Araştırma

 

 

 

 

 

 

 

 

Makaleler

Erbek Kara, Özge., Sinemanın Küresel Yolculuğu (2015), Global Media Journal Turkish Edition, Volume  6, Issue 12, Spring 2016, pp. 601-614, ISSN (Online) 1309-7601

Taşbaşı Kaan (2015).  Üniversitenin Dönüşümü Sürecinde Yitirilen Bütünsellik: Ünsal Oskay In Çalışmaları Üzerinden İletişim Bilimlerine Ve İletişim Eğitimine Bakış.  Marmara Iletisim Dergisi(23), 1-1., Doi: 10.17829/Midr.20152316039 (Yayın No: 2624493)

Ayyıldız Bakır Esengül,Taşbaşı Kaan (2014).  Toplumsal Hareketler Ve Eylem Pratikleri: İletişim Bilimleri Açısından Otorite Mekânlarına Müdahale Olarak Hrant Dink Eylemleri.  İletişim Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi(21), 51-78., Doi: 10.16878/İleti-S-İm.95356

Taşbaşı Kaan (2015).  Rakamlarla Bulanıklaşan Yaşam: Ekonomi Haberlerinde Büyüme Miti.  Intcess 15 - 2nd International Conference On Education And Social Sciences, 910-918.

Taşbaşı Kaan,Yazıcı Badur Gözde, Dağlı Barış, Özonur Defne (2014).  Kaza Mı? Cinayet Mi? Gazete Haberlerinde İşçi Ölümleri.  Laborcomm Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 153-167.

Özonur, Defne (2002). “Jane Eyre’den Dadı’ya Mürebbiye/Dadı Filmlerinde Değişen Erkeklikler Değişen Kadınlar –Bir Merkez ve Periferi Hikâyesi-” . Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2002/1-2.

Özonur, Defne (2009). “Bir Üçlemeyi ‘Modern-Geleneksel ve Kadın-Erkek’ Karşıtlığında Yeniden Okumak: Gelin, Düğün, Diyet”. Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi Cilt 6 Sayı 1 Temmuz 2009.

Özonur, Defne (2009). “Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Projesi Üzerine Bir Değerlendirme” Marmara İletişim Dergisi Temmuz 2009 Sayı 15.

Özonur, Defne (2004). “Türkiye’de Film Denetleme Sistemine Farklı Bir Yaklaşım –1979 DeğişiklikTüzüğü-”. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2004. 2 (1).

Özonur, Defne (2005). “Değişen Kültür Politikaları Değişen Film Denetleme Sistemleri” Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi. Cilt 4 Sayı 1 Temmuz 2005.

Özonur, Defne (2006). “Sinemada Bir Anlam Yaratma Süreci Olarak Renk ve Krzystof Kieslowski’nin ‘Üç   Renk: Mavi, Beyaz, Kırmızı’ Üçlemesi”. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını Kilad. Sayı 8, Güz 2006.

Özonur, Defne.  “Türkiye’de Yeni Orta Sınıf Üzerine Bir Analiz: Issız Adam-‘Yuppie’ Alper Marmara İletişim Dergisi Sayı 16.

Özonur, Defne (2008). “Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Film Denetleme Sisteminde Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış” Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını. Sayı 8, Yaz 2008.

Özonur, Defne (2016). “Televizyon Programlarını Sınıflandırma Sistemleri: “Akıllı İşaretler” Neye Yarar?  Global Media Journal. Yeditepe Üniversitesi. Cilt 6 Sayı 12. 2016.

Özonur, Defne (2014). “Kaza mı Cinayet mi? Gazete Haberlerinde İşçi Ölümleri”. Kaan Taşbaşı, Gözde Yazıcı, Barış Dağlı ile birlikte. Labour Comm 2014. 03-04 Mayıs 2014. Ankara.

 

Kitap Bölümleri

Taşbaşı Kaan,  Rowman & Littlefield Publishing Lexington Books, Editör: Servaes Jan,  Oyedemi Toks, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 298, Isbn:978-1-4985-2346-2.

Taşbaşı Kaan (2014).  Ana Akım Medya Ve Kentsel Tasavvur: 31 Mart Seçimi'nde Sabah Gazetesi'ndeki İstanbul.  Karaburun Bilim Kongresi, 117-117).

Neoliberal Muhafazakar Medya, Bölüm Adı:(Lüks Cenaze Arabasıyla Son Yolculuk: Akp İktidarında Yoksulluk Ve Yoksulluğun Medyadaki Temsiline Genel Bir Bakış) (2015)., Taşbaşı Kaan,Taşbaşı Aslı,  Ayrıntı Yayınları, Editör:Utku Uraz Aydın, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 18, Isbn:9789755399805.

Medya Ve Kültür, Bölüm Adı:(Medyada Kent İmgeleri: Kentlerin Kültür Yoluyla Pazarlanması-İstanbul Örneği) (2009)., Taşbaşı Kaan,  Urban, Editör:Türkoğlu Nurçay, Toprak-Alayoğlu Sevilen, Sayfa Sayısı 615, Isbn:9786058913417.

Renkli Atlas - Kültürel Üretim Alanları, Bölüm Adı:(Popüler Müzikte Kültürel Temsil Sorunu) (2004)., Taşbaşı Kaan,  Babil, Editör:Türkoğlu Nurçay, Sayfa Sayısı 271, Isbn:9769758480915.

Görüntünün Müziği Müziğin Görüntüsü, Bölüm Adı:(Türkiye`De 1990 Sonrası Müzik Endüstrisi Ve Görüntü) (2004)., Taşbaşı Kaan,  Pan, Editör:Pekman Cem, Kılıçbay Barış, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 118, Isbn:9789758434701.

“Devlet Ağzıyla Konuşmak: Ana Akım Basında Savaş, Barış ve Kürtler”, içinde Neoliberal Muhafazakar Medya. Derleyen: Uraz Aydın. Ayrıntı Yayınları. İstanbul. 2015.

“Televizyon ve Şiddet. Araştırmalar, Tartışmalar, Çözüm Yolları”, içinde, Dizim Başladı! Kapat, Sonra Anlatırım. Televizyonda Hikaye Anlatıcılığı. Derleyenler: Aslı Kotaman, Ahu Uğursoy, Artun Avcı. H2O Kitap. İstanbul, 2011. s. 95-113.

Televizyon Şiddetine Karşı Geliştirilen Kamu Politikaları”, içinde, Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi. Edt. Selda Bulut. Ütopya Yayınevi. Ankara. 2009. s. 186-220.   

80’lerden günümüze Türk Sineması’nda sansür ve denetim mekanizmaları, (2015) Cumhuriyet ve Modernleşme: Olgular, Süreçler, Bunalımlar, ed. Emre Ateş, İstanbul, Doğu Kitabevi Yayınları.

Kitap

Özonur, D., Televizyon Mesih mi Şeytan mı? Televizyon ve Şiddet Üzerine. Ütopya Yayınevi. Ankara. 2009.