Misyon

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin temel misyonu, sürekli değişen iletişim dünyasının hızını yakalayan ve takip edebilen, fikir ve vicdan sahibi, sorgulayan ve eleştirel bakabilen, araştırma ruhuna sahip, küresel gerçekleri iyi okuyabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu, iletişim endüstrisi ile doğrudan bağlantılı teori ve uygulama derslerinin yanı sıra etik, sanat ve yönetim alanlarındaki derslerin harmanlanması ile mümkün kılınmaktadır. Ayrıca son teknolojiyle donanmış İletişim Fakültesi Ajansı, Haber Ajansı, Radyo-TV stüdyoları ve Mac Laboratuvarları, akademik bilgiyi uygulamalı çalışmalarla birleştirme fırsatını sunmaktadır.

 

Vizyon

·      İletişim eğitiminde kaliteye ulaşmak ve söz konusu kaliteyi sürekli geliştirmek adına İletişim Fakültesi akademik ve idari kadrosu tarafından süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve önlem alınması.

·      İletişim eğitiminde küresel standartların yakalanması, geliştirilmesi ve küresel çerçevede düşünen ve hareket eden öğrenciler yetiştirilmesi.

·      İletişim eğitiminde teori ve uygulamanın bütünleştirilmesi ve öğrenciler nezdinde yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir yapı inşa edilmesi.

·      İletişim Fakültesi öğrencilere, iletişim endüstrisi ile doğrudan bağlantılı teori ve uygulama konularının yanı sıra sürekli değişen küresel ihtiyaçları karşılayabilmeleri adına etik, sanat ve yönetim alanlarındaki konularla da donatılmış bir eğitim altyapısı kazandırılması.