• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
COMM 300
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Stajın amacı, (1) Çalışma alanıyla ilgili ilk elden bilgi edinmek, (2) Yeni profesyonel uygulamalar ve ilişkilerde bulunmak ve (3) Kavramsal bilgiyi işi çevresinde uygulamaktır.
Dersin İçeriği: 
 1. İletişim araç ve yöntemlerini sahada uygulama.
 2. Kurumsal kültürün önemine yönelik daha fazla farkındalık.
 3. Bulunulan alana dair beceriler.
 4. Sektör hakkında bilgi.
 5. Yapılan işin içeriğini, koordine edilen etkinlikleri/projeleri vs. kanıtlarıyla birlikte içeren portföy.
 6. Yapılan işleri, bu işlere dair beğenilen/beğenilmeyen yönleri, gözlemleri ve alınan dersleri içeren günlük.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
5: Problem Çözme, 9: Sunum, 12: Grup Çalışması, 13: Saha Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev, G: Portfolyo, H: Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 1. Alana yönelik bilgisini geliştirir.
3,4,7,8,9,10,11 H
 1. Alana yönelik özel becerilerini geliştirir.
6,7,8,9,10,11,12,13 G, H
 1. İş tecrübesi kazanır.
3,4,7,8,9,10,11,12,13 G, H
 1. İşe girişlerde rakiplerine oranla daha avantajlı hale gelir.
3,4,7,8,9,10,11,12,13 G, H
 1. Mesleğine dair iletişim ağı edinir.
3,4,7,8,9,10,11,12,13 H
 1. Tuttuğu günlük ve iş portföyü sayesinde yaptığı işlerin, tutumlarının, bilgisinin nasıl geliştiğini ve iletişim teorilerinin ve prensiplerinin uygulamaya ne şekilde aktarıldığını görür.
3,4,7,8,9,10,11,13 C, G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencinin çalışma programını ve iş tarifini içeren ve hem öğrenci hem de Bölüm Staj Koordinatörü tarafından imzalanan Staj Anlaşma Formu’nun tamamlanması ve işe başlama  
2 İkinci çalışma haftası  
3 Üçüncü çalışma haftası  
4 Dördüncü çalışma haftası  
5 Beşinci çalışma haftası  
6 Altıncı çalışma haftası  
7 Yedinci çalışma haftası  
8 Sekizinci çalışma haftası – Koordinatör ziyareti  
9 Dokuzuncu çalışma haftası  
10 10. çalışma haftası  
11 11. çalışma haftası  
12 12. çalışma haftası  
13 13. çalışma haftası  
14 Son çalışma haftası – İş portföyünün ve günlüğün Bölüm Staj Koordinatörü’ne teslimi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Bass, Carlo D., Write to Influence: Personal Appraisals, Resumes, Awards, Grants, Scholarships, Internships, Reports, Bid Proposals, Web Pages, Marketing and More, Gatekeeper Press, New York, 2017. Floyd, Kory & Michele Hammers, The Communication Internship: Principles and Practices, Kendall Hunt Publishing, New York, 2005.
Diğer Kaynaklar Baumeister, Jack, Networking to Internships and Careers: Handbook, Independently published, New York, 2018. Fry, Ronald W., Internships: Advertising, Marketing, Public Relations and Sales, Van Nostrand Reinhold Publishing, New York, 1990. Fry, Ronald W., Internships: Radio & TV, Broadcasting and Production, Van Nostrand Reinhold Publishing, New York, 1990.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
İşveren tarafından doldurulan staj değerlendirme formları 1 50
Koordinatör tarafından yapılan ziyaret değerlendirmesi 1 20
Portföy ve günlük 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlayabilmek.     x      
2 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bulgu ve kuramları, iletişim alanındaki etkilerini yorumlayabilmek ve kullanabilmek.     x      
3 Medyanın kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede, diğer toplumsal yapılar ve aktörlerle de ilişkileri bağlamında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.         x  
4 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirebilmek.         x  
5 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde ilişkilendirmek.       x    
6 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştirebilmek, araştırma yapabilmek ve bir varsayımı savunabilmek.     x      
7 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanabilmek, radyo, televizyon ve sinema alanında çeşitli anlatı formlarında kullanabilme ve bağımsız bir ürün verecek şekilde uyarlayabilmek.         x  
8 Radyo, sinema ve televizyonun üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik altyapıyı, yaratıcı yaklaşımlara ilişkin temel bilgiyi teorik ve uygulamalı olarak edinmek.         x  
9 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projenin tasarlanması, hazırlanması, çekim ve çekim sonrası aşamalarının bilgi ve kavramlarını, uygulamalı bir biçimde geliştirmek.         x  
10 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini kavrama, program formatlarının ve programlarının tarihsel ve kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz edebilmek.         x  
11 Radyo, televizyon ve sinema için, gerekli format biçimlerini bilmek, proje geliştirmek, projeyi

dilsel ve görsel olarak tasarlayabilmek, Türkçeye uygun ve etkili bir şekilde sunabilmek, yazabilmek ve yaratıcı yollarla uygulayabilmek.

        x  
12 Uluslararası alanda gelişmelerin ve fikirlerin takip edilebilmesini, terminolojinin kullanım becerisini kazandıracak düzeyde İngilizce kullanabilmek.       x    
13 Ulusal ve küresel düzeydeki olay ve olguları, medya ile ilişkilendirerek izleyebilmek ve analiz edebilmek.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

(İki sınav haftası değerlendirmeye alınmayacaktır.)

14 Haftada 3 gün x 8 saat = 24 336
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev (Portföy ve günlük) 2 10 20
Toplam İş Yükü     384
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15,36
Dersin AKTS Kredisi     15