• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 204
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin girişimcilik ve küçük şirket yönetimi alanlarında genel bilgiler sunarak, öğrencilerin gerekli beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Girişimciliğin temelleri; girişimci ve girişimciliğin tanımları, girişimciliğin tarihçesi; girişimcinin özellikler; girişimcilik çeşitleri; girişimcilik için yaratıcılık ve yenilikçiliğin önemi; iş fikri oluşturma süreci; iş fikrinin başarılı bir işe dönüştürülme süreci; girişimcilik için sermaye temini ve alternatifler; iş modeli; iş planı hazırlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek / Yapısal Örnekler, 6: Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü/Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Girişimci ve girişimcilik kavramını açıklar.

1,2,3

1,2,3,6

A,C

2) Yeni girişimlerle ilgili işletme konularını bilir.

1,2,3

1,2,3,6

A,C

3) Girişimcinin bilgi tavır ve yeteneklerini tanır, bilir.

1,2,3

1,2,3,6

A,C

4) Girişimcilik ortam ve rol modellerini, gerçek iş ortamı ve deneyimlerini çalışır ve gözlemler.

1,2,9

1,2,3,6

A,C

5) İş planı yapmada kullanılan kaynakları bilir.

1,10

1,2,3,6

A,B,C

6) Bir iş planı geliştirir ve bir iş operasyonu oluşturmak, değerlendirmek ve sunmak için kullanır.

1,9

1,2,3,6

A,B,C

 

Dersin Akışı

 

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi

 

2

Girişimcilik ve girişimci kavramları

 

3

Girişimciliğin Doğası ve Önemi

 

4

Girişimciliğin Temel Fonksiyonları

 

5

Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları

 

6

Girişimciliğin Türleri

 

7

Yeni Bir İş Kurmada Başarı Şartları

 

8

İş Kurma Sürecinin Temel Adımları

 

9

Ara Sınav

 

10

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

 

11

Fizibilite Çalışmaları

 

12

İş Planı Hazırlamak

 

13

Franchising Kavramı ve Unsurları 

 

14

Yeni Bir İşletme Kumada Finansmanın Önemi

 

15

Girişimcilikte İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sermaye Kaynakları

 

16

Final

 
 

Kaynaklar

Ders Notu Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 6thEdition,
 Scarborough, Norman M., Pearson Education, 2011.
Diğer Kaynaklar -

Materyal Paylaşımı

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

Fizibilite Raporu

İş Planı Hazırlanması

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

2

40

Toplam

4

100

Finalin Başarıya Oranı

1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

1

40

Toplam

2

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

       

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

       

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

       

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

     

x

   

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

   

x

     

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

     

x

   

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

     

x

   

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

     

x

   

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

       

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

       

x

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ödev

2

6

12

Ara Sınav

1

3

3

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

   

140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

5,6

Dersin AKTS Kredisi

   

6