Amacımız: Ulusal ve Uluslararası Alanda Yetkin İletişimciler

Prof. Dr. Ayseli Usluata’nın kurucu başkanlığıyla 1996 yılında akademik faaliyetlerine başlayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bugün Türkiye’de öğrencilerin iletişim alanında en çok tercih ettiği bölümler arasında yer almaktadır.

Kendilerini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamış akademisyenlerden ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan kadrosuyla Bölümümüz, 400’ü aşkın öğrenciye eğitim vermekte; her geçen yıl artan yurt içi ve yurt dışı etkinlikler ve ödüllerle başarılarını sürdürmektedir. Sosyal ve kültürel bağlara önem veren bir bölüm olarak, ödüllü “7’den 77’ye” sosyal sorumluluk projemizle Kayışdağı ve çevresindeki huzurevi sakinlerine ve Kayışdağlı ilkokul öğrencilerine destek olmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Aynı zamanda sektörün önde gelen uzmanlarını ders ve/veya seminerler aracılığıyla öğrencilerle bir araya getirmekteyiz.

Öğrencilerimizin uluslararası anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini artırmak için farklı programlar ve anlaşmalar yapmaktayız. Erasmus ve Exchange anlaşmaları her yıl artmakta; çeşitli ülkelerden öğrenci ve öğretim elemanları ağırlamaktayız. Öğrencilerimiz de bu değişim programlarıyla öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapmaktadır.

İletişim sektöründe övünülecek konumlarda çalışan, hedeflerimizi yükseklere taşıyan mezunlarımızla gurur duyuyoruz. İletişim sektöründe, ulusal ve küresel şirketlerde, siyasal kurumlarda, bürokraside ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya aday öğrencilerimiz arasına sizi de katmak istiyoruz.

Web Sitemiz için tıklayınız

İletişim Fakültesinin en yeni bölümü olan Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, ülkemizde ve dünyada giderek önemi artan, iş kapasitesi ve yıllık cirosu milyar dolarlara varan bir meslek dalına, yaratıcı, yetenekli ve donanımlı uzmanlar yetiştirmek üzere kuruldu. Bu amaç doğrultusunda bölüm, yerel olduğu kadar küresel düşünebilen, mükemmel Türkçe'nin yanı sıra en az bir yabancı dile tam hakim, iletişim teknolojileri ve uluslararası pazarlardaki değişim ve dönüşümleri izleyebilen ve yönlendirebilen, bu değişikliklerin toplumsal etkilerini sağlıklı bir şekilde değerlendirebilen ve bundan mesleki olarak yararlanabilen, reklam piyasasının ihtiyaçlarına uygun çağdaş, demokratik ve laik düşünceli insanlar mezun etmeyi hedeflemektedir. Gelişen Türkiye koşullarında, reklamcılık bağlamında zamanı yakalamak ödün verilemez hedeflerden biridir.

Günümüz iş ortamlarında giderek daha fazla önem kazanan uzmanlaşma ihtiyacına bir yanıt olarak, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, öğrencileri kendi yetenek ve tercihleri doğrultusunda reklamcılık mesleğinin uzmanlık dallarına yönlendirmeyi amaçlamaktadır. "Müşteri Temsilciliği", "Tasarım", "Teknik Üretim", "Yaratıcı Düşünce Üretimi ve Tasarımı" "Marka ve Marka Değeri Yaratmak" olarak özetleyebileceğimiz uzmanlık dalları, ortak derslerin dışındaki seçimlik dersler ve çalışmalar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, Türkiye'de gelişen reklam pazarına reklam yaratımı, uygulama ve medya planlama alanlarında, çok uluslu reklam ajanslarında çalışabilecek reklamcılar eğitmek amacıyla kurulmuştur.

Ekonominin itici gücü olan reklamcılığın yıllık küresel ve ulusal iş hacmi ve cirosunun olağanüstü boyutlara ulaştığı günümüzde, bu mesleğin gelecek yıllardaki ufku ve istihdam kapasitesi kayda değer ölçülerdedir. Reklamcılık sektörü son yıllarda kendi amaçlarını da aşarak, Türk sinema sektörüne de hizmet sağlayan genç yönetmenler, senaristler, yapımcılar ve teknik personel yetiştirerek, dolaylı yoldan sanatsal üretime katkı sağlamaktadır. 199O'lı yıllardan bu yana süregelen çoğulcu medya sistemimizde reklam endüstrisi; televizyon, radyo, internet ve yazılı basının da en büyük gelir kaynağını teşkil etmektedir. Bugün Türkiye'de ve dünyada en karlı sektörlerin başında gelen reklamcılık mesleğine en seçkin elemanları kazandırmak, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünün en önemli misyonudur.

Disiplinlerarası ve Uluslararası Eğitim İmkânı: Çift Anadal, Yan Dal Programları ve Erasmus

Üniversitemizin, öğrencilerine sunduğu imkanlar kapsamında farklı fakülte ve disiplinlerden çift anadal, yan dal programlarında eğitim almaları ve kendilerini ilgi ve tercihlerine göre geliştirmeleri mümkündür. Bölümümüz öğrencileri Erasmus için Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkeleri tercih edebilmekte ve eğitimlerine yurtdışı tecrübesi katabilmektedirler.

Web Sitemiz için tıklayınız

Temel hedefimiz, öğrencilerimizi 21. yüzyılda radyo, televizyon ve sinema alanlarında oluşan rekabet ortamına genç ve dinamik iletişimciler olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin hem bireysel yeteneklerinin gelişmesi hem de çalışma alanlarının özelliğinden dolayı ekip çalışması   içinde bu bireysel yeteneklerini kullanabilmelerini sağlayacak bir ders programı takip edilmektedir. Bu kapsamda bölümümüzde temel teorik derslerin yanı   sıra fakülte içi ya da fakülte dışı yandal ve çift anadal programları, stüdyolarımızda ve ajansta yürütülen pratik dersler, alan stajı, mezuniyet projeleri gibi   öğrencilerimizi alanda çalışmaya hazırlayan uygulamalar bulunmaktadır.

STÜDYO VE FAALİYET ALANLARI
 

RADYO STÜDYOSU

TELEVİZYON STÜDYOSU

GREEN BOX

İLA - İletişim Ajansı

CEP SİNEMASI

KURGU LABORATUVARLARI

 

Her ortamı karşılıklı bir iletişim süreci olarak değerlendiren, çoklu ortama adapte, iletişim, medya, sanat ve teknoloji alanlarını bir araya getiren görsel iletişim tasarımı, disiplinler arası yapısı ile 21. Yüzyılın görsel ihtiyaçlarına çözümler üreten yenilikçi bir alandır. Görsel iletişim tasarımı en temel tanımıyla, İletişim kurmak için tasarım ve teknolojiyi birleştirme sürecidir; yaratıcı ve kavramsal düşünceyi görsel bir dil içerisinde hedef kitleye veya kullanıcıya aktarmayı içerir.

Günümüzde tasarım olgusu her yerdedir. Günlük yaşantımızda her alanda görsel tasarımlar ile karşılaşırız ve bu tasarımlar, çevremizdeki hayati bilgilere ulaşmamıza yardımcı olan geniş bir medya ve format yelpazesine sahiptir. Bu görsel mesajların her biri de belirli bir işlev ve amaç göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Görsel iletişim tasarımcısı, tasarım bilgi ve becerisini, estetik algısını ve yeri geldiğinde de eleştirel tasarım felsefesini, dijital medya, hareketli görsel, sesli araçlar, akıllı iletişim araçları, 3 boyutlu mecraları kullanarak birleştirir. Kısacası görsel iletişim tasarımcısı teknoloji ile iç içe olmak durumundadır. Bunun yanı sıra, görsel iletişim tasarımcısı iyi bir iletişimci ve hedef kitleyi anlayan, nabzını tutan, stratejik olarak da düşünebilen birisidir. Küresel pazardaki sorunları çözmek, rekabetçi ve sürdürülebilir projeler üretebilmek için tasarımcı, stratejik çözümler üretmek zorundadır.

Günümüzde giderek artan görsel iletişim tasarımcısı ihtiyacına cevap vermek adına 2001 yılından beri, Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, güçlü iletişim stratejileri geliştirebilen ve bilgiyi yaratıcı tasarım ürünlerine dönüştürebilen iletişim tasarımcıları yetiştirmektir.

Bölümümüz; 3 boyutlu animasyon, oyun tasarımı, etkileşimli tasarım, video yapımı alanlarını içinde barındıran bir ders programına sahiptir ve alanda verdiği genel eğitim yaklaşımıyla öğrencilere Görsel İletişim Tasarımı’nın farklı branşlarında tecrübe sağlarken, projeler ve atölye çalışmalarıyla kendi uzmanlıklarını seçme şansı verir. ‘’Tasarımda Güz Buluşmaları’’, ‘’ Tasarımda Bahar Buluşmaları’’ seminer ve çalıştay etkinliği, her sene değişik bir tematik konu ile şekillendirilen ‘’Sene Sonu Öğrenci Sergisi’’ ve bölüm ajansı ‘’Atelier Root’’ içerisinde gerçekleşen faaliyetler öğrencilere alanda deneyim ve yetkinlik kazandırır.

Kuruluşumuzdan günümüze; bölümümüzde eğitim almış ve sonrasında iletişim sektörünün ulusal ve uluslararası alanlarında önde gelen şirketlerinde başarı ile yer alan mezunlarımız ile gurur duyuyor; sizleri de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

 

Doç. Dr. Neda Üçer // Bölüm Başkanı

 

Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Bölümü olarak hedefimiz, tam donanımlı ve gazetecilik değerlerine sahip gazeteci adayları yetiştirmek.

Akademik faaliyetlerine 1996 yılında başlayan Gazetecilik Bölümü, sahip olduğu olanaklar ve iletişim alanındaki başarılı mezunları nedeniyle her yıl daha fazla öğrenci tarafından tercih edilmektedir.

İletişim alanındaki teknolojik gelişmeleri mesleki yetkinliğe dönüştürme becerisine en hızlı uyum sağlayan alanlardan gazetecilik aynı zamanda etik ve insani değerleri de beraberinde taşımak gibi bir misyona sahiptir. Bölümümüzde teknolojik donanım ve diğer yeteneklerini doğru ve sorumlu şekilde kullanacak, ulusal ve etik değerlere saygılı, öngörülü, tarih ve coğrafya bilincine sahip gazetecilerle uluslararası gazetecilik hedeflerine uygun uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Disiplinlerarası bakışa sahip akademisyenlerimiz ve gazetecilik alanında önemli yere sahip sektörden isimlerden oluşan bölümümüz kadrosu, öğrencilerin üretimlerini desteklemekte; alanındaki önemli yarışmalar ve faaliyetlere katılmaktadır. Gazetecilik öğrencileri, geleceğin gazetecileri olarak aday oldukları yarışmalardan elde ettikleri başarılar ve uygulama mecralarımızla sektöre hazırlanmaktadırlar.

Gazetecilik Bölümü öğrencilerimiz, 2000 yılında başlayan ve deneyimi sonraki dönemlere aktarılan bir miras haline gelen uygulama yayınlarımız Yeditepe Postası dergisi ve Gazete Yeditepe ile koridor.yeditepe.edu.tr haber sitesinde pratik bilgilerini geliştirmekte; çok yönlü bir ajans modeli ile çalışan Yeditepe Haber Ajansı (YHA) ile de sektörün farklı alanlarını deneyimlemektedirler.

Öğrencilerimizin gazetecilik mesleğinde başarılı olabilmeleri, bulundukları toplumu gözlemleyebilme yetisine sahip olmalarını gerektirir. Bu kapsamda öğrencilerimizin hazırladığı önemli projemiz olan “Dört Mevsim Kayışdağı” sosyal dönüşümde ve gelişmede fiziki değişimin üniversiteler ile nasıl hızlandığını ve yönünün değiştiğini göstermesi açısından önemli bir görsel harita sunmaktadır. Bölümler arası işbirliği ile üretilen ve disiplinlerarasılığı desteklemek amaçlı projeler de yapılmaktadır. Bu bağlamda öldürülen gazetecilerin hayatlarının anlatıldığı “Faili Meşhur” belgeseller serisi gerçekleşmiş, araştırmanın ve farklı disiplinlerle çalışmanın motive edici yönü keşfedilmiştir.

Seminerler, paneller, sektördeki farklı alanları temsil eden profesyonellerle öğrencilerimizin bir araya gelmelerini sağlayacak toplantılar düzenlenerek, sektördeki gelişmelerin takip edilmesi amaçlanmaktadır. Gazetecilik Bölümü öğrencilerimizin uluslararası deneyimlerini arttırmaları ve bakış açılarına katkı sağlaması amacıyla Erasmus ve Exchange anlaşmalarına her yıl yeni üniversiteler de eklenmekte; farklı ülkelerden öğrenciler ve akademisyenler de bölümümüzü ziyaret etmektedir.  

Gazetecilik Bölümü öğrencilerimiz, iletişim alanında hedeflerimizi ve amaçlarımızı taşıyan görevler üstlenmekte ve bizi onurlandırmaktadırlar. Her geçen gün önemi artan iletişim ve gazetecilik, mesleki değerler ve toplumsal hassasiyetlerle değerlenmektedir. Bu değerlere katkı sağlayan ve iletişim alanındaki farklı mecralarda görev alan, ulusal ve uluslararası hedeflere yönelen öğrencilerimiz arasında sizleri de görmeyi istiyoruz.

Genel beslemesine abone olun.