• Türkçe
  • English

          Sevgili öğrenciler,

          Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümümüz COVID-19 salgını nedeniyle ara vermiş olduğumuz öğretime devam etmek üzere, 23 Mart tarihi itibarıyla üniversite genelinde uygulanmaya başlayan uzaktan eğitim sistemine geçmiş bulunmaktadır. Bu süreç öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında iletişimi sağlayacak başlıca 2 sistemden yararlanılarak yürütülecektir.

          “COADSYS” sistemi ile öğrencilerimizle dijital ortamlarda derslere ait materyal ve ödev paylaşımı devam edecek ve özellikle teorik derslerin içerikleri paylaşılıp ödev ve projeler bu süre içinde asenkron (kendi uygun oldukları zamanda) takip edilebilecektir.

          Öğretim elemanlarının OBS’den paylaştığı ders şifreleri ile öğrenciler, Bahar 2020 döneminde aldıkları derslere sistem üzerinden kaydolabilirler. Ders materyellerini COADSYS sistemi üzerinden yüklediğinizde derse kayıtlı öğrenciler tarafından ulaşılabilir olacaktır.

          Üniversitemizde verilen birçok dersin etkileşime ve tartışmaya dayalı nitelikleri göz önünde bulundurularak planlanan haftalık ders saatlerinde senkron (belirlenen ders saati içinde) olarak işlenebilmesi için online video-konferans ve toplantı aracı olan “GOOGLE MEET” gibi bir ortamla, öğretim elemanının öğretim materyalini kendi ekranından katılımcı öğrencilerle paylaştığı araçlar kullanılacaktır. Bu konuda öğretim elemanlarımızın öğrencileriyle ders saatinde konferans yapabileceği kendi tercih ettiği kayıt yapma özelliği olan farklı uygulamalar da kullanılabilecektir. 

          “GOOGLE MEET” ile senkron ders uygulamasına katılmak için aşağıdaki aşamalar takip edilmelidir:

  1. std. yeditepe.edu.tr uzantılı adresinizle, webmail.yeditepe.edu.tr adresinden giriş yapın.
  2. http://classroom.google.com adresinden, OBS üzerinden dersi veren öğretim üyelerinin paylaştığı şifrelerle derse kayıt yaptırın. “Google Classroom” sanal sınıf ortamıdır, ders materyeli paylaşımı ve yazışmalar için kullanılır.
  3. Online ders https://meet.google.com adresi üzerinden yürütülecektir. Dersin öğretim elemanının öğrencilere Google Classroom veya eposta yoluyla ulaştıracağı “Google Meet” linki üzerinden derse online katılım sağlanabilir.

          RTC 482 Medyada Güncel Konular dersi de dahil olmak üzere ders programımızda yer alan zorunlu ya da seçmeli bölüm ve dekanlık derslerinin tamamı uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülecektir. Rektörlük dersleri veya diğer fakültelere bağlı temel derslerin bilgileri ilgili fakülteler tarafından sizlere aktarılacaktır.

          Dijital ortamda yapılamayan staj, uygulama, laboratuvar, proje gibi dersler için örgün öğretim başladığında ilgili akademik birimlerin alacağı tedbirler doğrultusunda yoğunlaştırılmış eğitimlerle telafi yoluna gidilecektir.

          RTC 491 ve RTC 492 Bitirme Projesi derslerinin uygulama öncesi aşamaları için öğrenciler danışmanlarıyla görüşmeye devam edebilirler. Ancak uygulamaya dayalı projelerin yapım aşaması için gerekli ekipman ve stüdyolar örgün eğitime geçene kadar öğrencilerin erişimine açık olmayacaktır.

          Ödevler ve sınavlar derslerin öğretim üyelerinin belirleyeceği yöntemlerle gerçekleştirilecektir. Akademik takvimde belirtilen vize ve final tarihleri geçerli değildir. Sınav tarihleri belirlendiğinde duyurulacaktır. 

          Yeditepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları için : https://www.yeditepe.edu.tr/tr/duyuru/yeditepe-universitesi-uzaktan-egitim-uygulama-esaslari

          Güncellenen bilgileri takip etmek için OBS mesajlarınızı takip ediniz.

          Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.

 

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

24.03.2020

paylaş