Temel hedefimiz, öğrencilerimizi 21. yüzyılda radyo, televizyon ve sinema alanlarında oluşan rekabet ortamına genç ve dinamik iletişimciler olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin hem bireysel yeteneklerinin gelişmesi hem de çalışma alanlarının özelliğinden dolayı ekip çalışması   içinde bu bireysel yeteneklerini kullanabilmelerini sağlayacak bir ders programı takip edilmektedir. Bu kapsamda bölümümüzde temel teorik derslerin yanı   sıra fakülte içi ya da fakülte dışı yandal ve çift anadal programları, stüdyolarımızda ve ajansta yürütülen pratik dersler, alan stajı, mezuniyet projeleri gibi   öğrencilerimizi alanda çalışmaya hazırlayan uygulamalar bulunmaktadır.

STÜDYO VE FAALİYET ALANLARI
 

RADYO STÜDYOSU

TELEVİZYON STÜDYOSU

GREEN BOX

İLA - İletişim Ajansı

CEP SİNEMASI

KURGU LABORATUVARLARI