Araştırma

 • Üçer, N. (2016). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Gençlerin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Niteliksel Bir Araştırma. Global Media Journal Turkish Edition, Bahar 2016 Cilt 6-Sayı:12, ss. 1-26.
 • Algül, A. & Üçer, N. (2013). Çokluk Ortamında Yokluk mu? Sosyal Medya’da Demokrasi Arayışına Dair Sosyo-Kültürel bir Çalışma, içinde And Algül, Neda Üçer (eds.) Yeni Medya’da Demokrasi, Sosyal Medya’ya Dair Araştırmalar. İstanbul: Literatürk, ss. 19,54.
 • Algül, A. & Üçer, N. (2013). Yeni Medya’da Demokrasi, Sosyal Medya’ya Dair Araştırmalar derleme kitabı Editörlüğü. İstanbul: Literatürk.
 • Üçer, N. (2013). Creation of a “Virtual World” via Soap Opera: Analysis of the “Valley of the Wolves” and Associated Coverage in Hürriyet and Milliyet Newspapers. Global Media Journal English Edition, Spring 2013 Issue 3 – No: 6, pp. 213-229.
 • Üçer, N. (2013). Ünite 8: Medya İşletmelerinde Çalışanların Yaşamı, içinde Erdal Dağtaş (ed.) Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği. Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Önlisans Programı, Anadolu Üniversitesi Yayınları ders kitabı bölüm yazarlığı.
 • Üçer, N. (2012). Presentation of Symbolism, Reality and Virtual Reality In “MATRIX”: Semiotic Analysis of Hidden Messages. Proceedings of International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, June 10-13, 2012, İzmir, Türkiye, ss. 1905, 1916.
 • Özer, Ö. & Üçer, N. (2010). Objective Journalism or Partisan Press? Approach of Sabah Newspaper to Political Parties on March 29, 2009: Local Elections Exemplifying The Partisan Press in Turkey. Proceedings of The Asian Conference on Media & Mass Communication, October, 2010, Osaka, Japan, ss. 527-538.
 • Özer, Ö. & Üçer, N. (2010). Güldünya Tören Örneğinde Töre Cinayetlerinin Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde İdeolojik Sunumu, içinde Ömer Özer (ed.) Medyada Şiddet Kültürü. İstanbul: Literatürk, ss. 187, 228.
 • Özer, Ö. & Üçer, N. (2010). Baba 1 ve Kurtlar Vadisi Irak Filmleri Örneğinde Sinemada Şiddet Kullanımı, içinde Ömer Özer (ed.) Medyada Şiddet Kültürü. İstanbul: Literatürk, ss. 269,292.
 • Özer, Ö. & Üçer, N. (2010). Presentations of Violence, Crime and Punishment in Motion Pictures: Case Study of “Godfather 1”, in Maurin Alvarez, J. M. & Mendez, Alvarez, N. (eds) Law and Punishment in Crime Fiction. University of Leon. Spain, ss. 373, 382.
 • Özer, Ö. & Üçer, N. (2010). Media Courses: Media Responses to the Question of “How to Torture” in Antalya Event Example”, in Maurin Alvarez, J. M. & Mendez, Alvarez, N. (eds) Law and Punishment in Crime Fiction. University of Leon. Spain, ss. 383, 394.
 • Aydın, E. D. & Üçer, N. (2008). Computer Aided Conference (CAC). Proceedings of 6. International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, October 15-17, 2008, İstanbul, ss. 23, 27.
 • Aydın, E. D. & Üçer, N. (2008). Computer Aided Education/ Information. Proceedings of 6. International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, October 2008, 15-17, 2008, İstanbul, ss. 29, 34.
 • Üçer, N. & Gönenli, G. (2008). Effects of New Media on Young Turkish Readers. Proceedings of 6. International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, October 15-17, 2008, İstanbul, ss. 101, 111.
 • Özer, Ö. & Üçer, N. (2008). Ideology’s Appearance from “Botox, Bag and Shoe Heels” Positioning of Women Related to Meaning in News Photographs. 1. International Conference Body and Textuality”, Autonomous University of Barcelona, Spain. In Body That Could Never Rest, Volumen II, Félix Ernesto Chavez & Diego Falconi (eds), ss. 83-89.
 • Üçer, N. (2009). Bir Uyumsuzluk Vakası: TV Sektöründe AB Düzenlemeleri ve İtalyan Hukuk Sistemine Uyumunun Siyasallaştırılması – Svetlana Bodrunova makalesinin çevirisi, içinde Can Bilgili, Zeynep Karahan Uslu (ed.) Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri. Beta Yayınları.