• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dersin amacı lisans öğrencilerinin çalışma ortamlarında oluşabilecek potansiyel tehlike ve risklerin teknik ölçüm ve standartlarını öğrenmesi ve yapılacak uygulamalar ile kontrol alma yöntemlerinin bilimsel ve teknik açıdan ele alınmasıdır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışmalı Ders, 12: Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İş Güvenliği kültürüne sahip olur 1,2,3 1,2 A,C
2) Yaptığı işlerin risklerini bilir ve buna dair önlemleri uygular 1,2,3 1,2, A,C
3) Çeşitli kurumların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur 1,2,3 1,12  C
4) İş Sağlığını bilir, işyerinde bu kapsamda yapılacakları uygular 4,5,6,7 1,2 A,C
5) İş Sağlığı  Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemlerine hakim olur 1,2 1,12 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş sağlığı güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü  
2 Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler  
3 İş kazası sebepleri ve korunma prensipleri ve çalışanların yasal yükümlülükleri  
4 Kişisel koruyucu ekipmanlar, güvenlik ve sağlık işaretleri  
5 Tehlike – Risk Belirleme  
6 Vize  
7 Teknik gezi  
8 Meslek hastalıkları sebepleri hastalıktan korunma prensipleri  
9 İlkyardım  
10 Olası acil durumlarda tahliye ve kurtarma  
11 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri  
12 Yönetim sistemleri  
13 Atık Yönetimi  
14 Proje Ödevi  
15 Tekrar  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Proje & Derse Katılım 1 50
Toplam  2 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir. X          
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir. X          
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.       X    
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.   X        
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir. X          
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir. X          
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir. X          
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular       X    
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. X          
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Proje 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     51
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,04
Dersin AKTS Kredisi     2