• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 483
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencileri resmi ve özel durumlarda etkili konuşma yapmaya hazırlar. Öğrencilerin görsel malzemeler kullanarak sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirmeyi; etik ve içtenlikli konuşma yapmalarını teşvik etmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Öz benlik ve öz güven geliştirme,kişiler arası iletişimin temel öğelerini değerlendirme,duruş,beden dili,ses,nefes,diksiyon vd konuşma sürecinin öğelerini etkili kullanma,görsel işitsel materyallerin desteğiyle etkili sunum yapma,

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Ders, 2- Tartışmalı Ders, 3- Özel Destek/Yapısal Örnekler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Konuşmalar ve toplantılar için uygun duyuru metinlerini ve görsel  araçları kullanarak etkin  sunum yapar.

1,2,3,4,5

1,2,3

A,B

2) İletişimin ana prensiplerini anlamaya ve uygulamaya yönelik genel bir bakış açısına ve insanlar arası iletişime dair kuram ve genel söylemi , grup dinamikleri ve başarılı iletişimin unsurları hakkında bilgi sahibidir

4,2

1,2,3

A,B

3) Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini kullanır.

2

1,2

A,B

4)Bilgi verme ,ikna etme vd amaçlı  farklı konuşma biçimlerini düzenler ve sunar

4,9

1,2

A,B

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ben kimim? Kendiyle  iletişim  (bedensel ve tinsel öz kimlik,kişiliğin olumlu ve olumsuz yanları)

 

2

Siz kimsiniz? Kişiler arası iletişim (farklılıkların algılanması,geri bildirimin önemi,etkili dinleme ve duygu sezisi) 

 

3

İnsani iletişim (tutum ve davranışlar,ikna)

 

4

Etkili iletişim.(Beden dili ve simgesel iletişim,sözlü iletişim,hitabet ve sunum becerileri)

 

5

Vurgu,telaffuz,biçem,

 

6

Diksiyon,tonlama ve ritm

 

7

Artikülasyon, nefes, ses ,konuşma dili

 

8

Vize Sunumları

 

9

Sunum teknikleri(özgüven ve  sunum konularına hazırlık  )

 

10

izleyiciye hazırlık,ortamdaki ayrıntılara hazırlık

 

11

Sunum planlama ve yazma,

 

12

Sunuma destek  malzemeler,sunum notları(prova ve sunum)

 

13

Uygulama (hazırlıksız  sunumlar)

 

14

Uygulama (hazırlıksız  sunumlar)

 

15

Genel Değerlendirme

 

16

Final raporunun teslimi ve sunumu

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

.

Diğer Kaynaklar

 

ADAIR, John. Etkili İletişim, Babıali Kültür Yayıncılık,İstanbul,2003

CÜCELOĞLU, Doğan. Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997

DEMİRAY, Uğur.,Genel İletişim,Pegem A Yayıncılık Ankara, 2007

ECO, Umberto, Alımlama Göstergebilimi,Çeviren:Sema Rifat,

KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem.,Günümüzde İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınları , İstanbul, 2012

ÖZER, Kadir A.,İletişimsizlik Becerisi,Varlık Yayınları, İstanbul, 1996

TAYFUN,Recep.,Etkili İletişim ve Beden Dili, Nobel Yayın,Ankara,2010

YÜKSEL, Ahmet Haluk., İkna Edici İletişim, Anadolu Üniversitesi Vakfı    Yayınları, Eskişehir,  Düzlem Yayınları, İstanbul, 2000

                                                          

                                            

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

 100

Finalin Başarıya Oranı

 

  50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

  50

Toplam

 

 100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

x

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

x

 

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

x

 

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

x

 

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

x

 

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

x

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

x

 

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders süresi

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Ara Sınav

1

5

5

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

0

0

0

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

122

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5