• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin, bir gazeteci ve foto muhabiri olarak çalışmalarına yönelik bakış açılarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Haftalık sunumlar eşliğinde, çağdaş foto muhabirlerinin uyguladığı teknikler, karşılaştıkları etik sorunlarla incelenecektir. Öğrenciler, dönem içerisinde bir foto röportaj projesi hazırlamakla da yükümlü olacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Basın fotoğrafının tanımı, foto röportaj, basın fotoğrafının temel ilkeleri, foto muhabirliği, belgesel fotoğraf, Türkiye’de foto muhabirliği, basın fotoğrafında etik.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Basın fotoğrafçılığının temel kavramlarını tanımlar 2, 3, 9 1, 2, 15 A,C
2-Basın fotoğrafçılığı hakkında edinilen bilgiler ışığında basında kullanılan fotoğrafları yorumlar 2, 3, 9 1, 2, 15 A,C
3-Fotoğraf ve haber arasındaki ilişkinin gücünü ifade eder 3, 4, 9 1, 2, 15 A,C
4-Görsel materyalleri medyada nasıl kullanılacağını ele alır 3, 4, 7, 9 1, 2, 15 A,C
5-Basında fotoğrafın kullanımını pratik eder 3, 7, 9 1, 2, 15 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Basın Fotoğrafının Gelişimindeki Tarihsel Süreç Fotoğraf Tarihi
3 Belgesel Fotoğraf Fotoğrafta belgesel yaklaşım
4 Foto Muhabirliği Basın fotoğrafı ve foto muhabirliği
5 Basın fotoğrafında etik yaklaşımlar: FSA fotoğrafçıları *ABD Büyük Bunalım yılları

*FSA Tarım Güvenlik İdaresi fotoğraf birimi

6 Life Dergisi ve foto röportaj Foto röportaj
7 Magnum ve Fotoğraf Ajansları Fotoğraf Ajansları
8 Vize  
9 Türkiye’de Basın Fotoğrafı Basın fotoğrafına giriş
10 Savaşta Foto muhabirliği: “War Photographer” belgeseli James Natchway
11 Gazeteler ve Fotoğraf Editörlüğü  
12 Dergiler ve Fotoğraf Editörlüğü: National Geographic Dergisi National konular
13 Medyadaki görüntülerin analizi Medyatik imajın analizi
14 Basın Fotoğrafında Anlatım Fotoğrafta Anlatım
15 Basın Fotoğrafında Konu Başlıkları 1 Basın Fotoğrafçılığına Giriş
16 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Jean Amar, Pierre, Basın Fotoğrafçılığı, Kırmızı Kitabevi, İstanbul,2009. Newhall, Beaumont(1999). The History of Photography. Little Brown and Company, Boston.
Diğer Kaynaklar Barthes, Roland (1996). Camera Lucida. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

Berger, John (1998). O Ana Adanmış. İstanbul: Metis Yayınları.

Sontag, Susan (1993). Fotoğraf Üzerine. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

Sontag, Susan (1997). Başkalarının Acısına Bakmak.İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları

Lutz, A.Catherine-Jane L.(2004). National Geographic’i Doğru Okumak. Miller, Russel,(2012). Magnum Efsanevi Fotoğraf Ajansının Hikayesi, İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Belgesel fotoğraf (sınıf için hazırlanan notlar),

Tarım Güvenlik İdaresi (sınıf için hazırlanan notlar), Altı Perspektiften Fotoğraf Analizi (sınıf için hazırlanan notlar), Basın fotoğrafı, foto muhabirliği (sınıf için hazırlanan notlar), Foto röportaj (sınıf için hazırlanan notlar).

Ödevler Öğrenciler, dönem içinde seçecekleri bir konu üzerine foto röportaj projesi hazırlayacaklardır.
Sınavlar Vize sınavı ve final projesi

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav - -
Ödev 4 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         X  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.     X      
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.     X      
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.         X  
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.     X      
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 4 4 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

2