• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilerin Gazetecilik mesleği ile ilgili temel bilgilere ve kavramlara hakim olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders iki soruyla başlamaktadır: Gazetecilik nedir ve gazeteci kimdir? Ders dönüm noktalarıyla gazetecilik tarihini, tarihteki önemli gazetecileri ve gazetecilik felsefesini anlatarak öğrencilerin bir meslek olarak gazeteciliği anlamasını sağlamaktadır. Derste haberin doğası, haber yargısını etkileyen faktörler, kamu faydası, kaynağın doğruluğu gibi tartışmalar ve uygulama örnekleri işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışmalı Ders, 13: Saha Çalışması, 19: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Gazete ve gazetecilikle ilgili kavramları tanımlar. 1,2,4 1 A,C
2) Gazeteciliği tarihsel süreçte ifade eder ve gelişimini değerlendirir. 2,3,6 1,2 A,C
3) Basın kuruluşlarının örgütlenmesini ve mesleki sorunları aktarır. 1,5 1,19 A
4) Gazeteciliğin toplumsal rolünü ve sorunlarını açıklar.  3,5,8 1,2 A
5) Gazetecilik sektöründeki paydaşları tanımlar ve değerlendirir. 5 1,13 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Dersin anlatımı ve ders izlencesinin paylaşımı
2 Gazeteciliğin Başlaması Ve Gelişimi Wahl- Jorgensen, Karin and Hanitzsch, Thomas. (2009), Journalism History, The Handbook of Journalism Studies, UK: Routledge, pp. 17- 28

Rudin, Richard and Ibbotson, Trevor. (2002), History and Development, An Introduction to Journalism, UK: Focal Press, pp. 17- 31.

3 Haber Ve Habercilik Kavramlar: Haber Değeri, Haber Çeşitleri, Haberin Önemi Ve Öğeleri Wahl- Jorgensen, Karin and Hanitzsch, Thomas. (2009), News Values and Selectivity, The Handbook of Journalism Studies, UK: Routledge, pp. 161- 174.

Rudin, Richard and Ibbotson, Trevor. (2002), Background and issues, An Introduction to Journalism, UK: Focal Press, pp. 1- 16.

4 Haber Odası: Nasıl Çalışır? Gazete ve Dergi Yayıncılığı - Ders Notu
5 Gazeteciliğin Temel Prensipleri Wahl- Jorgensen, Karin and Hanitzsch, Thomas. (2009), Objectivity, Professionalism, and Truth Seeking in Journalism, The Handbook of Journalism Studies, UK: Routledge, pp. 88- 101.

Rudin, Richard and Ibbotson, Trevor. (2002), Chapters: Accountibility- Truth and Objectivity- Privacy, An Introduction to Journalism, UK: Focal Press, pp. 1- 16.

6 Basın Meslek İlkeleri -Ders Notu

https://www.tgc.org.tr/bildirgeler/t%C3%BCrkiye-gazetecilik-hak-ve-sorum...

7 Gazetecinin Toplumsal Sorumluluğu: Eşik Bekçiliği ve Watchdog Wahl- Jorgensen, Karin and Hanitzsch, Thomas. (2009), Journalists as Gatekeepers, The Handbook of Journalism Studies, UK: Routledge, pp. 73- 87.
8 Ara sınav  
9 Gazeteciliğe Kuramsal Yaklaşımlar: Liberal Ve Eleştirel Bakışlar Wahl- Jorgensen, Karin and Hanitzsch, Thomas. (2009), News, Discourse, and Ideology, The Handbook of Journalism Studies, UK: Routledge, pp. 191- 204.

Reese, Stephen D.(2016) Theories of Journalism, https://oxfordre.com/communication/view/  10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore9780190228613-e-83

10 Gazetecilikte Etik Meseleler ve Gazeteci- Haber kaynağı ilişkisi Wahl- Jorgensen, Karin and Hanitzsch, Thomas. (2009), Nature, Sources, and Effects of News Framing, The Handbook of Journalism Studies, UK: Routledge, pp. 88- 101.

Wahl- Jorgensen, Karin and Hanitzsch, Thomas. (2009), Journalism Ethics, ……  pp. 295- 311.
Fidalgo, Joaquim (2013), Journalism is changing – and what about journalism ethics?, https://core.ac.uk/reader/55629750

11 Özgür Basın Mümkün Mü?: Sansür- Otosansür. Phillips, Angela (2015), News interrupted Ownership and control, Journalism in Context, New York: Routledge, pp. 24- 39.
12 Gazeteciliğin Demokrasi Ve Kamuoyu İle İlişkisi Wahl- Jorgensen, Karin and Hanitzsch, Thomas. (2009), Journalism and Democracy, The Handbook of Journalism Studies, UK: Routledge, pp. 237- 249.
13 Basında Tekelleşme - Ders Notu
14 Gazetecilerin Örgütlenmesi: Sendikalaşma Konuk: Gazeteciler Sendikası Üyesi
15 Basın Meslek Kuruluşları Mesleki Kuruluş Ziyaretleri (Basın İlan Kurumu, Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti)
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Notu Ders Notu

Wahl- Jorgensen, Karin and Hanitzsch, Thomas. (2009), Journalism History, The Handbook of Journalism Studies, UK: Routledge,.

Rudin, Richard and Ibbotson, Trevor. (2002), History and Development, An Introduction to Journalism, UK: Focal Press.

Diğer Kaynaklar Reese, Stephen D.(2016) Theories of Journalism, https://oxfordre.com/communication/view/  10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore9780190228613-e-83

Phillips, Angela (2015), News interrupted Ownership and control, Journalism in Context, New York: Routledge.

Fidalgo, Joaquim (2013), Journalism is changing – and what about journalism ethics?, https://core.ac.uk/reader/55629750

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler Gazete inceleme ve basın tarihi çalışması
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav - -
Ödev 2 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.         x  
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         x  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.     x      
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.     x      
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder. x          
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.   x        
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.   x        
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev 2 2 2
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     104
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.16
Dersin AKTS Kredisi     4

 

1