Pazarlama İlkeleri

Ders Kodu: 
ADV 104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Pazarlama planlaması mevcut piyasa fırsatları ile firmanın hedefleri, beceri, kaynaklar arasında stratejik ve sürdürülebilir bir uyum geliştirmeye yardımcı yönetim sürecidir. Bu firma işletmeler ve ürünler yoluyla hedeflenen kar ve büyümeyi sağlamaya yardımcı olur.
Dersin İçeriği: 

1.Şirketlerin kendi içinde büyümesi neden önemli?

2. Liderler toplam pazarını nasıl genişletirler ve pazar payını nasıl savunurlar?

3. Piyasa yarışmacılarımızın arasında nasıl pazar liderleri olunur?

4. Nasıl hizmetleri tanımlanmış ve sınıflandırılmış ve nasıl farklılıklar gösteriyor olabilir?

5. Yeni hizmet gerçekleri nelerdir?

6.Şirketlerin hizmetleri pazarlama mükemmelliği nasıl elde edebilirsiniz?

7. Nasıl şirketler hizmet kalitesini artırabilir?

8. Bir reklam programı geliştirilmesinde hangi adımlar gereklidir?

9. Pazarlamacıların reklam ortamı seçmeleri ve bunların etkinliğini ölçmek gerekir mi?

10. Nasıl satış promosyonu kararları yapılmalıdır?

11. Etkili marka oluşturma olaylar ve deneyimler için kurallar nelerdir?

13.Şirketleri halkla ilişkiler potansiyelini nasıl olabilir?

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme Yöntemleri Öğrenme Çıktıları
1) Temel ilkeleri ve teorileri ilişkilendirme.   1 A,C
2) Terminoloji ve kavram kullanma.   1,2,12 A,C
3) Pazarlama İlkeleri ile bağlantılı kavramları öğrenme.   1,2,3,12 A,C
4) Pazarlama İlkeleri çalışma prensibi reklam içselleştirilmesi   2,3,12 A,C
5) Dersler aracılığıyla kendi pazarlama ilkeleri projesi oluşturma.   1,2,3,12 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Eğitim Materyalleri
1 Giriş  
2 Rekabet Adresleme ve Büyümenin Sürdürülmesi  
3 Ürün Stratejisi Planlanması  
4 Tasarımı ve Yönetimi Hizmetleri  
5 Yeni Pazar Arz Tanıtımı  
6 Fiyatlandırma Stratejileri ve Programları Geliştirilmesi  
7 Ara Sınav  
8 Tasarımı Ve Bütünleşik Pazarlama Kanalları Yönetimi  
9 Perakende ve Toptan Satış ve Lojistik Yönetme  
10 Tasarımı ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi  
11 Yönetme Kitle İletişimi: Reklam, Satış Promosyon, Olaylar ve Deneyimler ve Halkla İlişkiler  
12 Online, Sosyal Medya ve Mobil: Dijital İletişim Yönetme  
13 Yönetme Kişisel İletişim: Doğrudan ve Veritabanı Pazarlama ve Kişisel Satış -

Uzun Kural için Bütünsel Pazarlama Organizasyon yönetme

 
14 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Gary, Armstrong, Marketing – An Introduction – Global Edition, Pearson, 2017
Ek kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Belgeler  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAr SAYI YÜZDE
Ara Sınav 1 50
Sunum 2 20
Görev 1 30
Toplam   100
TOPLAM YARIYIL SONU SINAVININ KATKISI   40
TOPLAM NOTA DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN KATKISI   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5
1 Terminoloji ve kavram içeren pazarlama ilkeleri ile ilgili tüm ilkelerinin kavranması.   X      
2  Pazarlama İlkeleri projeleri oluştururken bir uzmanlaşmak.         X
3 Pazarlama ilkeleri uygulamaları daha verimli kendi yaratıcılık becerisini kullanma.       X  
4 Reklamda pazarlama ilkeleri uygulamalarının farkında varmak.     X    
5 Pazarlama ilkeleri faaliyetleri için reklamda yaratma becerisi vermek.         X
6 Pazarlama ilkeleri teori alanın bağlantısını kurmak. X        
7 Günlük yaşam pazarlama ilkeleri uygulamaları ile teori bağlantısı.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Faaliyetler Miktar Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara sınavlar

Projeler

1 3 3
Ev ödevi 3 5 15
Final sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     165
Toplam İş Yükü / 25 (h)     6,6
Dersin AKTS Kredisi     7