• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin medyayı bir bütün olarak anlamaları için çerçeveler sunmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler tarihi ve güncel terimlerle medya endüstrisinin dersin içeriğinin nasıl yapılandığını, ulusal ekonomiye katkılarını, pazar ekonomisindeki rolünü, değişen medya endüstrisini ve nedenlerini öğreneceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Uluslar arası iletişimi tanımlar.
5, 13 1,2,3 A,C
  1. Ulusal ve uluslar arası gazetecilik ve bilgi akışını öğrenir.
1, 22 1,2,3 A,C
  1. Haber ajanslarının gelişimi ve uluslar arası haberciliğe etkilerini değerlendirir.
2, 4, 22 1,2,3 A,C
  1. Küresel haber akışındaki olumlu- olumsuz etkileri tartışır.
8 1,2,3 A,C
  1. Uluslararası iletişim yaklaşımlarını gazetecilik çerçevesinde ele alır.
8, 22 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Bilgi toplama ihtiyacı ve haber gereksinimi  
2 İletişimin yerelden küresele geçişi  
3 Uluslar arası iletişim yaklaşımları  
4 Uluslar arası iletişimde haber dengesizliği  
5 Gazeteciliğin gelişimi ve dönüşümü: yerelden küresele  
6 Küresel Habercilik ve Söylem  
7 Arasınav  
8 Uluslar arası haberciliği etkileyen unsurlar: Savaş, göç, küresel kriz, felaketler  
9 Sınır ötesi haber ve habercilik  
10 Küresel Gazetecilik: teori ve pratikleri  
11 Küresel gazetecilik pratiği olarak haber ajansları: Tarihsel gelişim  
12  Küresel gazetecilik pratiği olarak haber ajansları: Uluslar arası haber tekeli  
13 Teknolojinin küresel gazeteciliğe etkileri: sorunlar, tartışmalar  
14 Uluslar arası gazetecilik örgütlenmeleri  
15 Genel Değerlendirme  

 

Kaynaklar

Ders Notu Information Age Journalism- Vincent Campbell

Uluslararası iletişim: haber ajansları ve A.A - Atilla. Girgin

Uluslararası iletişim- A. Rıdvan Bülbül.

Global Journalism: survey of international communication- John C. Merrill,

Diğer Kaynaklar Journalism After September 11- Barbie Zelizer and Stuart Allan

Wartime journalism, 1939-1943- Paul. De Man,

Global journalism ethics- Stephen J.A. Ward.

Global crisis reporting: journalism in the global age- Simon Cottle

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sunum 1 10
Final Sınavı 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Medyanın demokrasideki rolünü tanımlar. Siyaset bilimi ile hukuk disiplinini kullanarak değişen ülke ve dünya gündemini değerlendirir. Medya, toplum ve iktidar arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.     X    
2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Bu metinleri basılı ve görsel ortamda yayına hazırlar.          
3 Araştırma metodolojisi ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır. Bu alandaki bilgisiyle bilimsel içerikli yayınlar hazırlar          
4 Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda medyada kullanır.          
5 Ulusal ve uluslararası gazetecilik organizasyonlarının belirlediği etik ilkeleri değerlendir.  Haberleri medyada, bu ilkeler ışığında inşa eder.         X
6 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır.  Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.         X
7 Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir.          
8 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin dönüşümünü ve değişen dinamiklerinin altını çizer.     X    
9 Yazılı basın, elektronik gazetecilik, radyo, televizyon ve dijital platformda yer alan temel yönetim stratejilerini yorumlar.          
10 İletişim ve sosyal bilimler alanlarında edindiği kuramsal bilgiyi, gazetecilik pratiğinde kullanır.          
11 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar.  Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek, medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.           
12 Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak haberleri hazırlar. Bu haberleri düzenler ve yayına aktarır.          
13 Yaratıcı ve özgün içerik hazırlar ve farklı mecralarda kullanır.         X
14 Kitle iletişim kuramlarını tanımlar. Bu kuramlar ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.          
15 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.     X    
16 İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.          
17 Türk Dili ve Edebiyatı’nın temel dil bilgisi kurallarını tanımlar. Yayınlanacak haberi, Türkçe’nin temel kurallarına uygun şekilde düzenler.          
18 İletişim Biliminin prensiplerini ve kuramlarını tanımlar.          
19 Yeni iletişim araçlarıyla dijital ortama uygun içerik hazırlar.          
20 Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlaki boyutlarıyla tanımlar.          
21 Gazetecilik alanında ulusal ve uluslarası yayınları analiz eder.         X
22 Medya endüstrilerindeki iç ve dış paydaşlarrı tanımlar     X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 7 70
Ara Sınav 1 2 2
Sunum 1 20 20
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     142
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,68
Dersin AKTS Kredisi     6