Mezuniyet Projesi

Ders Kodu: 
VCD 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, eğitim süresince kazanılan bilginin, gözlemin, uygulama pratiğinin, yaratma ve tasarım deneyiminin, düşüncede soyutlama ile kavram ve konsepte dönüştürülmesi eyleminin, araştırma yöntemleri aracılığı ile araştırma raporuna dönüştürülmesi sürecinin öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders, öğrencinin görsel-yazılı ve elektronik kaynaklardan araştırdığı proje konusunu, görsel taslak ve uygulamalar ile proje yöneticisi ve danışmanlardan görüş alarak incelemesi, çözümleyebilmesi ile özgün ürünler-tasarımlar ortaya koyabilmesi sürecini kazanması ve görsel anlatım teknikleri ile yarattığı yeni biçim ve uygulamalarını proje bütünlüğü içinde sektöre taşıyabilecek düzeyde sunabilmesini amaçlamaktadır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ders kapsamında öğrenci, Proje hakkında gerekebilecek kritik, öneri ve tavsiyeleri, bölüm alt disiplinleri arasındaki ilişkileri gözden geçirir. (11) 11 1,2,3 A
2) Görsel İletişim Tasarımı’na ait başlıkları, kavramdan yola çıkarak projeye dönüştürdüklerini  proje konusu/teması ile  farklı kültür ve disiplinlerle  geliştirir. (5) 5 1,2,3 A,C
3) Görsel İletişim Tasarımının açılımı olan; Tipografi-Kaligrafi, Fotoğraf, Masaüstü Yayıncılık, Ambalaj Tasarımı, Görüntü Sanatı/Video, 2B ve 3B Tasarım ve Animasyon, Web Tasarımı, Elektronik Yayıncılık , Reklam Stratejisi ve Pazarlama gibi alan bilgi ve teknolojilerden en az 5 başlığı  uygulayarak elde ettiği deneyimleri dijital ortam aracılığıyla ifade eder.(3) 3 1,2,3 A,C
4) Görsel İletişim Tasarımı eğitimi sürecinde öğrendiklerini ve kazandıklarını ilişkilendirir.(12) 12 1,2,3 A,C
5) Projelendirerek bütçelendirir, çoklu ortamda bitmiş proje olarak  yapılandırır.(7) 7 1,2,3 A, C
6) Sektöre uyarlar. (13)     13

  

  1,2,3

 

A

 

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ, DERS İÇERİĞİNİN AÇIKLANMASI  
2 PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA ÇALIŞMASI  
3 PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA ÇALIŞMASI  
4 PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA ÇALIŞMASI  
5 PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA ÇALIŞMASI  
6 PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA ÇALIŞMASI  
7 ARA JÜRİ  
8 PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA ÇALIŞMASI  
9 PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA ÇALIŞMASI  
10 PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA ÇALIŞMASI  
11 PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA ÇALIŞMASI  
12 PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA ÇALIŞMASI  
13 PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA ÇALIŞMASI  
14 FİNAL JÜRİSİ  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Dönem Jüri Değerlendirmesi 1 40
Final Dönemi Jüri Değerlendirmesi 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim alanı ve tasarım alanına ait teorik ve uygulamalı bilgileri saptar ve fikirler arasında bağlantı kurar.         X
2 Kitle ve bireyleri inceler, iletişim tasarımı alanında yeni eğilimleri tanımlar.       X  
3 Alanından edindiği bilgi ve deneyimleri dijital ortam aracılığıyla ifade eder, tasarlar, özgün çalışmalar yaratır         X
4 Alan uygulamalarının gerektirdiği tasarım programlarını kullanabilme bilgi ve becerisini pratik eder.         X
5 Görme, bakma, dönüştürme ve özgünleştirerek yeniden tasarlama becerilerini geliştirir.                X
6 Bütün eğitim süreci boyunca gördüğü derslerden edindiği bilgiyi görsel iletişim tasarımı pratik ve teorisinde değerlendirir.         X
7 Görsel iletişim tasarımı alanında edindiği bilgileri çoklu ortam sektöründe bitmiş proje olarak

yapılandırır.

        X
8 Bölüm eğitimi sürecinde öğrendikleri ve kazandıklarını sektöre uyarlar.         X

 

9 Kavramdan yola çıkarak projeye dönüştürdüklerini birleştirir ve tasarlar.         X
10 Yaratıcı ve özgün projeler hazırlamak için program stratejileri belirler, geliştirir  ve yönetir         X
11 Görsel İletişim Tasarımına ait farklı kültürel etkinlik ve çalışmaları gözden geçirir, sorgular, eleştirir.         X
 

12

Bölümünden edindiği bilgiyi, farklı disiplin ve İletişim alanındaki diğer bölümlere aktarır, ilişkilendirir.         X
13 Görsel İletişim tasarımı alanında geliştirilen projelerin uyarlanabilir, çok yönlü ve sektörel olmalarına yönelik kuramsal ve pratik bilgiyi kullanır ve yorumlar.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     8