• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 310
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste, öğrencilerin bir televizyon haberinin üretim ve sunum aşamalarında gerekli olan bilgi ve teknik alt yapıyı edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Haber haline getirilmiş yazılı ve görsel metnin sunulabilir hale getirilmesi için geçmesi gereken tüm aşamalar gösterilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Televizyon haberini görsel olarak hazırlamasını bilir. 2, 11, 12 1,2,3 A,C
2- Televizyon haberlerini hazırlarken oluşabilecek problemleri ifade eder. 1, 5, 6, 8 1,2,3 A,C
3- Haber hazırlama aşamasında temel yönetim biçimlerini saptar. 9 1,2,3 A,C
4- Haber merkezi enstrümanlarını tanır. 12 1,2,3 A,C
5- Televizyon ile ilgili teknik altyapı ve disiplinlerini bilir. 2, 7, 12 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Televizyon gazeteciliğine giriş Gazeteciliğin Temelleri
2 Televizyon gazeteciliğinde kilometre taşları Televizyon Gazeteciliği
3 Haber merkezinin oluşumu ve çalışma sistemi Televizyon Haberciliği
4 Gündem organizasyonu. Gündem Organizasyonu
5 Haber için brief alınması ve haber konularının belirlenmesi Radyo ve Televizyon Haberi
6 Televizyon gazeteciliğinde haber kaynaklar Radyo ve Televizyon Haberi
7 Haber bülten formatları : Ana haber, ara haberler, kapanış haberleri, son dakika. Televizyon Haberciliği
8 Vize Sınavı  
9 Radyo ve Televizyon İçin Haber Metni Yazımı Radyo ve Televizyon Haberi
10 Gazete, radyo ve televizyon haberlerinin farkları Televizyon Haberciliği
11 Radyo ve televizyonda haber türleri Televizyon Haberciliği
12 Haber operasyonları. Televizyon Haberciliği
13 Habercilikte manipülasyon: Terör, ekonomi, savaş vs. Televizyon Haberciliği
14 Televizyon haberciliğine etki eden dış faktörler. Televizyon Haberciliği
15 Sansür ve otosansür, habercilik etiği ve editoryal bağımsızlık ile yayıncılık sorumluluğu. Televizyon Haberciliği
16 Final sınavı.  

 

Kaynaklar

Ders Notu Konulara ilişkin örnekler verilecek.
Diğer Kaynaklar Işıklar, Hakan Cem. (2014). Kuramdan Uygulamaya Profesyonel TV Haberciliği. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kars, Neşe. (2013). Haberin Tarihi, Kuramları, Söylemi ve Radyo-Televizyon Haberciliği. İstanbul: Derin Yayınları.

Şahin, Muzaffer. (2013). Ajans Gazeteciliği ve Medya Sektöründe Haber Ajanslarının Etkinliği. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Yayınları, ss. 196-210.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler Televizyon haberleriyle ilgili inceleme.
Sınavlar Vize-Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Medyanın demokrasideki rolünü tanımlar. Siyaset bilimi ile hukuk disiplinini kullanarak değişen ülke ve dünya gündemini değerlendirir. Medya, toplum ve iktidar arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.   X        
2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Bu metinleri basılı ve görsel ortamda yayına hazırlar.       X    
3 Araştırma metodolojisi ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır. Bu alandaki bilgisiyle bilimsel içerikli yayınlar hazırlar.            
4 Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda medyada kullanır.            
5 Ulusal ve uluslararası gazetecilik organizasyonlarının belirlediği etik ilkeleri değerlendir.  Haberleri medyada, bu ilkeler ışığında inşa eder.   X        
6 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır.  Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.     X      
7 Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik prtaiğiyle ilşkilendirir.   X        
8 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin dönüşümünü ve değişen dinamiklerinin altını çizer.   X        
9 Yazılı basın, elektronik gazetecilik, radyo, televizyon ve dijital platformda yer alan temel yönetim stratejilerini yorumlar.   X        
10 İletişim ve sosyal bilimler alanlarında edindiği kuramsal bilgiyi, gazetecilik pratiğinde kullanır.            
11 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar.  Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek, medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.          X  
12 Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak haberleri hazırlar. Bu haberleri düzenler ve yayına aktarır.   X        
13 Yaratıcı ve özgün içerik hazırlar ve farklı mecralarda kullanır.            
14 Kitle iletişim kuramlarını tanımlar. Bu kuramlar ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
15 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.            
16 İngilizce’yi kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.            
17 Türk Dili ve Edebiyatı’nın temel dil bilgisi kurallarını tanımlar. Yayınlanacak haberi, Türkçe’nin temel kurallarına uygun şekilde düzenler.            
18 İletişim Biliminin prensiplerini ve  kuramlarını tanımlar.            
19 Yeni iletişim araçlarıyla dijital ortama uygun içerik hazırlar.            
20 Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlaki boyutlarıyla tanımlar.            
21 Gazetecilik alanında ulusal ve uluslarası yayınları analiz eder.            
22 Medya endüstrilerindeki iç ve dış paydaşları tanımlar            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 8 3 24
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 15   15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi     5