Hakkında

Tasarım, Etkileşim, Yaratıcılık: Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Göstergelerin hâkim olduğu günümüzde, doğru ve etkin tasarımlar yapmak, evrensel akımları takip etmek, etkileşim ile yaratıcılığı bir araya getirebilmek görsel iletişim tasarımcısı için önem taşımaktadır. Her ortamı karşılıklı bir iletişim süreci olarak değerlendiren, çoklu ortama adapte, iletişim, medya, sanat ve teknoloji alanlarını bir araya getiren görsel iletişim tasarımı, disiplinler arası yapısı ile 21. Yüzyılın görsel ihtiyaçlarına çözümler üreten yenilikçi bir alandır.

2001 yılından beri, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, öğrencilerini, tasarımı bir iletişim süreci olarak ele alan, güçlü iletişim stratejileri geliştirebilen ve bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen iletişim tasarımcıları olarak yetiştirmektir.

Ders programı çerçevesinde öğrencilere, bir fikrin oluşturulma, tasarlanma, planlanma aşamasına yönelik kuramsal dersler, yaratılma ve görselleştirilme aşamalarına yönelik uygulama dersleri ve bu üretimleri bir kavram çerçevesinde somut hale getirebilecekleri atölye çalışmaları ve proje dersleri sunulmaktadır. Bireysel ve grup halinde gerçekleştirilen projeler, öğrencilere alanda deneyim kazanmalarını, yaratıcı tasarım ürünleri ortaya koymalarını ve görsel iletişim tasarımı vizyonunu kazanmalarını sağlamaktadır. Öğrenciler görsel iletişim tasarımının temellerine hâkim olabilecekleri genel dersleri ilk iki sene içerisinde aldıktan sonra, üçüncü ve dördüncü sınıflarda, 3 boyutlu animasyon, oyun tasarımı, etkileşimli tasarım alanlarına yönelik dersler ile dijital tasarım becerilerini geliştirirler.

Derslerin ve projelerin yanı sıra bölüm içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler; “Tasarımda Güz Buluşmaları”, “Tasarımda Bahar Buluşmaları” seminer ve çalıştay etkinliği, öğrencilerin sektörde yer alan profesyonel liderler ile tanışmasını ve bilgi aktarımını sağlamaktadır. Tematik bir konu ile şekillendirilen “Sene Sonu Öğrenci Sergisi” ise öğrencilerin yıl boyunca emek vererek ortaya koydukları eserlerin tüm Üniversite bünyesinde sergilenmesine olanak tanımaktadır. Amaç, öğrencilerin görsel iletişim tasarımını kuramsal, kavramsal, uygulamalı ve profesyonel platformda deneyimlemelerini, tecrübe ve yetkinlik kazanmalarını temin etmektir.  

 

Disiplinler arası ve Uluslararası Eğitim İmkânı: Çift Anadal, Yan Dal Programları ve Erasmus

Üniversitemizin sunduğu imkânlar kapsamında, öğrenciler tercihleri ve ilgi alanları doğrultusunda İletişim Fakültesi ve Üniversitemizin diğer fakültelerinde, Çift Anadal ve Yan Dal programlarına dahil olabilirler.

Bölümümüzün Erasmus programı anlaşmaları çerçevesinde öğrencilerimize, Almanya, Hollanda, Portekiz, Finlandiya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi Avrupa’nın farklı ülkelerinde, eğitim ve yurtdışı deneyimi imkanı sunulmaktadır.

 

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Görsel İletişim Tasarımı Lisansüstü Programı, öğrencilere görsel iletişim tasarımı alanında bilimsel araştırma yaparak, uzmanlaşma ve akademik bir kazanım elde etme fırsatı tanımaktadır. 

 

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Neda Üçer