• Türkçe
  • English

Reklamcılık, yaratıcı ve sanatsal unsurlardan geleneksel ve interaktif mecralardaki medya planlamasına kadar farklı yetileri gerektiren, çok boyutlu bir endüstridir. Dolayısıyla, kuruluşundan beri Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün odak noktası, öğrencilerine bu çok boyutluluk kapsamında sağlam bir altyapı kazandırmak olmuştur. Öğrenciler, sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve ilhamı, hiç şüphesiz, bölüm dahilindeki kapsamlı akademik ve sektörel yapıdan almakta, böylelikle teori ve gerçek yaşam tecrübesi arasındaki köprüyü, daha mezun olmadan anlama ve yorumlama potansiyelini kazanmaktadırlar. Bu yapı, bir anlamda, onların, marka yönetimi süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm getirme kapasitesini de artırma işlevini görmektedir.

 

Vizyonumuz,

  • Reklamcılık eğitiminde kaliteyi sürekli geliştirmek adına Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü akademik ve idari kadrosu tarafından süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve önlem alınması,
  • Küresel çerçevede düşünen ve hareket eden, sorgulayan, araştıran, takım çalışmasına açık, çözüm odaklı, yaratıcı, özgün, girişimci, sosyal sorumluluk bilincine ve etik anlayışına sahip öğrenciler yetiştirilmesi,
  • Teori ve uygulamayı birleştiren bir yapı inşa edilmesi ve yürütülmesi,
  • Tüm paydaşlar nezdinde alınan kararlar çerçevesinde, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir eğitim anlayışının benimsenmesi ilkelerini kapsamaktadır.

 

Misyonumuz,

iletişim dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini yakalayabilen, takip edebilen, öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde akademik ve sektörel unsurlar kadar fikir ve vicdan sahipliğini de gözeten, program yapısıyla ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uygun bir bölüm olmaktır.

 

TEMEL DEĞERLER

Temel değerimiz, eğitime yönelik çağdaş bakış açımızı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Rönesansı’nın ilkelerinden ödün vermeden sürdürmektir.

 

Eğitim Amaçları:

Çağdaş bilim ve eğitim anlayışımız çerçevesinde, sosyal bilimler ve iletişim alanına özgü akademik donanıma sahip,

Sektör ile işbirliği içerisinde yürütülen projelerde yer alarak sahip olduğu altyapı niteliğindeki bilgi ve beceriler doğrultusunda, gerçek bir markanın iletişim sürecini yönetebilen,

Mesleğinin yerel ve küresel parametrelerini kavramış olan,

İletişim teknolojileri ve ulusal/uluslararası pazarlardaki dönüşümleri takip edebilen ve yönlendirebilen,

Bu dönüşümlerin toplumsal etkilerini analiz edebilen,

Reklam endüstrisinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilen,

Eleştirel düşünme yetisine ve etik ve sürdürülebilir değerlere sahip liderler yetiştirmek.

 

Program Çıktıları:

1. Pazar bölümlenmesini ve alanıyla ilgili yenilikleri takip eder, hedef kitleye uygun reklam mesajları oluşturur.

2. Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.

3. Disiplinler arası çalışmalar kapsamında bilgi ve bilinç sahibidir.

4. Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir, planlar ve yönetir.

5. Reklamcılık alanı ile ilgili yöntem ve araştırmaları bilir, tüketici davranışlarındaki değişimleri araştırır ve elde ettiği bilgileri reklam mesajlarında kullanır.

6. Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.

7. Reklamcılıkla ilgili hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.

8. Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve sektör temsilcileriyle diyalog kurar.

9.Reklamcılık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi kazanır.

10.Alanı ile ilgili destek olabilecek teorik ve pratik donanıma sahip olur.

 

Bölüm Dersleri:

Öğrenciler, kendi bireysel yetenek ve tercihlerini de göz önüne alarak, pazarlama, müşteri ilişkileri, strateji konumlama, metin yazarlığı, sanat yönetmenliği ve medya planlama gibi mesleğin çeşitli uzmanlık dallarına yönlenebilmektedir.

Bu çerçevede, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü,  ilk iki yıl, öğrencilerin reklam endüstrisinin fırsatlarını, tehditlerini ve yöntemlerini kavramasını mümkün kılan, altyapı niteliğinde teorik ve uygulamalı dersler sunmaktadır.

Üçüncü ve dördüncü yıl ise, bahsi geçen yöntemlerin uygulanmasını sağlayan; başka bir deyişle, bu yöntemlerin, gerçek reklam dünyasındaki sorunlara nasıl çözüm getirebileceğini ortaya koyan ve endüstrideki uzmanlık dallarını destekleyen dersler yer almaktadır. Özellikle üçüncü sınıf, Güz yarıyılındaki uzun dönem (42 iş günü) zorunlu staj uygulaması, öğrencilerin, edindikleri bilgi ve beceriyi sektör liderleriyle birlikte yaklaşık dört ay boyunca yürütmesini, böylelikle, mezuniyet öncesi çalışma hayatını deneyimlemesini ve güçlü bir iletişim ağına dahil olmasını sağlamaktadır. Benzer şekilde, dördüncü sınıf, Güz yarıyılındaki seçmeli derslerden biri olan Yerel Yönetimlerde İletişim Uygulamaları’nda öğrenciler, dönem boyunca, gruplar halinde Kadıköy Belediyesi’nin farklı birimlerinde, farklı projeler çerçevesinde çalışmaktadırlar. Bunun bir muadili olan İletişim Uygulamaları dersinde ise fakültemize bağlı iletişim ajansında (İLA), farklı kurumlardan alınan gerçek briefler doğrultusunda, 360 derece kampanyalar hazırlamakta ve söz konusu kurum yöneticileri nezdinde sunumlar yapmaktadırlar. Son olarak, öğrenciler, dördüncü sınıf, Bahar yarıyılında  yer alan Mezuniyet Projesi dersinde, akademik tez ve uygulama arasında bir tercih yapmaktadırlar. Tez çalışmasını seçenler, dönem boyunca yürütmüş oldukları araştırmadan American Psychological Association (APA) kuralları ve Yeditepe Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu çerçevesinde 50-60 sayfalık bilimsel tez üretmektedirler. Uygulama seçenler ise, herhangi bir kategoriden kendi yarattıkları bir ürün ya da hizmetin, belirlenen kriterler çerçevesinde, A’dan Z’ye marka çalışmasını yapmaktadırlar.

 

Bölümün Kariyer Fırsatları:

Mezunlarımız, ağırlıklı olarak, reklam ajanslarında, dijital ajanslarda, medya planlama ajanslarında, prodüksiyon şirketlerinde, basın kuruluşlarında ve işletmelerin pazarlama ve kurumsal iletişim departmanlarında çalışmakta veya akademik kariyer yapma amacıyla lisansüstü çalışmalara yönlenmektedirler.

Web Sitemiz için tıklayınız