• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 413
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciler bu derste krizi nasıl önleyeceklerini, krizi nasıl yöneteceklerini ve kriz anında neler yapabileceklerini öğrenirler.
Dersin İçeriği: 
Kriz yönetimi teorileri, stratejiler, taktikler ve örnek olaylar

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2:Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Gösteri Yöntemi 12:Örnek Olay Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kriz yönetiminin önemini tartışmak 1,8 1,2,3 A,C
2) Kriz yönetimi için teorik modeller öğrenmek 2,8 1,2,3 A,C
3) Kurum için çevredeki oluşabilecek tehditleri analiz etmek 5,8 1,2,3 A,C
4) Krizin aşamalarını tanımlamak 8 1,2,3 A,C
5) Kriz yönetimi planını hazırlamayı öğrenmek

 

7,8 1,2,3 A,C
6) Gerçek hayatta kriz yönetimi tekniklerini uygulamayı öğrenmek 7,8 12 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Programı ve Genel Bakış  
2 Kriz İletişimine Giriş  
3 Kriz İletişimi Kuramları  
4 Kriz Çeşitleri  
5 Kriz Öncesi Aşamalar – Sorun Yönetimi  
6 ARA SINAV  
7 Kriz Yönetimi  
8 Kriz Yönetimi  
9 Kriz Yönetimi Süreci  
10 Kriz Yönetiminde Uygulanan Teknikler  
11 Olay Analizi  
12 Sunum  
13 Sunum  
14 Sunum  
15 Değerlendirme  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
   
   
   
   

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Katılım   20
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         X  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       X    
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.   x        
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         X  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.         X  
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 5 10 50
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 0 0 0
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5