• Türkçe
  • English

RTC 482 Medyada Güncel Konular dersine kayıtlı öğrencilerin dikkatine…

RTC 482 Medyada Güncel Konular dersinin vize sınavı 9 Nisan 2020 tarihinde, Perşembe günü saat 16:30’da yapılacaktır. Sınav süresi 2:30 saattir. Örgün eğitim dönemi 1 saat olarak belirlenen sınav süresi, sorulara erişim ve yanıtların teslimi klasik uygulamadan farklı olarak dijital mecrada gerçekleşeceğinden, teknik koşullar göz önünde bulundurularak öğrencilere ek süre verilmiştir.

Sınav ile ilgili aşağıdaki süreç izlenecektir:

  1. Sınav yoklaması ve gerekli açıklamalar saat 16:00’da Google Meet’te yapılacaktır.
  2. Sınav soruları Google Meet üzerinden paylaşılacak ve COADSYS’e de yüklenecektir.
  3. Saat 16:30’da başlayacak olan sınav sorularının yanıtları en geç saat 19:00’da Google Classroom’a bağlı Google Drive’a ve COADSYS üzerinden Turnitin sistemine yüklenecektir.

Sınavda öğrenciler 02.04.2020 tarihine kadar düzenlenen seminerlerden sorumludurlar. Öğr. Gör. Erkan Ünalan’ın konuğu Timur Akkurt’un katılımıyla gerçekleşen “Dijital Dönüşümde Yayıncılık” başlıklı semineri dahil olmak üzere dönem sonuna kadar gerçekleşecek olan diğer seminerler ise final sınavında değerlendirileceklerdir.

paylaş