır. Öğrencinin siyasi tarih altyapısıyla günümüzü anlamasına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği: 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki değişim ve yenilik hareketleri, 1.ve 2. dünya savaşlarında Türkiye’nin durumu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeni yapılanmasının hayata geçirilmesi ve sonuçları, Tek partili yaşam ve çok partili sisteme geçişteki değişimler, askeri darbeler ve toplumsal değişimler, özgürlük ve demokrasi tartışmaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders , 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkiye Siyasi tarihinin önemli olaylarını aktarır. 3, 5, 6 1 A
2) Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecini değerlendirir. 3, 5, 6 1, 2 A
3) Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik değişimleri siyasi olaylarla ilişkilendirir. 3, 5, 6 1, 2 A,C
4) Yakın siyasi tarihin önemli figür ve karakterlerini tanır. 3, 5, 6 1,2 A,C
5) Türk siyasi tarihinin önemli olaylarını yazılı ve görsel medyadaki takibini ve değerlendirmesinin öneminin altını çizer. 3, 5, 6 1, 2, 15 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 19. yy’de Osmanlı İmparatorluğu ve Reform hareketleri Zürcher. Erik J. (1998), Part 1: Western Influences and Early Attempt at Modernization, Turkey: a modern history,  London: St. Martin’s Press,.pp. 9- 49.
2 Tanzimat Dönemi ve Batılılaşma Zürcher. Erik J. (1998- 1950), Part 1: Western Influences and Early Attempt at Modernization, Turkey: a modern history,  London: St. Martin’s Press,.pp. 50-  92
3  

1. ve 2. Meşrutiyet Dönemleri

Zürcher. Erik J. (1998), Part II: The Young Turk Era in Turkish History (1908-  Turkey: a modern history,  London: St. Martin’s Press,.pp. 93- 132

Karpat, K. H.. Osmanlı Modernleşmesi ve İmpratorluğun Çöküşü, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul: Timaş.

4 Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Zürcher. Erik J. (1998), Part II: The Young Turk Era in Turkish History (1908-  Turkey: a modern history,  London: St. Martin’s Press,.pp. 133- 165.

 

5 Milli Mücadele ve İstiklal Mahkemeleri İstiklal Mahkemeleri (2015), Ankara: TBMM Basımevi, pp. 1- 40.
6 Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde Devrimler, Ekonomik ve Toplumsal Değişimler Karpat, K. H.. Cumhuriyet’in Kuruluşu ve Çok Partili Hayata Geçiş,  Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul: Timaş.
7 Tek Parti Dönemi ve Demokrat Parti’ye geçiş Zürcher. Erik J. (1998), Part II: The Young Turk Era in Turkish History (1908-  Turkey: a modern history,  London: St. Martin’s Press,.pp. 176-220.
8 Ara sınav  
9 2. Dünya Savaşı ve Sonrası: Türkiye’nin Yeni Rotaları Zürcher. Erik J. (1998), Part III: Trouble Democracy, -Turkey: a modern history,  London: St. Martin’s Press,.pp. 221- 240.

Aslan, D. H. Selcuk, B (2014),  Reflections Of The Second World War On Turkey’s Foreign Policy, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1. element.desklight-207822e9-530c-4e48-8342-bbf59964dc92/c/KNUV_1_39_2014.138-151.pdf

10 27 Mayıs İhtilali ve 61 Anayasası Zürcher. Erik J. (1998), Part III: Trouble Democracy, -Turkey: a modern history,  London: St. Martin’s Press,.pp. 241- 277
11 12 Mart 1971: Türkiye’de yeni süreç Zürcher. Erik J. (1998), Part III: Trouble Democracy, -Turkey: a modern history,  London: St. Martin’s Press,.pp. 241- 277
12 12 Eylül 1980’e Gelirken Türkiye’de Toplumsal ve Siyasi Durum Zürcher. Erik J. (1998), Part III: Trouble Democracy, -Turkey: a modern history,  London: St. Martin’s Press,.pp. 241- 277
13 80 Darbesi ve Sıkıyönetim, MGK Zürcher. Erik J. (1998), Part III: Trouble Democracy, -Turkey: a modern history,  London: St. Martin’s Press,.pp. 278- 336
14  

1983 seçimleri, yeni anayasa ve demokrasi tartışmaları

Ders Notu
15  

1990’larda Türkiye’nin ekonomik ve sosyolojik durumu

Ders Notu
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notu paylaşılacaktır.

Zürcher. Erik J. (1998), Turkey: a modern history,  London: St. Martin’s Press,.

 

Diğer Kaynaklar Karpat, K. H.. Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul: Timaş.

İstiklal Mahkemeleri (2015), Ankara: TBMM Basımevi.

Aslan, D. H. Selcuk, B (2014),  Reflections Of The Second World War On Turkey’s Foreign Policy, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-207822e9-530c-4e48-8342-bbf59964dc92/c/KNUV_1_39_2014.138-151.pdf

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler Bir kısa mülakat
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav - -
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.     X      
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.     X      
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     103
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,12
Dersin AKTS Kredisi     4

 

 

2