• Türkçe
  • English

Akademik ve mesleki açıdan yetkin, yenilikçi ve ileri görüşlü bir  öğretim kadrosuna sahip olan Fakültemiz, neden sonuç ilişkilerini doğru kavrayabilen, sorunları analiz ederek çözebilen, üretken, özgüven sahibi, doğaya ve insana saygılı, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan mezunlarıyla fark yaratmaktadır.

Öğrenciler alanlarıyla ilgili deneyimi hem kendi bölümlerinde, hem de Fakültemize bağlı İletişim Ajansı’nda edinmektedir. Ajans çatısı altında buluşan beş farklı bölümün başarılı öğrencileri ortak projeler üreterek mesleki geleceklerine bugünden yatırım yapma olanağı bulmaktadır.