• Türkçe
  • English

Bölümümüz öğrencileri gerekli kriterleri sağladıkları takdirde ilgili bölümlerle yapılan anlaşmalara uygun olarak alacakları ek kredilerle Çift Anadal ve Yandal programlarından lisans öğrenimleri sırasında faydalanabilmektedir. Gerekli kriterler ve ilgili bölümün getireceği ek ders yükü gibi detaylı bilgiler için linki verilen protokoller incelenmeli, ayrıca konuyla alakalı bölüm yetkilisi ile iletişime geçilmelidir.