Akademik

Amacımız Tasarım, Etkileşim, Yaratıcılık Alanlarında Öncü Bireyler Yetiştirmek.

Bölümümüz Görsel İletişim Tasarımı alanında, tasarımı iletişim süreci olarak ele alan, güçlü iletişim stratejileri geliştirebilen ve bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen 21. Yüzyılın iletişim tasarımcılarını yetiştirmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Lisans programının amacı, öğrencilerin:

  • Hayal güçlerini kullanarak, edindikleri kavramsal ve uygulamalı birikimlerini anlamlı, güncel ve özgün tasarım ürünlerine dönüştürmelerini,
  • Estetik algısını merkeze alarak tasarım odaklı çözümler üretmelerini,
  • 21. Yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda teknolojik yetkinlik kazanmalarını,
  • Görsel İletişim Tasarımı alanının farklı branşlarını kullanarak güncel, yaratıcı ve sorgulayıcı içerikler üretmelerini,
  • Lisans eğitimi boyunca alan ile ilgili profesyonel ve sektörel deneyime sahip olmalarını sağlamaktır.

Akademik Kadro

Alanında ülkemizin ve dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitim almış, profesyonel alanda tecrübeli eğitmenlerden kurulu kadromuz, görsel iletişim tasarımı mesleğinin gerektirdiği bakış açısı ve çok yönlülüğe sahip olduğunu akademik ve mesleki alanda ispatlamıştır. Bu dinamik ve genç kadro tecrübelerini yeni nesillere aktarırken tasarımın hızla değişen dünyasını yakından takip ederek günümüze ayak uydurmayı da bilmektedir.

Ders Programları

Ders programı çerçevesinde öğrencilere, bir fikrin oluşturulma, tasarlanma, planlanma aşamasına yönelik kuramsal dersler, yaratılma ve görselleştirilme aşamalarına yönelik uygulama dersleri ve bu üretimleri bir kavram çerçevesinde somut hale getirebilecekleri atölye çalışmaları ve proje dersleri sunulmaktadır. Bireysel ve grup halinde gerçekleştirilen projeler, öğrencilere alanda deneyim kazanmalarını, yaratıcı tasarım ürünleri ortaya koymalarını ve görsel iletişim tasarımı vizyonunu kazanmalarını sağlamaktadır. Öğrenciler görsel iletişim tasarımının temellerine hâkim olabilecekleri genel dersleri ilk iki sene içerisinde aldıktan sonra, üçüncü ve dördüncü sınıflarda, 3 boyutlu animasyon, oyun tasarımı, etkileşimli tasarım alanlarına yönelik dersler ile dijital tasarım becerilerini geliştirirler.

Ders Dışı Eğitim Etkinlikleri

Derslerin ve projelerin yanı sıra bölüm içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler; “Tasarımda Güz Buluşmaları”, “Tasarımda Bahar Buluşmaları” seminer ve çalıştay etkinliği, öğrencilerin sektörde yer alan profesyonel liderler ile tanışmasını ve bilgi aktarımını sağlamaktadır. Tematik bir konu ile şekillendirilen “Sene Sonu Öğrenci Sergisi” ise öğrencilerin yıl boyunca emek vererek ortaya koydukları eserlerin tüm Üniversite bünyesinde sergilenmesine olanak tanımaktadır. Amaç, öğrencilerin görsel iletişim tasarımını kuramsal, kavramsal, uygulamalı ve profesyonel platformda deneyimlemelerini, tecrübe ve yetkinlik kazanmalarını temin etmektir.

Kariyer Fırsatları

Lisans programından mezun olan öğrenciler; Görsel İletişim Tasarımcısı, 3 Boyutlu Tasarımcı, Konsept Tasarımcısı, Oyun Tasarımcısı, Sanat Yönetmeni, Web Tasarımcısı, Etkileşim Tasarımcısı gibi unvanlarla

  • Bilgisayar yazılım şirketlerinde,
  • Reklam ajanslarında,
  • Televizyon kanallarında,
  • Oyun tasarımı şirketlerinde,
  • Film yapım, animasyon kuruluşlarında görev alabilirler.

Disiplinler arası ve Uluslararası Eğitim İmkânı: Çift Anadal, Yan Dal Programları ve Erasmus

Üniversitemizin sunduğu imkânlar kapsamında, öğrenciler tercihleri ve ilgi alanları doğrultusunda İletişim Fakültesi ve Üniversitemizin diğer fakültelerinde, Çift Anadal ve Yan Dal programlarına dahil olabilirler.

Bölümümüzün Erasmus programı anlaşmaları çerçevesinde öğrencilerimize, Almanya, Hollanda, Portekiz, Finlandiya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi Avrupa’nın farklı ülkelerinde, eğitim ve yurtdışı deneyimi imkanı sunulmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Görsel İletişim Tasarımı Lisansüstü Programı, öğrencilere görsel iletişim tasarımı alanında bilimsel araştırma yaparak, uzmanlaşma ve akademik bir kazanım elde etme fırsatı tanımaktadır.

 

Doç. Dr. Neda Üçer // Bölüm Başkanı