• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 151
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders ile öğrenciye, haber toplamak ve tekniklerine göre haber yazmak yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, haberin tanımı ve haber değerinin tartışılması, haber yazım kuralları ve haberin unsurları, haber üslubu, 5N1K kuralı ile farklı haber yazma tekniklerinin ve haberin değerlendirilme aşamaları ile gerçekleştirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Ders, 2- Tartışmalı Ders, 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Haber toplama ve yazma teknikleri konusunda temel bilgi ve becerileri tanımlar. 2, 7, 9, 10 1, 2, 15 A,C
2. Medyanın güncel olayları nasıl değerlendirdiğini ifade eder. 2, 7, 9, 10 1, 2, 15 A,C
3. Edinilen bilgilerle haber hazırlar.      2, 7, 9, 10 1, 2, 15 A,C
4. Farklı medya metinleri için gerekli haber toplama ve yazma tekniklerini uygular. 2, 7, 9, 10 1, 2, 15 A,C
5. Farklı mecralardaki haberler için yazma ve ifade etme becerilerini pratik eder 2, 7, 9, 10 1, 2, 15 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ile ilgili bilgilendirme  
2 Haber nedir? Özellikleri nelerdir? Haber değeri tanımı ve örneklerle tartışılması  
3 Haber nedir? Özellikleri nelerdir? Haber değeri tanımı ve örneklerle tartışılması  
4 Haber toplama ve haber kaynakları (birincil- ikincil- ve diğer kaynaklar)  
5 5 N 1 K kuralı ve habere uygulanması.  
6 Haber yazım kuralları (büyük-küçük harf, yüklem, kısaltma, sayı kullanımları)  
7 Ara Sınav  
8 Haberin unsurları: başlık- üst başlık- spot- giriş- ara başlık- gövde  
9 Haber aktarma yolları: dolaylı- doğrudan  
10 Ters piramit tekniği ve haber uygulaması  
11 Düz piramit tekniği ve haber uygulaması  
12 Kare- dörtgen tekniği ve haber uygulaması  
13 Konuşma dili ve haber uygulaması  
14 Haberin doğrulanması ve değerlendirilmesi  
15 Genel değerlendirme  
16 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Inside Reporting: A Practical Guide to the Craft of Journalism, Tim Harrower

News Gathering and News Writing. Robert M.

Haber Yazma Teknikleri- Prof. Dr. Atilla Girgin

İngilizce-Türkçe Haber Çeviri Teknikleri- Aynur Özgür

Diğer Kaynaklar http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/mei201u.pdf

Büyük Yazım Kılavuzu- Nijat Özön

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 20
Ödev 4 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.       X    
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.       X    
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.       X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 84
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 4 1 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     139
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5, 56
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

1