• Türkçe
  • English

İletişim Araştırmaları Derneği’nin (İLAD) İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından yapılan 2021 yılı genel değerlendirmesi sonucunda fakültemizin Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema ile Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümleri,

5 yıl süreyle akreditasyon sertifikası almaya hak kazanmıştır. Başta Yeditepe Üniversitesi yönetimi olmak üzere tüm sektör paydaşlarımıza, mezunlarımıza, öğrencilerimize, akademik kadromuza, üniversitemizin tüm idari birimlerine ve fakültemizin idari kadrosuna sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

paylaş