• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 413
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciler bu derste krizi nasıl önleyeceklerini, krizi nasıl yöneteceklerini ve kriz anında neler yapabileceklerini öğrenirler.
Dersin İçeriği: 

Kriz yönetimi teorileri, stratejiler, taktikler ve örnek olaylar

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Ders, 2:Tartışmalı Ders, 3:Özel Destek/Yapısal Örnekler, 6:Vaka Çalışması, 10:Benzetim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sözlü/Sunum, C:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kriz yönetiminin önemini tartışmak

1,3,8

1,2,3,6

A,B,C

2) Kriz yönetimi için teorik modeller öğrenmek

1,2,8

1,3,6,10

A,B,C

3) Kurum için çevredeki oluşabilecek tehditleri analiz etmek

2,6,8

1,2,3,6,10

A,B,C

4) Krizin aşamalarını tanımlamak

3,7,9

1,2,3,6

A,B,C

5) Kriz yönetimi planını hazırlamayı öğrenmek

2,3,6,9,10

1,2,3,6,10

A,B,C

6) Gerçek hayatta kriz yönetimi tekniklerini uygulamayı öğrenmek

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3,6,10

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ders Programı ve Genel Bakış

 

2

Kriz İletişimine Giriş

 

 

3

Kriz İletişimi Kuramları

 

4

Kriz Çeşitleri

 

5

Kriz Öncesi Aşamalar – Sorun Yönetimi

 

6

Ara sınav

 

7

Kriz Yönetimi

 

8

Kriz Yönetimi

 

9

Kriz Yönetimi Sürec

 

10

Kriz Yönetiminde Uygulanan Teknikler

 

11

Olay Analizi

 

12

Sunum

 

13

Sunum

 

14

Sunum

 

15

Değerlendirme

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
   
   
   
   

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

2

40

Toplam

3

100

Finalin Başarıya Oranı

1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

1

40

Toplam

2

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

x

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

x

 

 

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

x

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

2

15

30

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5