• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 321
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı kamuoyunun oluşumu ve toplumsal hayattaki yerinin incelenmesidir. Bu amaçla kamuoyu kavram ve gelişimi, toplumsal yaşamdaki etkisi, propaganda, dış politika, siyaset, kamuoyu araştırmaları ve medya ele alınır. Temel bilgiler ve yaklaşımlar ışığında kamuoyu kavramının toplumsal yaşamın diğer alanlarıyla etkileşimi tartışır düzeye gelinir
Dersin İçeriği: 

Kamuoyu kavramı ve tarihsel gelişimi, kuramsal yaklaşımlar, siyaset, medya, ideoloji, demokrasi, devlet, propaganda.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Yazım Uygulaması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Kamuoyu kavramını ve kavramın tarihsel gelişimini tanımlar 6, 15, 20, 21  1, 2 A
2) Kamuoyu ile diğer toplumsal gruplar arasındaki farkı ifade eder. 1, 4, 6, 20  1, 2, 3 A,C
3) Kamuoyu ve siyasal sistemler arasındaki ilişkilerle bağlantı kurar. 1, 20  1, 2, 3 A,C
4) Siyasal rejimler ile kamuoyunun oluşma süreçleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1, 3, 6, 20, 22  1, 2, 3 A,C
5) Kamuoyunun demokratik rejimler bakımından önemini aktarır. 1, 6, 20  1, 2, 3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Kamuoyu Kavramı ve Tarihsel Gelişimi  
3 Kamuoyunun Oluşum Süreci Ve İşlevleri  
4 Kamuoyu Araştırmaları ve Yöntemleri: Kanaatlerin Ölçümü  
5 Kamuoyu Kuramları  
6 İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları  
7 Ara sınav  
8 Kamuoyu ve Medya  
9 BELGESEL (Fahrenheit 9/11)  
10 Kamuoyu ve Siyaset  
11 Kamuoyu ve Dış Politika: Lobicilik  
12 Savaş, Kamuoyu ve Propaganda  
13 FİLM (Başkanın Adamları)  
14 Demokratik Rejimler ve Kamuoyu  
15 Kamuoyu ve Toplumsal Değerler  

 

Kaynaklar

Ders Notu *Public Opinion- Walter Lippmann

*Kamuoyu İletişim ve Demokrasi - Arsev Bektaş

*Medyanın Kamuoyu İmalatı- Chomsky- Herman- Peterson- Podor,

Diğer Kaynaklar * Savaşlarda Kamuoyu Oluşumu- Dr. Mustafa Mutlu

*Haberlerde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları

*Spiral of Silence- Elisabeth Noelle –Neumann

*Herbert Schiller- Mind Managers

*Necessary Illusions Noam Chomsky,

* The Structural Transformation of the Public Sphere- Jurgen Habermas

*Soft Power- Joseph S. Nye

*Blogdan Al Haberi- Zeynep Atikkan- Aslı Tunç

* Kamuoyu Kimin Oyu?- Hülya Tufan

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar *Fahrenheit 9/11 (Belgesel- Yönetmen: Michael Moore)

*Başkanın Adamları (Film-Yönetmen: Barry Levinson)

Ödevler  *Günlük gazetelerde kamuoyu oluşturma sürecinin analizi

 

Sınavlar Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav    
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Medyanın demokrasideki rolünü tanımlar. Siyaset bilimi ile hukuk disiplinini kullanarak değişen ülke ve dünya gündemini değerlendirir. Medya, toplum ve iktidar arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.         X
2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Bu metinleri basılı ve görsel ortamda yayına hazırlar.          
3 Araştırma metodolojisi ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır. Bu alandaki bilgisiyle bilimsel içerikli yayınlar hazırlar         X
4 Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda medyada kullanır.     X    
5 Ulusal ve uluslararası gazetecilik organizasyonlarının belirlediği etik ilkeleri değerlendir.  Haberleri medyada, bu ilkeler ışığında inşa eder.          
6 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır.  Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.         X
7 Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir.          
8 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin dönüşümünü ve değişen dinamiklerinin altını çizer.          
9 Yazılı basın, elektronik gazetecilik, radyo, televizyon ve dijital platformda yer alan temel yönetim stratejilerini yorumlar.          
10 İletişim ve sosyal bilimler alanlarında edindiği kuramsal bilgiyi, gazetecilik pratiğinde kullanır.          
11 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar.  Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek, medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.           
12 Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak haberleri hazırlar. Bu haberleri düzenler ve yayına aktarır.          
13 Yaratıcı ve özgün içerik hazırlar ve farklı mecralarda kullanır.          
14 Kitle iletişim kuramlarını tanımlar. Bu kuramlar ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.          
15 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.       X  
16 İngilizceyi kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.          
17 Türk Dili ve Edebiyatı’nın temel dil bilgisi kurallarını tanımlar. Yayınlanacak haberi, Türkçenin temel kurallarına uygun şekilde düzenler.          
18 İletişim Biliminin prensiplerini ve kuramlarını tanımlar.          
19 Yeni iletişim araçlarıyla dijital ortama uygun içerik hazırlar.          
20 Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlaki boyutlarıyla tanımlar.         X
21 Gazetecilik alanında ulusal ve uluslararası yayınları analiz eder.       X  
22 Medya endüstrilerindeki iç ve dış paydaşları tanımlar     X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav      
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     158
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,32
Dersin AKTS Kredisi     6