• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı lisans öğrencilerinin çalışma ortamlarında oluşabilecek potansiyel tehlike ve risklerin teknik ölçüm ve standartlarını öğrenmesi ve yapılacak uygulamalar ile kontrol alma yöntemlerinin bilimsel ve teknik açıdan ele alınmasıdır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışmalı Ders, 12: Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) İş Güvenliği kültürüne sahip olur 2
2) Yaptığı işlerin risklerini bilir ve buna dair önlemleri uygular 2, 9
3) Çeşitli kurumların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur 2
4) İş Sağlığını bilir, işyerinde bu kapsamda yapılacakları uygular 2, 9
5) İş Sağlığı  Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemlerine hakim olur 2, 9

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş sağlığı güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü  
2 Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler  
3 İş kazası sebepleri ve korunma prensipleri ve çalışanların yasal yükümlülükleri   
4 Kişisel koruyucu ekipmanlar, güvenlik ve sağlık işaretleri  
5 Tehlike – Risk Belirleme  
6 Ara Sınav  
7 Teknik gezi  
8 Meslek hastalıkları sebepleri hastalıktan korunma prensipleri  
9 İlkyardım  
10 Olası acil durumlarda tahliye ve kurtarma  
11 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri  
12 Yönetim sistemleri  
13 Atık Yönetimi  
14 Proje Ödevi  
15 Tekrar   
16 Final  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev & Derse Katılım 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.       X  
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     51
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,04
Dersin AKTS Kredisi     2