• Türkçe
 • English

Gazetecilik Bölümü Hakkında

Gazetecilik Bölümü olarak hedefimiz, tam donanımlı ve gazetecilik değerlerine sahip gazeteci adayları yetiştirmek.

Akademik faaliyetlerine 1996 yılında başlayan Gazetecilik Bölümü, sahip olduğu olanaklar ve iletişim alanındaki başarılı mezunları nedeniyle her yıl daha fazla öğrenci tarafından tercih edilmektedir.

İletişim alanındaki teknolojik gelişmeleri mesleki yetkinliğe dönüştürme becerisine en hızlı uyum sağlayan alanlardan gazetecilik aynı zamanda etik ve insani değerleri de beraberinde taşımak gibi bir misyona sahiptir. Bölümümüzde teknolojik donanım ve diğer yeteneklerini doğru ve sorumlu şekilde kullanacak, ulusal ve etik değerlere saygılı, öngörülü, tarih ve coğrafya bilincine sahip gazetecilerle uluslararası gazetecilik hedeflerine uygun uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Disiplinlerarası bakışa sahip akademisyenlerimiz ve gazetecilik alanında önemli yere sahip sektörden isimlerden oluşan bölümümüz kadrosu, öğrencilerin üretimlerini desteklemekte; alanındaki önemli yarışmalar ve faaliyetlere katılmaktadır. Gazetecilik öğrencileri, geleceğin gazetecileri olarak aday oldukları yarışmalardan elde ettikleri başarılar ve uygulama mecralarımızla sektöre hazırlanmaktadırlar.

Gazetecilik Bölümü öğrencilerimiz, 2000 yılında başlayan ve deneyimi sonraki dönemlere aktarılan bir miras haline gelen uygulama yayınlarımız Yeditepe Postası dergisi ve Gazete Yeditepe ile koridor.yeditepe.edu.tr haber sitesinde pratik bilgilerini geliştirmekte; çok yönlü bir ajans modeli ile çalışan Yeditepe Haber Ajansı (YHA) ile de sektörün farklı alanlarını deneyimlemektedirler.

Öğrencilerimizin gazetecilik mesleğinde başarılı olabilmeleri, bulundukları toplumu gözlemleyebilme yetisine sahip olmalarını gerektirir. Bu kapsamda öğrencilerimizin hazırladığı önemli projemiz olan “Dört Mevsim Kayışdağı” sosyal dönüşümde ve gelişmede fiziki değişimin üniversiteler ile nasıl hızlandığını ve yönünün değiştiğini göstermesi açısından önemli bir görsel harita sunmaktadır. Bölümler arası işbirliği ile üretilen ve disiplinlerarasılığı desteklemek amaçlı projeler de yapılmaktadır. Bu bağlamda öldürülen gazetecilerin hayatlarının anlatıldığı “Faili Meşhur” belgeseller serisi gerçekleşmiş, araştırmanın ve farklı disiplinlerle çalışmanın motive edici yönü keşfedilmiştir.

Seminerler, paneller, sektördeki farklı alanları temsil eden profesyonellerle öğrencilerimizin bir araya gelmelerini sağlayacak toplantılar düzenlenerek, sektördeki gelişmelerin takip edilmesi amaçlanmaktadır. Gazetecilik Bölümü öğrencilerimizin uluslararası deneyimlerini arttırmaları ve bakış açılarına katkı sağlaması amacıyla Erasmus ve Exchange anlaşmalarına her yıl yeni üniversiteler de eklenmekte; farklı ülkelerden öğrenciler ve akademisyenler de bölümümüzü ziyaret etmektedir.  

Gazetecilik Bölümü öğrencilerimiz, iletişim alanında hedeflerimizi ve amaçlarımızı taşıyan görevler üstlenmekte ve bizi onurlandırmaktadırlar. Her geçen gün önemi artan iletişim ve gazetecilik, mesleki değerler ve toplumsal hassasiyetlerle değerlenmektedir. Bu değerlere katkı sağlayan ve iletişim alanındaki farklı mecralarda görev alan, ulusal ve uluslararası hedeflere yönelen öğrencilerimiz arasında sizleri de görmeyi istiyoruz.

Gazetecilik Bölümü’nün program öğretim amaçları (PÖA) aşağıdaki şekildedir:

PÖA 1- Öğrencilerin mesleki ve bilimsel çalışma ve araştırma sürecinde gerekli teorik altyapı ve bakış açısına sahip olabilmeleri,
PÖA 2- Öğrencilerin uygulamalar için gerekli teorik ve teknik bilgiye sahip olmaları, ihtiyaç duyulan durumlarda bu bilgi ve becerilerini
güncelleyebilmeleri,
PÖA 3- Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sorunları araştırabilen, analiz edebilen, aralarında köprü kurabilen, sorgulayan, tartışan, analitik düşünen,
yorumlayan, nesnel, etik değerleri ve mesleki bilinci gelişmiş, sorumluluk ve özgüven sahip, çağdaş ve laik yaşamın gerekliliklerinin farkında
iletişimciler olmaları,
PÖA 4- Öğrencilerin ifade yeteneklerinin gelişmiş, yazılı ve sözlü anlatımı güçlü, dili etkin kullanan, farklı mecralara uygun dil kullanım becerisi
geliştirebilen gazeteciler olarak eğitilmeleri,
PÖA 5- Öğrencilerin insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokrasiye savunan, ifade özgürlüğüne saygılı, toplumsal sorumluluklarının bilincinde
bireyler olarak yetiştirilmeleri.

Gazetecilik Bölümü’ne ait program çıktıları aşağıda verilmiştir:

PÇ 1 Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlâki boyutlarıyla tanımlar. Medya, toplum ve iktidar
arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.
PÇ 2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri basılı
ve görsel ortamda yayına hazırlar.
PÇ 3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur
PÇ 4 Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda
medyada kullanır.
PÇ 5 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek
yorumlar.
PÇ 6 Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirerek dijital ortama uygun içerik hazırlar.
PÇ 7 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin iç ve dış paydaşlarını tanımlayarak değişen dinamiklerin altını çizer.
PÇ 8 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar. Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek,
medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.
PÇ 9 İletişim Biliminin prensiplerini ve kuramlarını tanımlar. Bu prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini
yorumlar.
PÇ 10 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlayarak basın hareketlerinin tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklar.

Gazetecilik Bölümü Nedir?

Küreselleşen dünyada hem yerel hem de global haber akışının yoğunlaşması; toplumsal, politik ve ekonomik dinamiklerin etik ilkeler çerçevesinde yorumlanmasını her geçen gün daha da önemli hale getirmektedir. Gazetecilik Bölümü eğitim programı, mesleki etik değerlere uygun davranan, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilen, kamunun tarafsız haber alma ve doğru bilgiye ulaşma hakkına saygı gösteren profesyonel gazeteciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Gazetecilik Bölümü, İletişim Fakültesi’nde yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölümün öğrencisi olabilmek için liselerin Sözel bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Son yıllarda bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, medya alanında yapısal ve işlevsel önemli değişim süreçleri de beraberinde getirmiştir. Medya’da; yazılı, görsel ve işitsel ayrımlar ortadan kalkarak birbiriyle bağlantılı bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü, çağa damgasını vuran bu süreçte, dijital dönüşüme ayak uydurabilen, yeni medya okuryazarlığı yetkinliğine sahip, gazeteciliğin sosyal ve siyasal alandaki rolünün bilince olan, dijital içerik üretebilen ve gerekli teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm dersleri hem kuramsal hem de uygulamalı alanda öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler derslerde öğrendikleri kuramsal bilgileri, Yeditepe Üniversitesi radyo ve televizyonu, haber atölyesi ve bilgisayar laboratuvarlarında uygulama imkanına sahiptir.  Bölüm dersleri, sektörün önde gelen kuruluşları ve meslek öğütleriyle iş birliği halinde sürdürülmektedir. Bu sayede öğrenciler henüz eğitim hayatları devam ederken profesyonel iş hayatına uyum sağlamaya başlamaktadır.

Gazetecilik Taban Puanları ve Sıralama

Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban puanları ve sıralaması, her sene bölüme yerleşen adayların puanlarına göre değişmektedir. Yeditepe Üniversitesi’nin web sayfasından Gazetecilik Bölümü sıralama, Gazetecilik taban puanları ve kontenjan bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Taban Puan

Sıralama

SÖZ - Burslu

3

441,24584

1.250

SÖZ - %50 Burslu

25

(Kontenjan Dolmamış)

 

Gazetecilik Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2019/2020 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri ve ödeme planı ve diğer merak edilenler için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Gazetecilik Burs İmkanları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerini başarı bursu, yönetim bursu ve sporcu bursu gibi çeşitli burs programlarıyla desteklemektedir. Gazetecilik Bölümü Burs İmkanları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkanlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi’nde Gazetecilik Okumak

Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü, öğrencilerine çok yönlü bir eğitim sunmaktadır. Hem teorik hem uygulama alanında teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini daima yenileyen dinamik bir bölümdür. Gazetecilik Bölümü, sunduğu olanaklar ve iletişim sektöründe adını duyurmayı başaran mezunları nedeniyle her yıl çok daha fazla öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Gazetecilik Bölümü’nün temel kuramsal derslerinin yanı sıra bilgi teknolojileri ile desteklenen eğitim programı, öğrencilerin kuramsal ve uygulama arasındaki bağlantıları kurmasına yardımcı olmaktadır. Bölüme, alanında uzman öğretim üyelerinin yanı sıra sektör temsilcileri de düzenli olarak davet edilmektedir. Gazetecilik Bölümü tarafından gerçekleştirilen seminer ve konferanslarla öğrencilerin medya sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmesi hedeflenmektedir. Zorunlu ders kapsamında bulunan staj programı, öğrencilerin sektörle tanışmasına ve derslerde öğrendiği bilgileri uygulamasına yardımcı olmaktadır. Staj imkânı dışında, Yeditepe Postası Dergisi, Gazete Yeditepe, koridor.yeditepe.edu.tr haber sitesi ve Yeditepe Haber Ajansı (YHA) ile öğrencilerin üretimleri desteklenerek uygulama bilgilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır. Bölümün sunduğu imkanlar arasında bulunan Çift Ana Dal ve Yan Dal programları öğrencilerin, uzmanlaşmak istedikleri farklı bir alanda gelişimlerine olanak sağlamaktadır.  Öğrenciler, değişim programlarıyla bir ya da iki dönem eğitimlerini yurt dışında alarak farklı kültürleri tanıma şansına sahip olmaktadır. 

Gazetecilik Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Gazetecilik Bölümü mezunları, başta internet gazeteciliği ve basılı yayın kuruluşlarında olmak üzere medya sektörünün tüm alanlarında, kamu ve özel sektörlerin kurumsal iletişim birimlerinde çalışabilmektedir. Gazeteci, muhabir, kameraman, medya planlamacısı, halkla ilişkiler tanıtım sorumlusu, editörlük, basın danışmanlığı, medya ilişkileri koordinatörlüğü gibi rollerde görev alabilirler. Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrenciler, gerekli sınavlarda başarılı olmaları durumunda akademik kariyer yapabilirler.

Misyon ve Vizyon

Misyon

Çağdaş bilim ve eğitim anlayışı çerçevesinde sürekli değişen iletişim dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini yakalayan ve takip edebilen, öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde mesleki ve akademik unsurlar kadar fikir ve vicdan sahipliğini de merkeze koyan, program yapısı ve akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uyumlu bir bölüm olmaktır.

Vizyon

İletişim biliminde ve eğitiminde kaliteye ulaşmak ve söz konusu kaliteyi sürekli geliştirmek adına İletişim Fakültesi akademik ve idari kadrosu tarafından süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve önlem alınması, İletişim alanına nitelikli bilimsel çalışmalar kazandırılması, iletişim eğitiminde küresel standartların yakalanması, geliştirilmesi ve küresel çerçevede düşünen ve hareket eden, araştıran, ekip çalışmasına açık, yaratıcı, özgün, kendine güvenen, sosyal sorumluluk bilincine ve etik anlayışına sahip, girişimci öğrenciler yetiştirilmesi ve iletişim eğitiminde teori ve uygulamanın bütünleştirilmesi ve tüm paydaşlar nezdinde yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapı inşa edilmesi ilkelerini kapsamaktadır.

Temel Değerleri

Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet Rönesansı’na dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen çağdaş bilim ve eğitim temel değerimizdir.

Öğrenci Değişim Programları

Erasmus plus ya da Erasmus+ Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi, gençlik değişimi ve spor alanlarında kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır. Erasmus, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin eğitimlerine yurtdışındaki bir üniversitede devam etmelerinin sağlanması ve insanların yeni iş olanakları elde edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Gazetecilik öğrencilerinin iki dönemi tamamladıktan sonra ister bir dönem, isterlerse bir tam yıl  başvurabilecekleri  anlaşmalı üniversiteler ve ülkeler aşağıda yer almaktadır.

 • Universitat Leipzig - Almanya
 • University of Bucharest - Romanya
 • European Humanities University - Litvanya
 • Universita Degli Studi di Roma "La Sapienza"- İtalya
 • Hu University of Applied Sciences Utrecht - Hollanda
 • Erasmus University of Rotterdam - Hollanda
 • King Sigismund College -  Macaristan
 • College of Social and Media Culture  - Polonya
 • The Nottingham Trent University – İngiltere
 • Vytautas Magnus University – Litvanya
 • Instituto Politecnico de Setubal - Portekiz
 • Instituto Politecnico de Lisboaescola Superior de Comunicaçao Social  - Portekiz
 • National and Kapodistrian University of Athens – Yunanistan

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Erasmus/ Exchange Koordinatörü


 Yrd. Doç. Dr.Ahu Alpaslan
 E-postaaerdogdu@yeditepe.edu.tr
 Dahili: 3030
 Ofis: GSF 646

Bologna Süreci

Bologna Süreci; pek çok uluslararası kuruluş tarafından sürdürülen Avrupa’da birbiriyle uyumlu yükseköğretim alanları oluşturmak, akademik alanda belli standartlar geliştirmek, bu standartları uygulamak ve eğitim sistemindeki ayrılıkları en aza indirmek amacıyla geliştirilmiş bir reform sürecidir. Bologna Süreci’nin temel amaçları arasında eğitim kazanımı, şeffaflık, öğrenci ve akademik kadronun hareketliliği ve uluslararası alanda yükseköğretim kurumlarının birbirini tanıması bulunmaktadır. Öğrenci merkezli bir program olan Bologna Süreci, öğrencilerin çok daha aktif ve bilinçli bir şekilde eğitim hayatına devam etmesini sağlamaktadır. Yeditepe Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını, ulusal ve uluslararası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir. Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Çift Ana Dal Yan Dal Olanakları

Yeditepe Üniversitesinde, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci lisans diploması alma (çift anadal) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yandal programında öğrenim görme olanağı YÖK’ün çizdiği kurallar çerçevesinde tanınmaktadır. Bu programların açılmasını teşvik eden Üniversitemizde çift anadal ve yandal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanlarınca danışman atanır.

Çift anadal programına başvuru ve kabul esasları:

 • Çift anadal programına, kayıtlı olunan anadal programın en erken üçüncü yarıyılının başında ve en geç beşinci yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir.
 • ÇAP programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave, denk ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü  imzalanması ve bu protokolün üniversite senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. Daha önce protokol yapılmamış olan bölümlerle de öğrencinin başvurusu sonrasında protokol hazırlanmaktadır.
 • Öğrencinin başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Çift anadal programı için başvuru anında, anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması ya da anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekmektedir.
 • Çift anadalı burslu okuyabilmek için 4 üzerinden 3.25 ortalama şartı vardır. 
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.
 • Ön koşulları sağlayan öğrenci çift anadal yapmak istediği bölüme başvurur. Öğrencinin başvurusu, başvurduğu programın bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından değerlendilir ve uygun görmesi halinde, öğrencinin anadal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokula karar iletilir.
 • Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Çift anadal programına devam ve mezuniyet esasları:

 • Öğrenciler, kendi anadal programlarına ek olarak hazırlanan protokol çerçevesindeki yükümlülüklerini tamamladıktan sonra her iki bölümden de mezuniyet hakkı kazanırlar.
 • Çift anadal programına devam eden öğrenciye ikinci anadal diploması, devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.
 • İkinci anadal programından mezun olabilmek için ikinci anadal genel not ortalamasının en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.
 • Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını tamamlayamayan öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift anadal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir.
 • Öğrenci ÇAP programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP programından ayrılması halinde, başarısız olduğu ÇAP programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.
 • Bu programlardan ayrılan öğrencilerin ikinci anadal için almış olduğu dersler, talepleri hâlinde kredisize çevrilir.
 • Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 • Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.
 • Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile bulundukları çift anadal programından çıkarılırlar. Çıkarma kararı, ilgili diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır.
 • Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Yandal programına başvuru ve kabul esasları:

 • Yandal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü yarıyılının başında ve en geç altıncı yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir. 
 • Yandal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri içeren öğrenim protokolü  imzalanması ve bu protokolün üniversite senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. Daha önce protokol yapılmamış olan bölümlerle de öğrencinin başvurusu sonrasında protokol hazırlanmaktadır.
 • Öğrencinin başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Yandal programlarına başvuru için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir.
 • Yandalı burslu okuyabilmek için 3.00 ortalaması şartı vardır. 
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerde öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması şartı gerekir.
 • Ön koşulları sağlayan öğrenci yandal yapmak istediği bölüme başvurur. Öğrencinin başvurusu, başvurduğu programın bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu tarafından değerlendilir ve uygun görmesi halinde, öğrencinin anadal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokula karar iletilir.
 • Öğrenci, aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılabilir.

Yandal programına devam ve mezuniyet esasları:

 • Öğrenciler, kendi anadal programlarına ek olarak belirlenen yükümlülüklerini tamamladıktan sonra yandal mezuniyeti hakkı kazanırlar ve sertifika almaya hak kazanırlar.
 • Yandal programına devam eden öğrenciye yandal sertifikası, devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.
 • Öğrencinin yandal programına devam edebilmek ve mezun olabilmek için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.
 • Öğrencinin kendi anadal programındaki genel not ortalamasının 2.30 altına düşmesi halinde yandal programından kaydı silinir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
 • Öğrenci yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.
 • Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 • Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile bulundukları yandal programından çıkarılırlar. Çıkarma kararı, ilgili diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır.

ÇAP ve Yan dal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden ve ÇAP - Yandal sayfasından ulaşılabilir.

Gazetecilik Bölümü ÇAP ve Yandal sorumlusu:

Dr. Öğr. Üyesi Feryade Tokan Şenol
E-postaferyade.tokan@yeditepe.edu.tr
Dahili: 3207
Ofis: GSF 646