• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı lisans öğrencilerinin çalışma ortamlarında oluşabilecek potansiyel tehlike ve risklerin teknik ölçüm ve standartlarını öğrenmesi ve yapılacak uygulamalar ile kontrol alma yöntemlerinin bilimsel ve teknik açıdan ele alınmasıdır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışmalı Ders, 12: Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İş Güvenliği kültürüne sahip olur 3, 7 1,2 A,C
2) Yaptığı işlerin risklerini bilir ve buna dair önlemleri uygular 3, 7, 9 1,2, A,C
3) Çeşitli kurumların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur 3, 7, 9 1,12  C
4) İş Sağlığını bilir, işyerinde bu kapsamda yapılacakları uygular 3, 7, 9 1,2 A,C
5) İş Sağlığı  Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemlerine hakim olur 3, 7 1,12 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş sağlığı güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü  
2 Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler  
3 İş kazası sebepleri ve korunma prensipleri ve çalışanların yasal yükümlülükleri   
4 Kişisel koruyucu ekipmanlar, güvenlik ve sağlık işaretleri  
5 Tehlike – Risk Belirleme  
6 Ara Sınav  
7 Teknik gezi  
8 Meslek hastalıkları sebepleri hastalıktan korunma prensipleri  
9 İlkyardım  
10 Olası acil durumlarda tahliye ve kurtarma  
11 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri  
12 Yönetim sistemleri  
13 Atık Yönetimi  
14 Proje Ödevi  
15 Tekrar   
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev & Derse Katılım 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         x  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.     x      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.            
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.     x      
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     51
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,04
Dersin AKTS Kredisi     2