• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilerin Gazetecilik mesleği ile ilgili temel bilgilere ve kavramlara hakim olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders iki soruyla başlamaktadır: Gazetecilik nedir ve gazeteci kimdir? Ders dönüm noktalarıyla gazetecilik tarihini, tarihteki önemli gazetecileri ve gazetecilik felsefesini anlatarak öğrencilerin bir meslek olarak gazeteciliği anlamasını sağlamaktadır. Derste haberin doğası, haber yargısını etkileyen faktörler, kamu faydası, kaynağın doğruluğu gibi tartışmalar ve uygulama örnekleri işlenecektir. Bu ders iki soruyla başlamaktadır: Gazetecilik nedir ve gazeteci kimdir? Ders dönüm noktalarıyla gazetecilik tarihini, tarihteki önemli gazetecileri ve gazetecilik felsefesini anlatarak öğrencilerin bir meslek olarak gazeteciliği anlamasını sağlamaktadır. Derste haberin doğası, haber yargısını etkileyen faktörler, kamu faydası, kaynağın doğruluğu gibi tartışmalar ve uygulama örnekleri işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Gazetecilik tarihini, tarihteki önemli gazetecileri ve gazetecilik felsefesini ele alır
15 1,2,3 A,C
  1. Bir meslek olarak değişen ve gelişen gazeteciliği tanımlar
20 1,2,3 A,C
  1. Gazetecilik meslek ilkelerini ifade eder
4 1,2,3 A,C
  1. Haberin doğası, haber yargısını etkileyen faktörler, kamu faydası, kaynağın doğruluğu gibi tartışmaları örnekler ve uygulamalarla yorumlar
5 1,2,3 A,C
  1. Gazetecilik sektöründeki paydaşları tanımlar
22 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gazeteciliğe Giriş: Gazete ve Haber Tanımı  
2 Gazete Türleri  
3 Gazetecilik Mesleği ve Temel İlkeleri  
4 Gazeteci Sorumluluğu ve Tarafsızlık: 5N1K
5 Otosansür ve Sansür  
6 Gazetecilikte Uzmanlaşma  
7 Ara Sınav  
8 Gazetelerde Kurumsal Yapılanma ve Haber Merkezi  
9 Medya sahipliği ve Siyaset- Sermaye- Gazeteci ilişkisi  
10 Liberal Medya Kuramı ve Gazetecilik  
11 Eleştirel Yaklaşımlar ve Gazetecilik  
12 Geleneksel ve Yeni Gazetecilik  
13 Gazetecilik ve Toplum İlişkisi  
14 Basın Meslek Kuruluşları  
15 Genel değerlendirme  

 

Kaynaklar

Ders Notu We the media : grassroots journalism by the people, for the people / Dan. Gillmor

Gazetecilik / Ian Hargreaves, lan Hargreaves Journalism : who, what, when, where, why, and how / James Glen. Stovall, James Glen Stovall

Understanding Media- Marshall McLuhan

Temel Gazetecilik, Prof. Dr. Oya Tokgöz. İmge Yayınları: 2000

Gazeteciliğin Temel İlkeleri- Prof. Dr. Atilla Girgin

Diğer Kaynaklar http://pauladaunt.com/books/Journalism_Introduction.pdf

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Medyanın demokrasideki rolünü tanımlar. Siyaset bilimi ile hukuk disiplinini kullanarak değişen ülke ve dünya gündemini değerlendirir. Medya, toplum ve iktidar arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.          
2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Bu metinleri basılı ve görsel ortamda yayına hazırlar.          
3 Araştırma metodolojisi ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır. Bu alandaki bilgisiyle bilimsel içerikli yayınlar hazırlar          
4 Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda medyada kullanır.         X
5 Ulusal ve uluslararası gazetecilik organizasyonlarının belirlediği etik ilkeleri değerlendir. Haberleri medyada, bu ilkeler ışığında inşa eder.         X
6 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.          
7 Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik prtaiğiyle ilşkilendirir.          
8 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin dönüşümünü ve değişen dinamiklerinin altını çizer.          
9 Yazılı basın, elektronik gazetecilik, radyo, televizyon ve dijital platformda yer alan temel yönetim stratejilerini yorumlar.          
10 İletişim ve sosyal bilimler alanlarında edindiği kuramsal bilgiyi, gazetecilik pratiğinde kullanır.          
11 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar. Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek, medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.          
12 Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak haberleri hazırlar. Bu haberleri düzenler ve yayına aktarır.          
13 Yaratıcı ve özgün içerik hazırlar ve farklı mecralarda kullanır.          
14 Kitle iletişim kuramlarını tanımlar. Bu kuramlar ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.          
15 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.         X
16 İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.          
17 Türk Dili ve Edebiyatı’nın temel dil bilgisi kurallarını tanımlar. Yayınlanacak haberi, Türkçe’nin temel kurallarına uygun şekilde düzenler.          
18 İletişim Biliminin prensiplerini ve kuramlarını tanımlar.          
19 Yeni iletişim araçlarıyla dijital ortama uygun içerik hazırlar.          
20 Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlaki boyutlarıyla tanımlar.         X
21 Gazetecilik alanında ulusal ve uluslarası yayınları analiz eder.          
22 Medya endüstrilerindeki iç ve dış paydaşlarrı tanımlar         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 6 60
Ara Sınav 1 3 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 2 25 50
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     162
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.56
Dersin AKTS Kredisi     7