Pınar TINAZ

Ünvan: 
Dr. Öğr. Üyesi
Bölüm: 
Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü
Görevi: 
Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Akademik