• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 123
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Hukukun temel ilkeleri konusunda ana bilgileri aktarmak, özellikle Türk özel hukuku alanında geniş bakış açısı sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste hukuk sistemi ve hukukun kaynakları üzerinde durulacak, bunun ardından özel hukukun temel ilkeleri ve kavramları incelenecek, hukuki işlemlerin geçerliliği ve borçlar hukukunun bazı kavramları derinlemesine analiz edilecektir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma 4. Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları
1) Hukukun temel ilkeleri konusunda ana bilgilere hâkim olur. 1,5,7
2) Türk özel hukuku alanında, hukukun temel prensipleri ve kurumlarına ilişkin olarak temel bir bakış açısına sahip olur. 1,5,7
3) Bir hukuk normunun yorum yöntemlerini uygular. 1,5,7
4) Somut bir olayda ilgili hukuk dalları saptar. 1,5,7

 

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Hukuk kavramı, hukukun çeşitli anlamları
2 Hukuk sistemi, hukuk kaynakları ve yasalaştırma
3 Hukuk sistemi, hukuk kaynakları ve yasalaştırma
4 Kaynakların değerlendirilmesi
5 Hak kavramı, mutlak hak-nisbi hak ayrımı
6 Mülkiyet hakkı
7 Tapu kütüğü
8 ARA SINAV
9 Ayırt etme gücü kavramı ve türleri
10 İyi niyet kavramı
11 Dürüstlük kuralı
12 Borç kavramı ve kaynakları
13 Sözleşmeler ve hukuki işlemlerin geçerliliği
14 Haksız fiiller ve nedensiz zenginleşme
15 Hukukta zaman ve hukuki gücün uygulanışı

 

16 Final sınavı

 

Kaynaklar

ADAL, Erhan; Hukukun Temel İlkeleri, 12.b., İstanbul, 2012

ARPACI, Abdülkadir; Türk Medeni Kanunu, 3.b., İstanbul, 2008

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize   30
Toplam   30
Finalin Başarıya Oranı   70
Yıl içinin Başarıya Oranı   30
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN AMAÇLARI VE ALAN ÖĞRETİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
  Program Öğrenme

Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       X    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın  gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.   X        
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.     X      
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 2 2
Final 1 8 8
       
Toplam İş Yükü     109
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.36
Dersin AKTS Kredisi     5