• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 204
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin girişimcilik ve küçük şirket yönetimi alanlarında genel bilgiler sunarak, öğrencilerin gerekli beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Girişimciliğin temelleri; girişimci ve girişimciliğin tanımları, girişimciliğin tarihçesi; girişimcinin özellikler; girişimcilik çeşitleri; girişimcilik için yaratıcılık ve yenilikçiliğin önemi; iş fikri oluşturma süreci; iş fikrinin başarılı bir işe dönüştürülme süreci; girişimcilik için sermaye temini ve alternatifler; iş modeli; iş planı hazırlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları
1) Girişimci ve Girişimcilik kavramını açıklar. 1,5,6
2) Yeni girişimlerle ilgili işletme konularını bilir. 1,5,6
3) Girişimcinin bilgi tavır ve yeteneklerini tanır, bilir. 1,5,6
4) Girişimcilik ortam ve rol modellerini, gerçek iş ortamı ve deneyimlerini çalışır ve gözlemler. 1,5,6
5) İş planı yapmada kullanılan kaynakları bilir. 1,5,6

 

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi
2 Girişimcilik ve Girişimci Kavramları
3 Girişimciliğin Doğası ve Önemi
4 Girişimciliğin Temel Fonksiyonları
5 Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları
6 Girişimciliğin Türleri
7 Yeni bir iş Kurmada Başarı Şartları
8 İş Kurma Sürecinin Temel Adımları
9 Ara sınav
10 Yaratıcılık ve Yenilikçilik
11 Fizibilite Çalışmaları
12 İş Planı Hazırlamak
13 Franchising Kavramı ve Unsurları
14 Yeni Bir İşletme Kurmada Finansmanın Önemi
15 Girişimcilikte İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sermaye  Kaynakları
16 Final

 

Kaynaklar

Ders Notu Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 6thEdition,
 Scarborough, Norman M., Pearson Education, 2011.
Diğer Kaynaklar -

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler Fizibilite Raporu

İş Planı Hazırlanması

Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Final Sınavı 1 35
Ödev 2 35
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN AMAÇLARI VE ALAN ÖĞRETİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
  Program Öğrenme

Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         X  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın  gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         X  
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.         X  
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 6 12
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5