• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 152
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, çok geniş bir kapsamı olan haber kavramını kategorilere göre ele almaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler farklı haber kategorilerini tanımayı, analiz etmeyi, farklı türlerde haber toplamayı ve yazmayı öğrenerek uzmanlaşacaklardır. İki dönemlik olan bu dersin ilk bölümünde siyaset, ekonomi, polis, spor, magazin ve eğlence haberleri ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Ders, 2- Tartışmalı Ders, 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Haber kavramını kategorilere göre ele alır 2, 7, 9, 10 1, 2, 15 A, C
2. Farklı haber toplama yöntemleri arasında bağlantı kurar 2, 7, 9, 10 1, 2, 15 A, C
3. Siyaset, ekonomi, spor, magazin, sağlık, eğitim, bilim, teknoloji ve eğlence haberlerini ele alır 2, 7, 9, 10 1, 2, 15 A, C
4. Veri toplama ve raporlama tekniklerini adlandırır. 2, 7, 9, 10 1, 2, 15 A, C
5. Farklı mecralarda üretilen metin türlerini saptar 2, 7, 9, 10 1, 2, 15 A, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ile ilgili bilgilendirme  
2 Mecralara göre haber türleri  
3 Haber dilini analiz: Barış Gazeteciliği  
4 Özel haber nedir?  
5 Araştırma haberi yapma  
6 Toplum haberleri  
7 Siyaset ve diplomasi haberleri  
8 Vize  
9 Savaş haberleri ve verilişi  
10 Magazin mi dedikodu mu?  
11 Kültür Sanat haberleri  
12 Moda haberleri  
13 Spor haberleri  
14 Sağlık ve ilaç sektörü haberleri  
15 Çevre Sorunları ve Çevre haberleri  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Seyfettin Turhan, Araştırmacı Gazetecilik, UMAG Vakfı Yayınları, 1997

Özdemir, E. (2007) Yazınsal Türler, İstanbul: Bilgi.

Tokgöz, O. (2010) Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi.

Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ulusal ve uluslararası gazete- dergi ve haber siteleri ile haber ajansları haber örnekleri
Ödevler Her hafta farklı türde haber yazımı denemesi
Sınavlar Ara sınav, final ve ödev

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 10
Ödev 5 50
Toplam 7 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.       X    
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.         X  
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.     X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 4 1 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     164
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,56
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

1