Araştırma

Kitaplar veya Kitap Bölümleri

 • Bakan, G. (2019). Medyaya Bourdieucu Perspektiften Bir Bakış: Sembolik İktidar ve Seda Sayan. In Z. Gölen & S. Özer, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar (1st ed., pp. 463-488). Cetinje, Karadağ: Ivpe.
 • Algül, A. & Üçer, N. (2013). Çokluk Ortamında Yokluk mu? Sosyal Medya’da Demokrasi Arayışına Dair Sosyo-Kültürel bir Çalışma, içinde And Algül, Neda Üçer (eds.) Yeni Medya’da Demokrasi, Sosyal Medya’ya Dair Araştırmalar. İstanbul: Literatürk, ss. 19,54.
 • Özer, Ö. & Üçer, N. (2010). Güldünya Tören Örneğinde Töre Cinayetlerinin Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde İdeolojik Sunumu, içinde Ömer Özer (ed.) Medyada Şiddet Kültürü. İstanbul: Literatürk, ss. 187, 228.
 • Özer, Ö. & Üçer, N. (2010). Baba 1 ve Kurtlar Vadisi Irak Filmleri Örneğinde Sinemada Şiddet Kullanımı, içinde Ömer Özer (ed.) Medyada Şiddet Kültürü. İstanbul: Literatürk, ss. 269,292.
 • Özer, Ö. & Üçer, N. (2010). Presentations of Violence, Crime and Punishment in Motion Pictures: Case Study of “Godfather 1”, in Maurin Alvarez, J. M. & Mendez, Alvarez, N. (eds) Law and Punishment in Crime Fiction. University of Leon. Spain, ss. 373, 382.
 • Özer, Ö., & Üçer, N. (2010). Media Courses: Media Responses to the Question of “How to Torture” in Antalya Event Example”, in Maurin Alvarez, J. M. & Mendez, Alvarez, N. (eds) Law and Punishment in Crime Fiction. University of Leon. Spain, ss. 383, 394.
 • Özer, Ö., & Üçer, N. (2008). Ideology’s Appearance from “Botox, Bag and Shoe Heels” Positioning of Women Related to Meaning in News Photographs. 1. International Conference Body and Textuality”, Autonomous University of Barcelona, Spain. In Body That Could Never Rest, Volumen II, Félix Ernesto Chavez & Diego Falconi (eds), ss. 83-89.
 • Akın, Z. (2006). Görsel İletişimde Mağaradan Markaya (1st ed.). İstanbul: Alternatif Yayıncılık Limited.

Makaleler

 • Çaşkurlu Belgesay, M. & Tekin Yücesoy, İ. (2018). Visual Documentation of Transforming Urban Space: A Case Study of Bağdat Avenue. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8(4), 437-452.
 • Öcal, L. (2018). İzlediğin Senin Hikayen mi?. Rabarba Şenlik, (12), 58-59.
 • Öcal, L. (2017). Sermayenin Maskeleri: Eyes Wide Shut Filmi Üzerinden Bir Gündelik Hayat Eleştirisi. Global Media Journal TR Edition8(15), 98-124.
 • Üçer, N. (2016). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Gençlerin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Niteliksel Bir Araştırma. Global Media Journal: Turkish Edition6(12), 1-26.
 • Erkayhan, Ş. & Çaşkurlu Belgesay, M. (2014). Teknoloji ve Sanatın Etkileşimi: Yeni Medya Sanatı Türkiye'de Güncel Durum ve Öneriler. Sanat Ve Tasarım Dergisi1(14), 45-62.
 • Üçer, N. (2013). Creation of a “Virtual World” via Soap Opera: Analysis of the “Valley of the Wolves” and Associated Coverage in Hürriyet and Milliyet Newspapers. Global Media Journal: Turkish Edition3(6), 213-229.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 • Bakan, G. (2018). Simgesel İktidarın Medyanın Bir İkonu Üzerinden İrdelenmesi. In II. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi. Ankara: Sosyal Bilimler Üniversitesi.
 • İnsel, İ. (2018). Kiev Knezliği'nin Bizans, Araplar ve Türki Boyları Siyasetiyle Hazar Kontrolündeki Ticaret Yollarını Ele Geçirmeleri ve Kiev'in Zenginleşmesi. In II. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 • İnsel, İ. (2018). Simon Keza’nın 13. Yüzyılda Macar Kralı IV. Ladislaus İçin Yazdığı Macar Tarihi “Gesta Hungarorum” Üzerine Bir Çalışma. In I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 • Çaşkurlu Belgesay, M., Tekin, İ. & Bakan, G. (2017) Mapping of Environmental Perception: In Bağdat Avenue, European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC 2017)
 • Çaşkurlu Belgesay M. & Tekin İ. (2017) Documentation of Urban Transformation Through Photography: The Case of the Neighbourhoods of Bağdat Avenue, World Conference of Design and Arts (WCDA 2017)
 • Üçer, N. (2012). Presentation of Symbolism, Reality and Virtual Reality In “MATRIX”: Semiotic Analysis of Hidden Messages. Proceedings of International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, June 10-13, 2012, İzmir, Türkiye, ss. 1905, 1916.
 • Özer, Ö. & Üçer, N. (2010). Objective Journalism or Partisan Press? Approach of Sabah Newspaper to Political Parties on March 29, 2009: Local Elections Exemplifying The Partisan Press in Turkey. Proceedings of The Asian Conference on Media & Mass Communication, October, 2010, Osaka, Japan, ss. 527-538.
 • Aydın, E. D., & Üçer, N. (2008). Computer Aided Conference (CAC). Proceedings of 6. International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, October 15-17, 2008, İstanbul, ss. 23, 27.
 • Aydın, E. D., & Üçer, N. (2008). Computer Aided Education/ Information. Proceedings of 6. International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University,October 2008, 15-17, 2008, İstanbul, ss. 29, 34.
 • Üçer, N., & Gönenli, G. (2008). Effects of New Media on Young Turkish Readers. Proceedings of 6. International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, October 15-17, 2008, İstanbul, ss. 101, 111.

Diğer Yayınlar

 • Algül, A. & Üçer, N. (2013). Yeni Medya’da Demokrasi, Sosyal Medya’ya Dair Araştırmalar derleme kitabı Editörlüğü. İstanbul: Literatürk.
 • Üçer, N. (2013). Ünite 8: Medya İşletmelerinde Çalışanların Yaşamı, içinde Erdal Dağtaş (ed.) Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği. Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Önlisans Programı, Anadolu Üniversitesi Yayınları ders kitabı bölüm yazarlığı.
 • Üçer, N. (2009). Bir Uyumsuzluk Vakası: TV Sektöründe AB Düzenlemeleri ve İtalyan Hukuk Sistemine Uyumunun Siyasallaştırılması – Svetlana Bodrunova makalesinin çevirisi, içinde Can Bilgili, Zeynep Karahan Uslu (ed.) Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri. Beta Yayınları.