• Türkçe
  • English
Makale

Özonur, D. (2016). Televizyon Programlarını Sınıflandırma Sistemleri: “Akıllı İşaretler” Neye Yarar?.  Global Media Journal Turkish Edition, Cilt 6, Sayı 12.

Erbek Kara, Ö. (2015). Sinemanın Küresel Yolculuğu. Global Media Journal Turkish Edition, Cilt 6, Sayı12, Bahar 2016, 601-614, ISSN 1309-7601.

Taşbaşı, K. (2015).  Üniversitenin Dönüşümü Sürecinde Yitirilen Bütünsellik: Ünsal Oskay’ın Çalışmaları Üzerinden İletişim Bilimlerine ve İletişim Eğitimine Bakış.  Marmara Iletisim Dergisi(23), 1-1., DOI: 10.17829/Midr.20152316039 (Yayın No: 2624493)

Taşbaşı, K. (2015).  Rakamlarla Bulanıklaşan Yaşam: Ekonomi Haberlerinde Büyüme Miti.  Intcess 15 - 2nd International Conference On Education and Social Sciences, 910-918.

Özonur, D., Taşbaşı, K., Yazıcı Badur, G., Dağlı, B., (2014).  Kaza Mı? Cinayet Mi? Gazete Haberlerinde İşçi Ölümleri.  Laborcomm Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 153-167.

Taşbaşı, K., Ayyıldız Bakır, E. (2014).  Toplumsal Hareketler ve Eylem Pratikleri: İletişim Bilimleri Açısından Otorite Mekânlarına Müdahale Olarak Hrant Dink Eylemleri.  İleti-Ş-im Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (21), 51-78., DOI: 10.16878/İleti-S-İm.95356

Taşbaşı, K., Yazıcı Badur, G., Dağlı, B., Özonur, D. (2014).  Kaza Mı? Cinayet Mi? Gazete Haberlerinde İşçi Ölümleri.  Laborcomm Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 153-167.

Özonur, D. (2010). Türkiye’de Yeni Orta Sınıf Üzerine Bir Analiz: Issız Adam-‘Yuppie’ Alper. Marmara İletişim Dergisi, Sayı 16.

Özonur, D. (2009). Bir Üçlemeyi ‘Modern-Geleneksel ve Kadın-Erkek’ Karşıtlığında Yeniden Okumak: Gelin, Düğün, Diyet. Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, Cilt 6, Sayı 1.

Özonur, D. (2009). Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Projesi Üzerine Bir Değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi, Temmuz 2009, Sayı 15.

Özonur, D. (2008). Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Film Denetleme Sisteminde Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını,  Sayı 8, Yaz 2008.

Özonur, D. (2006). Sinemada Bir Anlam Yaratma Süreci Olarak Renk ve Krzystof Kieslowski’nin ‘Üç   Renk: Mavi, Beyaz, Kırmızı’ Üçlemesi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını Kilad, Sayı 8, Güz 2006.

Özonur, D. (2005). Değişen Kültür Politikaları Değişen Film Denetleme Sistemleri. Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Temmuz 2005.

Özonur, D. (2004). Türkiye’de Film Denetleme Sistemine Farklı Bir Yaklaşım –1979 Değişiklik Tüzüğü-. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2004, 2 (1).

Özonur, D. (2002). Jane Eyre’den Dadı’ya Mürebbiye/Dadı Filmlerinde Değişen Erkeklikler Değişen Kadınlar –Bir Merkez ve Periferi Hikâyesi-. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2002/1-2.

Kitap

Özonur, D. (2009). Televizyon Mesih mi Şeytan mı? Televizyon ve Şiddet Üzerine. Ütopya Yayınevi, Ankara

Kitap Bölümleri

Taşbaşı, K. (2016). The Invisible Hand Begs For "Sadaka": Does the Media Legitimize Poverty via Islamic Alms in Turkey? İçinde Jan Servaes and Toks Oyedemi (der.), The Praxis of Social Inequality in Media: A Global Perspective, Rowman & Littlefield Publishing Lexington Books, ISBN: 978-1-4985-2346-2

Özonur, D. (2015). 80’lerden günümüze Türk Sineması’nda Sansür ve Denetim Mekanizmaları. İçinde Emre Ateş (der.),  Cumhuriyet ve Modernleşme: Olgular, Süreçler, Bunalımlar, İstanbul, Doğu Kitabevi Yayınları

Taşbaşı, K. (2014). Ana Akım Medya ve Kentsel Tasavvur: 31 Mart Seçimi'nde Sabah Gazetesi'ndeki İstanbul.  9. Karaburun Bilim Kongresi Kitabı

Taşbaşı, K., Taşbaşı, A. (2015). Lüks Cenaze Arabasıyla Son Yolculuk: Akp İktidarında Yoksulluk ve Yoksulluğun Medyadaki Temsiline Genel Bir Bakış. İçinde Utku Uraz Aydın (der.), Neoliberal Muhafazakar Medya, Ayrıntı Yayınları, ISNB:9789755399805

Özonur, D. (2011). Televizyon ve Şiddet. Araştırmalar, Tartışmalar, Çözüm Yolları. İçinde Aslı Kotaman, Ahu Uğursoy, Artun Avcı (der.), Dizim Başladı! Kapat, Sonra Anlatırım. Televizyonda Hikaye Anlatıcılığı, (s. 95-113). İstanbul, H2O Kitap

Özonur, D. (2009). Televizyon Şiddetine Karşı Geliştirilen Kamu Politikaları. İçinde Selda Bulut (der.), Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi, (s. 186-220). Ankara, Ütopya Yayınevi

Taşbaşı, K. (2009). Medyada Kent İmgeleri: Kentlerin Kültür Yoluyla Pazarlanması-İstanbul Örneği. İçinde Nurçay Türkoğlu, Sevilen Toprak Alayoğlu (der.), Karaelmas 2009 Medya ve Kültür, Urban, ISBN:9786058913417.

Taşbaşı, K. (2004). Popüler Müzikte Kültürel Temsil Sorunu. İçinde Nurçay Türkoğlu (der.), Renkli Atlas - Kültürel Üretim Alanları, Popüler Müzikte Kültürel Temsil Sorunu, Babil, ISBN:9769758480915

Taşbaşı, K. (2004). Türkiye`de 1990 Sonrası Müzik Endüstrisi ve Görüntü Görüntünün Müziği Müziğin Görüntüsü. İçinde Cem Pekman, Barış Kılıçbay (der.), Pan, ISBN:9789758434701

Özonur, D. (2015). Devlet Ağzıyla Konuşmak: Ana Akım Basında Savaş, Barış ve Kürtler. İçinde Uraz Aydın (der.), Neoliberal Muhafazakar Medya, İstanbul, Ayrıntı Yayınları