• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı lisans öğrencilerinin çalışma ortamlarında oluşabilecek potansiyel tehlike ve risklerin teknik ölçüm ve standartlarını öğrenmesi ve yapılacak uygulamalar ile kontrol alma yöntemlerinin bilimsel ve teknik açıdan ele alınmasıdır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders , 2: Tartışmalı Ders, 12: Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İş Güvenliği kültürüne sahip olur. 3,5 1,2 A,C
2) Yaptığı işlerin risklerini bilir ve buna dair önlemleri uygular. 3,5 1,2 A,C
3) Çeşitli kurumların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur. 3,5 1,12 C
4) İş Sağlığını bilir, işyerinde bu kapsamda yapılacakları uygular.  3,5 1,2 A,C
5) İş Sağlığı  Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemlerine hakim olur 3,5 1,12 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş sağlığı güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü  
2 Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler  
3 İş kazası sebepleri ve korunma prensipleri ve çalışanların yasal yükümlülükleri    
4 Kişisel koruyucu ekipmanlar, güvenlik ve sağlık işaretleri  
5 Tehlike – Risk Belirleme  
6 Vize  
7 Teknik gezi  
8 Meslek hastalıkları sebepleri hastalıktan korunma prensipleri  
9 İlkyardım  
10 Olası acil durumlarda tahliye ve kurtarma  
11 Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri  
12 Yönetim sistemleri  
13 Atık Yönetimi  
14 Proje Ödevi  
15 Tekrar  
16 Final   

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav - -
Proje & Derse Katılım 1 50
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.   x        
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.   x        
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sunum 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     51
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,04
Ders AKTS Kredisi     2